Administratie - Urbanism - Comisia-Tehnica - Informații Generale

INFORMAȚII GENERALE

Regulament de funcționare și organizare CTATU

Opis documente necesare
1 Cerere tip
2 Dovadă de achitare a taxei - 13,00 lei la taxe și impozite
3 Ridicare topografică în sistem stereo 70 / cadastru - având coordonate
4 Certificat de Urbanism - copie
5 Documentație tehnică semnată și ștampilată de specialist cu drept de semnătură înscris în Registrul Urbaniștilor:
 • 1 Exemplar pe hârtie
 • 1 Exemplar pe CD
5.1 Parte scrisă:
 • Foaie de capăt și prezentare
 • Borderou
 • Memoriu tehnic
5.2 Parte desenată pe ridicarea topografică Stereo'70
 • Planșă încadrare în zonă - extras din PUG
 • Planșă zonificare existentă
 • Planșă de reglementări
 • Regim juridic
 • Volumetrie inserata in foto existent
 • Partiuri
 • Ilustrare foto existent
6 Avize  utilități, conform certificat de urbanism
Energie electrică
Gaze naturale
Telefonizare
Apa si canalizare
Altele:
7 Declarație de exonerare
8 Panou foto informare
9 Acorduri vecini (după caz)
10 Studiu de însorire (după caz)
11 Taxă RUR