Concursuri angajare

Anunturi Resurse Umane

Anunturi Resurse Umane

 

 

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functionarului public din cadrul SPCLEP

 

1.Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functionarului public din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor, Compartiment evidenta persoanei, la sediul institutiei din Calea Bucuresti,nr. 104, in data de 22.12.2022 proba scrisa si proba interviu in data de 27.12.2022

 

 

 

 

 

 

Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul Biroului juridic,resurse umane si administrarea domeniului public si privat, Compartiment Administrarea domeniului public si privat

      1. Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior -Compartiment ADPP -proba scrisa si proba interviu

      2.Extras din proces verbal nr. 29973/14.11.2022 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public de executie din clasa I pentru promovare in functia publica de executie: inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului juridic,resurse umane si administrarea domeniului public si privat, Compartiment administrarea domeniului public si privat

    3.Extras din proces verbal nr. 30344/17.11.2022 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior al functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional  in care isi desfasoara activitatea

     4.Extras din proces verbal nr. 30676/22.11.2022 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior al functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea

      5. Extras din procesul verbal nr. 30912/24.11.2022 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea


Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL 

1.Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL - 16.06.2022

2.Extras din pv nr. 19170 privind rezultatul probei scrise a examenului in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL

3. Extras din pv nr. 19630 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL

4. Extras din pv nr. 19851 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL


Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist

1.Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist - 14-06-2022-100723

2. Extras din pv nr. 18828 privind rezultatul final al examenului din data de 05.07.2022 in vederea ocuparii unui post contractual de muncitor calificat,tr. IV-tractorist


Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal 

1. Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal. - 08.06.2022

2. Extras din pv nr. 17233 privind selectarea dosarului pt concurs 2 posturi asistent medical principal.  - 23.06.2022

3. Extras din pv nr. 17952 privind rezultatul probei scrise pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 30.06.2022

4. Extras din pv nr. 18198 privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 04.07.2022

5. Extras din pv nr. 18469 privind rezultatul final pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 06.07.2022

 

 

 

Attachment Size
Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist 10.83 MB
Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal 5.21 MB
Eextras din pv nr. 17233 privind selectarea dosarului pt concurs 2 posturi asistent medical principal 587.07 KB
Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL 4.26 MB
Extras din pv nr. 17952 privind rezultatul probei scrise pt examenul din 30.06.2022 pentru ocuparea unui post Asistent medical 795.68 KB
Extras din pv nr. 18198 privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 04.07.2022 764.58 KB
Extras pv rezultat final concurs post Asistent medical 699.92 KB
Extras din pv rezultat final examen post muncitor calificat ,tr. IV- tractorist 733.54 KB
Extras din pv nr. 19170 din 14.07.20222 priv rezultat proba scrisa promovare grad SITL 558.07 KB
Extras din pv nr. 19630 din 20.07.2022 priv rezultat proba interviu promovare in grad imediat superior din cadrul SITL 583.45 KB
Extras din pv nr. 19851 din 22.07.2022 priv rezultat final promovare grad imediat superior SITL 467.61 KB
Anunt examen promovare in grad profesional superior -Compatiment ADPP 3.86 MB
Anunt examen promovare in grad profesional superior- SPCLEP 3.95 MB
Extras din proces verbal nr. 29973/14.11.2022 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promov 712.03 KB
Extras din proces verbal nr. 30344/17.11.2022 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad imediat 542.71 KB
Extras din proces verbal nr. 30676/22.11.2022 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imedi 581.71 KB
Extras din procesul verbal nr. 30912/24.11.2022 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat supe 461.84 KB