Administratie - Institutii publice - Politie Locala- Atributii

ATRIBUȚII

Poliția Locală a Municipiului Urziceni are ca obiectiv principal asigurarea și păstrarea ordinii și liniștii publice si este o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică in subordinea Primarului. Aceasta își desfășoară activitatea pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

 

Poliția Locală a Municipiului Urziceni exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

1.    ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
2.    circulaţia pe drumurile publice;
3.    disciplina în construcţii;
4.    afişaj stradal;
5.    protecţia mediului;
6.    activitatea comercială;
7.    evidenţa persoanelor;
8.    alte domenii stabilite prin acte normative şi administrative.


Obiective strategice

1.    asigurarea siguranței și ordinii publice în arealul de responsabilitate al Municipiului Urziceni;
2.    paza obiectivelor și locațiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Urziceni;
3.    acționarea permanentă și fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor primarului privind disciplina în construcții și a afișajului stradal, a protecției mediului și a activităților comerciale;
4.    îmbunătățirea permanentă a serviciului polițienesc în slujba cetățeanului.
5.    acțiuni de prevenție și de informare a cetățenilor privind diverse contravenții și infracțiuni.