Transparenta decizionala
Raport privind transparenta decizionala pentru anul 2021
Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2021

ANUNT - DEZBATERE BUGET 2022

ANUNT ETAPA  ELABORARII PROPUNERILOR PUZ  CE VOR FI SUPUSE AVIZARII BESS ENERGY FIVE SRL
ANUNT ETAPA  ELABORARII PROPUNERILOR PUZ  CE VOR FI SUPUSE AVIZARII SC LOGISTIC SUPPORT ENTERPRISE SRL
ANUNT- Intentie elaborare plan urbanistic zonal- stocare energie
ANUNT- Intentie elaborare plan urbanistic zonal - centrala fotovoltaica
Procedura de sistem –prevenirea si identificarea situatiilor de incompatibilitate  si conflicte de interese
Anunt consultare publica privind propuneri de elaborare PUZ
Nomenclatorul si coeficientii de ierarhizare pe functii din familia ocupationala Administratie
Anunt public Consultare PUZ- construire hypermarket
Anunt PUZ str Av. Jipa Ionescu nr 82
Anunt public Elaborare PUZ in vederea construirii unui centru comercial
Invitatie public

Anunt Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului Specializat de Gestionarea cainilor fara stapan
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru 2022
Raport implementare L544 pentru anul 2020
Raport privind transparenta decizionala pentru anul 2020

Anunt consultare publica privind intentia de elaborare PUZ
Reglementari urbanistice zonificare
Mobilare exemplificativa
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021
Raport 2019 Legea 544 din 2001
Raport 2019 Transparenta decizionala
Anunt consultare publica privind actualizarea planului urbanistic general al municipiului Urziceni
Anunt consultare publica privind actualizarea planului urbanistic general al municipiului Urziceni
INVITATIE Dezbatere publica BUGET MUNICIPIUL URZICENI
Codul de etica si integritate al personalului din cadrul Primariei municipiului Urziceni
ANUNT - proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei
Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei

Anunt consultare publica privind intentia de elaborare PUZ
• Dispozitie - desemnare consilier etica si monitorizare
• RAPORT privind starea economica si sociala pe anul 2018
ANUNT- dezbatere publica buget 2019

Legea 544/2001- SIMA IULIANA DANIELA - persoana de contact
Formulare tip cerere de informatii de interes public

GHID EXPLICATIV
Pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public ξn format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
PDF    WORD
PROCEDURA
Pentru elaborarea si implementarea unitara a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public ξn format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
PDF    WORD

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2018
• Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2018

Guvernare transparenta, deschisa si participativa-standardizare, armonizare, dialog imbunatit cod Sipoca 35
Guvernare transparenta, deschisa si participativa-standardizare, armonizare, dialog imbunatit cod Sipoca 35- procedura de sistem
https://sgg.gov.ro/new/

RAPORT - FINAL AL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

CONTRACT DE FINANTARE - in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa
ANUNT: consultare asupra propunerilor preliminare - PLAN URBANISTIC ZONAL

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2017
Raport periodic de evaluare a  primariei pe anul 2017

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI URZICENI" -31 IANUARIE

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "INTENTIE ELABORARE PLAN URBANISTIC"

·INVITATIE DEZBATERE PUBLICA: "STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2016-2020"

Raport periodic de evaluare a  primariei pe anul 2016

Anunt dezbatere publica a proiectului de buget al Municipiului Urziceni pentru anul 2017
Proiectul Bugetului General al Municipiului Urziceni pentru anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 / 2003  si 544 / 2001 pentru  anul 2016

Hotarare privind aprobarea listelor cu informatii exceptate de de interes la accesul public ce liber se al comunica cetatenilor din oficiu, precum si a informatiilor exceptate de la accesul liber a cetatenilor
Model CERERE solicitare informatii de interes public
Model I CERERE reclamatie administrativa
Model II CERERE reclamatie administrativa

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 / 2003  si 544 / 2001 pentru  anul 2015

Dispozitie aprobarea Codului de Etica si Integritate al functionarilor publici
Dispozitie privind desemnarea domnului jr. Vasile Mihai consilier de etica

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2012

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 / 2001 in anul 2013

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2011
Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2011

Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2010
Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2010

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2009
Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2009

Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2008
Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2008

• Raport de evaluare a implementarii Lg 52 2003 in anul 2007
• Raport de evaluare a implementarii Lg 544 2001 pe anul 2007

• RAPORT de evaluare a implementarii legii 52/2003 ξn anul 2006
• RAPORT de evaluare a implementarii legii 544/2001 pe anul 2006
• DISPOZITIE privind aprobarea Normelor Interne pentru organizarea si functionarea activitatii compartimentului de relatii cu publicul din cadrul Primariei Urziceni
• REFERAT privind aprobarea Normelor Interne pentru organizarea si funct,ionarea activitatii compartimentului de relatii cu publicul din cadrul Primariei Urziceni
• NORME INTERNE privind asigurarea transparentei decizionale ξn cadrul Primariei Urziceni conform legii 52/2003
• CIRCUITUL documentelor emise in baza legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• NORME INTERNE - Privind reglementarea activitat,ii de acces la informatiile de interes public ξn cadrul Primariei Urziceni
• Circuitul documentelor emise ξn baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public
• NORME INTERNE - Privind activitatea de solutionare a petitiilor
• Documentele emise in baza legii nr 233/2002 adoptata pentru aprobarea o.g. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
• Diagrama de relatii si fluxul informational privind Legea nr. O.G. NR. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare

• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii legii nr. 52/2003 pentru anul 2004
• RAPORT privind transparenta decizionala in activitatea consiliului local urziceni pentru anul 2004
• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii Legii 544/2001 pentru anul 2004

• FISA DE EVALUARE centralizata a implementarii legii nr. 52/2003 pentru anul 2005
• RAPORT privind transparenta decizionala in activitatea consiliului local urziceni pentru anul 2005
• FISA DE EVALUARE a implementarii legii nr. 544/2001 ξn anul 2005

Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE

SPCLEP
D.A.S Urziceni