Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Attachment Size
ANUNT - DEZBATERE BUGET 2022 1.42 MB
Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1,2,5 si 6 ale HCL nr. 106/28.07.2022 privind delegarea gestiunii serviciul 1.43 MB
Anunt dezbatere buget propriu al Municipiului Urziceni pentru anul 2023 1.47 MB
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Urziceni,pe anul 2023 - partea I 15.55 MB
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Municipiului Urziceni,pe anul 2023 - partea a II-a 13.54 MB
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ,pe anul 2024 73.49 MB
Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Urziceni, pentru activitatea de prelua 1.21 MB
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finatari din bugetul local al municipiului Urziceni pe 16.72 MB
Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 104/28.07.2020 privind instituirea si administrarea taxei speciale de saluritat 463.94 KB
Anunt nr. 2 - Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse avizarii- PUZ "Construire locuinta colectiva S+P+6, racordare la 383.79 KB
Raport Legea 544/2001aferent an 2022 17.66 KB
Raport Legea 52/2003 aferent an 2022 15.41 KB
Raport final al informarii si consultarii publicului PUZ "Construire locuinta colectiva in str. Ion Creanga nr. 8"- SC Mago Urb 1.67 MB
Proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Ur 291.29 KB
Intentie elaborare plan urbanistic zonal construire locuinta colectiva cu regim de inaltime D+P+3E, utilitati,parcaje, imprejmui 823.25 KB
Intentie elaborare plan urbanistic zonal construire locuinta colectiva cu regim de inaltime D+P+4E, utilitati,parcaje, imprejmu 658.66 KB
Anunt privind dezbaterea publica a proiectului de buget local al Municipiului Urziceni ,an 2024 24.2 MB