Rezultatele Proiectului „CONTINUAREA SIMPLIFICARII PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI PENTRU CETATENI PRIN DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE” , Cod SIPOCA 803 , Cod MySMIS 2014: 136346

25 July,2022 - BY admin2

Rezultatele Proiectului „CONTINUAREA SIMPLIFICARII PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI PENTRU CETATENI PRIN DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE” , Cod SIPOCA 803 , Cod MySMIS 2014: 136346

-

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI

„Continuarea simplificării procedurilor administrative  și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor  publice”

Cod SIPOCA 803 Cod MySMIS  136346

Municipiul Urziceni, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscal  436942, cu sediul în municipiul Urziceni, str. Calea București nr.104, reprezentată legal de  domnul Constantin Sava, având funcția de primar, în calitate de beneficiar, anunță  finalizarea proiectului cu finanțare europeană „Continuarea simplificării procedurilor administrative  și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor  publice” Cod SIPOCA 803, Cod MySMIS 1363646, in ziua de 22 iunie 2022, ora 10:00, la Sala de Consiliu a municipiului Urziceni, județul Ialomița.

Municipiul Urziceni a derulat începând cu 28.04.2020 proiectul cu titlul „Continuarea simplificării procedurilor administrative  și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor  publice”, în baza contractului nr. 472/28.04.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de:  2.935.832,92 lei, din care: Valoarea eligibilă este de 2.935.832,92 lei; Valoarea neeligibilă,  inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0 lei. 

Repartizarea valorii eligibile a Proiectului este defalcată pe categorii de surse de finanțare,  fiind reflectată în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului - 2.935.832,92 lei din care: Valoarea eligibilă a proiectului - 2.935.832,92 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă – 2.877.116,26 lei; Valoarea eligibilă  nerambursabilă din FSE – 2.495.457,98 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul  national – 381.658,28 lei; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului – 58.716,66 lei; Valoarea  neeligibilă a Proiectului, inclusiv TVA aferentă acestuia – 0 lei.

Obiectivul principal al proiectului a fost consolidarea capacității instituționale și  eficientizarea activității la nivelul Municipiului Urziceni prin simplificarea procedurilor  administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din  perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenþelor partajate ale administraþiei publice locale.

Rezultatele proiectului:

1. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate - Rezultat proiect 1. Sistem informatic extins ce furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor si asigura accesul online la o gama extinsa de servicii publice gestionate de Municipiul Urziceni din domeniul urbanismului, asistenței sociale si siguranței și ordinii publice.

 

2. Rezultat program 5. Cunostințe și abilități ale personalului din autoritațile și instituțiile publice locale îmbunatațite, în vederea sprijinirii masurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 2. 30 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele în cauza vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

În urma implementării acestui proiect, cetățenii Municipiului Urziceni precum și persoanele  care apelează la administrația publică locală au următoarele posibilități: 

- Acces facil si imediat catre servicii publice, care va fi disponibil non-stop de acasă, de la  serviciu, sau de la alta locație, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau  tablete; 

- Prin intermediul portalului web de servicii al Primăriei Municipiului Urziceni disponibil la  adresa: http://eservicii-eprimarie.primaria-urziceni.ro, cetățeanul are posibilitatea să  găsească informații complete privind serviciile furnizate de municipalitate, să își creeze un  cont on-line prin intermediul căruia va putea depune cereri online către Primărie pentru  următoarele servicii: 

- Anchetă socială pentru persoane cu dizabilități-adulți

- Anchetă socială pentru persoane cu dizabilități-copii

- Acordare stimulent pentru revenirea părintelui la locul de muncă

- Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

- Eliberare Certificat de Nomenclatura stradala si adresa

- Certificat de urbanism

- Prelungire Certificat de urbanism

- Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

- Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

- Autorizație acces în zone cu restricții de tonaj

 

  În cadrul prezentului proiect au fost retro-digitalizate dosare aflate în  arhiva operațională a compartimentului Urbanism, Poliției Locale și Asistența Socială, pentru a facilita rezolvarea cererilor cetățenilor. 

 

Prin accesarea http://eservicii-eprimarie.primaria-urziceni.ro/ cetățenii au posibilitatea  de a transmite documente în format electronic, de a completa formulare online, sistemul  furnizând notificări automate și dovezi referitoare la starea solicitărilor transmise, precum  și de a se informa cu privire la documentele și bazele legislative necesare pentru accesarea  unui serviciu oferit de către autoritatea locală. Asigurarea accesibilității cetățenilor se  asigura prin două posibilități distincte, prima prin introducerea directă a adresei portalului  web de servicii http://eservicii-eprimarie.primaria-urziceni.ro/ și a doua prin pagina web  a Primăriei Municipiului Urziceni, la adresa www.primaria-urziceni.ro , prin accesarea  butonului de pe prima pagină “SERVICII CETĂȚENI”.

 

 

 

Prezenta aplicație integrată are o parte de front-office ( secțiune publică ) care este  disponibilă cetățenilor, cât și o parte de back-office ce este disponibilă exclusiv personalului  din cadrul UATM Urziceni.

          Personalul din cadrul UATM Urzicenia a fost pregătit în utilizarea aplicației prin sesiuni de instruire de câte 3 zile / serie pentru utilizatori și câte 5 zile/sesiune pentru administratori.

Implementarea proiectului vine drept o continuare a proiectului SMIS 645 și în sprijinul tuturor cetățenilor pentru îmbunătățirea  comunicării dintre cetățean și instituția publică, minimalizarea birocrației și economisirea  de timp, asigurând în același timp realizarea obiectivelor specifice și standarde comune în  administrația publică locală, prin susținerea unui management performant, creșterea  transparenței, eticii și integritățiia nivelul Municipiului Urziceni.

Date de contact Beneficiar: UAT Municipiul Urziceni

Persoana de contact: Vasile Mihai

Adresa: Municipiul Urziceni, România, Str. Calea București nr. 104, județul Ialomița, cod  poștal 925300

Telefon: 0243/254.975

E-mail: implementare@primaria-urziceni.ro

Pagina web www.primaria-urziceni.ro

Portal web servicii http://eservicii-eprimarie.primaria-urziceni.ro/

 

 

Rezultate proiect .pdf

Comments (0)


Leave A Reply

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.