Administratie - Informatii publice - Anunturi

ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC

Lista Anunturi de interes Cards
03 November 2023
Intentie elaborare plan urbanistic zonal construire locuinta colectiva cu regim de inaltime D+P+3E, utilitati,parcaje, imprejmuire teren
27 October 2023
Raport de audit financiar Curtea de Conturi -situatii financiare incheiate la 31.12.2022
17 May 2023
Anunt privind continuarea organizarii concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef serviciu, grad II in cadrul SITL
17 May 2023
Anunt privind suspendarea ocuparii prin concurs a postului vacant - ingrijitor in cadrul activitatii Sportive
11 April 2023
Anunt nr. 2 - Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse avizarii- PUZ "Construire locuinta colectiva S+P+6, racordare la
02 March 2023
Anunt organizare 3 licitatii in data de 29.03.2023