Administratie - Urbanism - Comisia-Tehnica - Informarea și Consultarea Publicului

INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI

Lista Informarea si Consultarea Publicului
HCL: 11 April 2023
Obiectiv:

Elaborare PUZ in vederea "Construire locuinta colectiva cu regim de inaltime S+P+6, RACORDARE LA UTILITATI SI IMPREJMUIREA TERENULUI" prin care se reglementeaza conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 25662

Amplasament: Municipiul Urziceni, str. Ion Creanga,nr. 8 ,Nr. cadastral 25662