Transparenta decizionala
INVITATIE Dezbatere publica BUGET MUNICIPIUL URZICENI
Codul de etica si integritate al personalului din cadrul Primariei municipiului Urziceni
ANUNT - proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei

Anunt consultare publica privind intentia de elaborare PUZ
• Dispozitie - desemnare consilier etica si monitorizare
• RAPORT privind starea economica si sociala pe anul 2018
ANUNT- dezbatere publica buget 2019

Legea 544/2001- SIMA IULIANA DANIELA - persoana de contact
Formulare tip cerere de informatii de interes public

GHID EXPLICATIV
Pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public în format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
PDF    WORD
PROCEDURA
Pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public în format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
PDF    WORD

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2018
• Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2018

Guvernare transparenta, deschisa si participativa-standardizare, armonizare, dialog imbunatit cod Sipoca 35
Guvernare transparenta, deschisa si participativa-standardizare, armonizare, dialog imbunatit cod Sipoca 35- procedura de sistem
https://sgg.gov.ro/new/

RAPORT - FINAL AL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

CONTRACT DE FINANTARE - in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa
ANUNT: consultare asupra propunerilor preliminare - PLAN URBANISTIC ZONAL

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2017
Raport periodic de evaluare a  primariei pe anul 2017

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI URZICENI" -31 IANUARIE

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC"

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2016-2020"

Raport periodic de evaluare a  primariei pe anul 2016

Anunt dezbatere publica a proiectului de buget al Municipiului Urziceni pentru anul 2017
Proiectul Bugetului General al Municipiului Urziceni pentru anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 / 2003  si 544 / 2001 pentru  anul 2016

Hotarare privind aprobarea listelor cu informatii exceptate de de interes la accesul public ce liber se al comunica cetatenilor din oficiu, precum si a informatiilor exceptate de la accesul liber a cetatenilor
Model CERERE solicitare informatii de interes public
Model I CERERE reclamatie administrativa
Model II CERERE reclamatie administrativa

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 / 2003  si 544 / 2001 pentru  anul 2015

Dispozitie aprobarea Codului de Etica si Integritate al functionarilor publici
Dispozitie privind desemnarea domnului jr. Vasile Mihai consilier de etica

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2012

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2013

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2011
Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2011

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2010
Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2010

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2009
Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2009

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2008
Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2008

• Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2007
• Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2007

• RAPORT de evaluare a implementarii legii 52/2003 în anul 2006
• RAPORT de evaluare a implementarii legii 544/2001 pe anul 2006
• DISPOZITIE privind aprobarea Normelor Interne pentru organizarea si functionarea activitatii compartimentului de relatii cu publicul din cadrul Primariei Urziceni
• REFERAT privind aprobarea Normelor Interne pentru organizarea si funct,ionarea activitatii compartimentului de relatii cu publicul din cadrul Primariei Urziceni
• NORME INTERNE privind asigurarea transparentei decizionale în cadrul Primariei Urziceni conform legii 52/2003
• CIRCUITUL documentelor emise in baza legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• NORME INTERNE - Privind reglementarea activitat,ii de acces la informatiile de interes public în cadrul Primariei Urziceni
• Circuitul documentelor emise în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public
• NORME INTERNE - Privind activitatea de solutionare a petitiilor
• Documentele emise in baza legii nr 233/2002 adoptata pentru aprobarea o.g. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. O.G. NR. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare

• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii legii nr. 52/2003 pentru anul 2004
• RAPORT privind transparenta decizionala in activitatea consiliului local urziceni pentru anul 2004
• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii Legii 544/2001 pentru anul 2004

• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii legii nr. 52/2003 pentru anul 2005
• RAPORT privind transparenta decizionala in activitatea consiliului local urziceni pentru anul 2005
• FISA DE EVALUARE a implementarii legii nr. 544/2001 în anul 2005

Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---
Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE

SPCLEP