Concursuri angajare

Anunturi Resurse Umane

Anunturi Resurse Umane

         


Anunt examen promovare in grad profesional pentru functia publica: inspector, grad profesional superior in cadrul Directiei de asistenta sociala, Compartiment asistenta si ajutor social

 

                                         1.Anunt examen promovare in grad profesional superior

                                         2.Formular de inscriere la etapa de selectie


                                Anunt examen promovare in grad profesional pentru functia publica: inspector,grad profesional superior in cadrul Serviciului tehnic, compartiment Urbanism si disciplina in constructii

 

                                      1.Anunt examen promovare in grad profesional superior

                                      2.Formular de inscriere la etapa de selectie


                                Anunt examen promovare in grad profesional  pentru functia publica:consilier in cadrul Directiei economice,compartiment Buget,prognoze,executie bugetara

                             1.Anunt examen promovare in grad profesional superior

                                  2.Extras din pv nr. 25998/16.10.2023 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut pentru : consilier ,clasa I,grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, compartiment Buget, prognoze, executie bugetara

                                 3.Extras din pv nr. 26554/20.10.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut pentru: consilier,clasa I,grad profesional principal din cadrul Directiei Economice , Compartiment Buget, prognoze,executie bugetara,caurmare a finaliarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea

                                  4.Extras din pv nr. 27139/26.10.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public incadrat pe postul de Consilier, clasa I,grad profesional principal, studii (S) ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea:Consilier,clasa I,grad profesional superior din cadrul Directiei Economice, Compartiment Buget,prognoze,executie bugetara

                                  5.Extras din pv nr.27280/27.10.2023 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public incadrat pe postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal,studii (S) ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea


                        Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:

                      1.Inspector ,clasa I,grad profesional asistent,Compartiment Indrumare si control asociatii de proprietari;

                     2.Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Comercial,autoritate de autorizare,transport public

 

          1.Anunt privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: Inspector,clasa I,grad profesional asistent, Compartiment Indrumare si control asociatii de proprietari si Consilier,clasa I, grad profesional principal,Compartiment Comercial,autoritate de autorizare,transport public

 

           


         

           Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director executiv, grad II, Directia Politia Locala

 

             1. Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director executiv,grad II, Directia de Politia Locala

            2.Extras din procesul verbal nr. 15401/22.06.2023 privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examneul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director executiv,grad II, Directia politia locala

            3. Extras din procesul verbal nr. 16803/06.07.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul de recrutare in functie publica de conducere vacanta in statul de functii de Director executiv,grad II, Directia politia locala

            4. Extras din procesul verbal nr. 16812/06.07.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul de recrutare in functia publica de conducere vacanta in statul de functii de Director executiv,grad II, Directia politia locala

          5. Extras din raportul final nr. 16815/06.07.2023 privind rezultatul final la examenul pentru recrutare in functie publica de conducere vacanta in statul de functii de Director executiv,grad II,Directia politia locala


 

 

                   Anunt organizare concurs de promovare pentru ocuparea   functiei publice de conducere vacanta de Sef serviciu, grad II, SITL              

                          1.Anunt privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef serviciu,grad II, SITL

                          2. Anunt privind continuarea organizarii concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef Serviciu, grad II, in cadrul SITL

                        3. Extras din procesul verbal nr. 14183/08.06.2023 privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef Serviciugrad II, in cadrul SITL

                       4. Extras din procesul verbal nr. 15138/19.06.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu,grad II, in cadrul SITL

                       5. Extras din procesul verbal nr. 15159/19.06.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu,grad II,in cadrul SITL

                       6.Extras din Raportul final nr. 15165/19.06.2023 privind rezultatul final la examenul de promovare in functia publica de conducere vacanta  de Sef Serviciu,grad II,in cadrul SITL

 


 

               Anunt organizare concurs post vacant - ingrijitor in cadrul activitatii Sportive

              1. Anunt privind organizarea concursului de ocupare pe durata nedeterminata a postului de ingrijitor in cadrul activitatii Sportive

               2. Extras din procesul verbal privind rezultatul selectarii dosarului pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor in cadrul activitatii Sportive

              3. Anunt privind suspendarea ocuparii prin concurs a postului vacant de executie: ingrijitor in cadrul activitatii Sportive

 


             

                   Anunt organizare concurs post vacant de asistent medical principal

         1. Anunt privind ocuparea prin concurs a postului vacant de asistent medical principal, studii postliceale

         2. Extras din procesul verbal nr. 7041/16.03.2023 privind rezultatul selectarii dosarului pentru examenul organizat in data de 22.03.2023 proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de asistent medicalprincipal, in cadrul activitatii Asistenta medicala

        3. Afisare Rezultat proba scrisa Examen ocupare post asistent medical principal, in cadrul activitatii Asistenta medicala - 22.03.2023

        4. Rezultatul probei interviu pentru examenul organizat in data de 28.03.2023  pentru ocuparea unui post de Asistent medical principal, in cadrul activitatii Asistenta medicala -29.03.2023

       5.Rezultatul final al examenului din data de 22.03.2023,proba scrisa si 28.03.2023, proba interviu in vederea ocuparii unui post de natura contractuala de Asistent medical principal, in cadrul activitatii Asistenta medicala  - 31.03.2023

 


 

Anunt organizare examen de promovare pentru transformarea in functia contractuala  de executie : Consilier,grad I Studii (S) in cadrul SPCLEP

 

       1.Anunt organizare exemen de promovare  conform Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,in specialitatea in care isi desfasoara activitatea,respectiv pentru transformarea in functia contractuala de executie: consilier,grad I,studii (S) in cadrul SPCLEP, Compartiment Evidenta persoanei

       2. Afisare rezultat selectie dosar de inscriere pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru personalul contractual incadrat pe postul de Consilier grad II studii (S) ca urmare a indeplinirii a trei ani vechime in specialitatea in care isi desfasoara activitatea in cadrul SPCLEP , compartiment Evidenta persoanei

      3.Afisare rezultat proba scrisa pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual incadrat pe postul de consilier grad II,studii (S) ca urmare a indeplinirii a trei ani vechime in specialitatea in care isi desfasoara activitatea in cadrul SPCLEP, compartiment Evidenta persoanei -09.02.2023

      4.Afisare rezultat final pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual incadrat pe postul de consilier grad II, studii (S) ca urmare a indeplinirii a trei ani vechime in specialitatea in care isi desfasoara activitatea in cadrul SPCLEP, compartiment Evidenta persoanei  - 14.02.2023

 


Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functionarului public din cadrul SPCLEP

 

            1.Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functionarului public din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor, Compartiment evidenta persoanei, la sediul institutiei din Calea Bucuresti,nr. 104, in data de 22.12.2022 proba scrisa si proba interviu in data de 27.12.2022

           2.Rezultatul selectiei la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public de executie din clasa I pentru promovarea in functia publica de executie din cadrul Primariei municipiului Urziceni - 22.12.2022,proba scrisa- SPCLEP

           3. Rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public de executie din clasa I pentru promovarea in functia publica de executie din cadrul Primariei municipiului Urziceni - 22.12.2022,proba scrisa

           4.Rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public de executie din clasa I pentru promovarea in functia publica de executie din cadrul Primariei municipiului Urziceni - 27.12.2022,proba interviu

           5.Rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea

 


 

Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul Biroului juridic,resurse umane si administrarea domeniului public si privat, Compartiment Administrarea domeniului public si privat

      1. Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior -Compartiment ADPP -proba scrisa si proba interviu

      2.Extras din proces verbal nr. 29973/14.11.2022 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului public de executie din clasa I pentru promovare in functia publica de executie: inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului juridic,resurse umane si administrarea domeniului public si privat, Compartiment administrarea domeniului public si privat

    3.Extras din proces verbal nr. 30344/17.11.2022 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior al functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional  in care isi desfasoara activitatea

     4.Extras din proces verbal nr. 30676/22.11.2022 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior al functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea

      5. Extras din procesul verbal nr. 30912/24.11.2022 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public ca urmare a finalizarii perioadei de grad profesional in care isi desfasoara activitatea


Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL 

1.Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL - 16.06.2022

2.Extras din pv nr. 19170 privind rezultatul probei scrise a examenului in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL

3. Extras din pv nr. 19630 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL

4. Extras din pv nr. 19851 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior din cadrul SITL


Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist

1.Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist - 14-06-2022-100723

2. Extras din pv nr. 18828 privind rezultatul final al examenului din data de 05.07.2022 in vederea ocuparii unui post contractual de muncitor calificat,tr. IV-tractorist


Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal 

1. Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal. - 08.06.2022

2. Extras din pv nr. 17233 privind selectarea dosarului pt concurs 2 posturi asistent medical principal.  - 23.06.2022

3. Extras din pv nr. 17952 privind rezultatul probei scrise pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 30.06.2022

4. Extras din pv nr. 18198 privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 04.07.2022

5. Extras din pv nr. 18469 privind rezultatul final pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 06.07.2022

 

 

 

Attachment Size
Anunt concurs post contractual muncitor calificat tr. IV-tractorist 10.83 MB
Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal 5.21 MB
Eextras din pv nr. 17233 privind selectarea dosarului pt concurs 2 posturi asistent medical principal 587.07 KB
Anunt organizare examen promovare in grad profesional superior din cadrul SITL 4.26 MB
Extras din pv nr. 17952 privind rezultatul probei scrise pt examenul din 30.06.2022 pentru ocuparea unui post Asistent medical 795.68 KB
Extras din pv nr. 18198 privind rezultatul probei interviu pentru ocuparea unui post Asistent medical principal - 04.07.2022 764.58 KB
Extras pv rezultat final concurs post Asistent medical 699.92 KB
Extras din pv rezultat final examen post muncitor calificat ,tr. IV- tractorist 733.54 KB
Extras din pv nr. 19170 din 14.07.20222 priv rezultat proba scrisa promovare grad SITL 558.07 KB
Extras din pv nr. 19630 din 20.07.2022 priv rezultat proba interviu promovare in grad imediat superior din cadrul SITL 583.45 KB
Extras din pv nr. 19851 din 22.07.2022 priv rezultat final promovare grad imediat superior SITL 467.61 KB
Anunt examen promovare in grad profesional superior -Compatiment ADPP 3.86 MB
Anunt examen promovare in grad profesional superior- SPCLEP 3.95 MB
Extras din proces verbal nr. 29973/14.11.2022 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promov 712.03 KB
Extras din proces verbal nr. 30344/17.11.2022 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad imediat 542.71 KB
Extras din proces verbal nr. 30676/22.11.2022 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imedi 581.71 KB
Extras din procesul verbal nr. 30912/24.11.2022 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat supe 461.84 KB
Rezultatul selectiei la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului publ 682.36 KB
Rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarului 698.38 KB
Rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut al functionarulu 663.21 KB
Rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a functionarului public ca urmare a finalizarii per 446.47 KB
Anunt organizare exemen de promovare  conform Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului cont 3.67 MB
Afisare rezultat selectie dosar de inscriere pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru personalul 617.87 KB
Afisare rezultat proba scrisa pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual incadrat pe po 605.87 KB
Afisare rezultat final pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual incadrat pe postul de c 539.47 KB
Anunt privind ocuparea prin concurs a postului vacant de asistent medical principal, studii postliceale 5.42 MB
2. Extras din procesul verbal nr. 7041/16.03.2023 privind rezultatul selectarii dosarului pentru examenul organizat in data de 2 580.26 KB
Extras din procesul verbal nr. 7655/23.03.2023 - Examen asistent medical principal - Activitatea Asistenta medicala 31.77 KB
Extras rezultat proba interviu post Asistent medical principal 679.27 KB
Rezultat final examen post Asistent medical principal 673.26 KB
Anunt organizare concurs post ingrijitor in cadrul activitatii Sportive 8.02 MB
 2. Extras din procesul verbal privind rezultatul selectarii dosarului pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor in cadrul 577.32 KB
1.Anunt privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Sef serviciu,grad 7.3 MB
Anunt privind suspendarea ocuparii prin concurs a postului vacant - ingrijitor in cadrul activitatii Sportive 537.93 KB
Anunt privind continuarea organizarii concursului de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef serviciu, g 548.77 KB
Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de Director executiv,gr 8.05 MB
Extras din pv nr. 14183/08.06.2023 privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examenul de promovare pentru ocuparea 620.11 KB
Extras din procesul verbal nr. 15138/19.06.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in functia publica de 561.2 KB
 5. Extras din procesul verbal nr. 15159/19.06.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul de promovare in functia publi 532.55 KB
6.Extras din Raportul final nr. 15165/19.06.2023 privind rezultatul final la examenul de promovare in functia publica de conduce 521.67 KB
2.Extras din procesul verbal nr. 15401/22.06.2023 privind rezultatul selectiei dosarului de inscriere la examneul de recrutare 597.96 KB
3. Extras din procesul verbal nr. 16803/06.07.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul de recrutare in functie publica 573.3 KB
4. Extras din procesul verbal nr. 16812/06.07.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul de recrutare in functia publi 546.75 KB
Extras din raportul final nr. 16815/06.07.2023 privind rezultatul final la examenul pentru recrutare in functie publica de condu 543.72 KB
1.Anunt privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: Inspector,clasa I,gr 10.11 MB
  Anunt examen promovare in grad profesional  pentru functia publica:consilier in cadrul Directiei economice,compartiment Buget, 4.24 MB
Extras din pv nr. 25998/16.10.2023 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul in vederea promovarii in g 717.24 KB
Extras din pv nr. 26554/20.10.2023 privind rezultatul probei scrise la examenul in vederea promovarii in grad profesional imed 588.75 KB
Extras din pv nr. 27139/26.10.2023 privind rezultatul probei interviu la examenul in vederea promovarii in grad imediat superi 566.48 KB
Extras din pv nr.27280/27.10.2023 privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad imediat superior a funct 477.49 KB
Anunt examen promovare in grad profesional pentru functia publica: inspector,grad profesional superior in cadrul Serviciului teh 1.94 MB
Anunt examen promovare in grad profesional pentru functia publica: inspector, grad profesional superior in cadrul Directiei de a 1.93 MB
Formular de inscriere la etapa de selectie 2.17 MB