Economie - Proiecte de dezvoltare - Cards

Proiecte de Dezvoltare:

PROIECTE DE DEZVOLTARE

 

                  

 REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL URZICENI - APLICATIA 4 - LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTA ECATERINA" - CORP SCOALA GENERALA NR. 3

                    1. Descriere proiect

                     REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL URZICENI - APLICATIA 5b - LICEUL TEHNOLOGIC URZICENI - CORP LICEU 

                     1.Descriere proiect

 


                     REABILITAREA  ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL URZICENI - APLICATIA 1 - COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" - CORP LICEU SI SALA DE SPORT - COD PROIECT C5-B2.1.a - 1849

                       1.Descriere proiect

 


                      REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL URZICENI - APLICATIA 6b - CLADIRE DE BIROURI URZICENI - COD PROIECT C5-B2.1.a- 1845

                      1.Descriere proiect

 

 


                    REABILITAREA  ENERGETICA  A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL URZICENI - APLICATIA 6a - SEDIUL PRIMARIEI - COD PROIECT C5-B2.1.a - 1846

                       1.Descriere proiect

 


                   SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL URZICENI - COD PROIECT C10 - I1.2-29

                        1. Descriere proiect           

 


                      REABILITAREA,MODERNIZAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE, ELECTRICE SI DE DETECTIE LA INCENDIU SI OXIGEN CU ACOPERIRE TOTALA DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI- COD SMISS 2014+ 152398

                      1.Comunicat de presa

 


                    CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL URZICENI,JUD. IALOMITA,IN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATE DE VIRUSUL SARS-COV-2 2020

                    1.Descriere proiect

                    2. Rezultate proiect


                  PREVENIREA CORUPTIEI PRIN IMPLEMENTAREA DE SISTEME DE MANAGEMENT,LA NIVELUL MUNICIPIULUI URZICENI - COD SMISS 1522191

                          1. Descriere proiect

                           2. Rezultate proiect


                  DEZVOLTARE DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL URZICENI PRIN ABORDAREA INTEGRATA A MASURILOR DE REGENERARE URBANA, COD SMIS 126023

                   1.Descriere proiect

 


                 EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU CORP C DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL URZICENI, COD MySMIS 2014: 126911

                    1.Informare proiect

                    2. Descriere proiect

 


                 CONTINUAREA SIMPLIFICARII PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI PRIN DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE - COD SIPOCA 803, Cod MySMIS 2014: 136346

                    1.Cod SIPOCA 803,Cod MySMIS 2014:136346/ Contract de finantare nr. 472/28.04.2020

                    2.Rezultate proiect

 

 


                SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE SI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI -COD SIPOCA 645

             

                   1.   COD SIPOCA 645/ COD MySMIS 129218 /Contract de finantare nr.374/27.06.2019    

                   2. Rezultate proiect

 


             CALITATE SI PERFORMANTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA  A MUNICIPIULUI URZICENI COD SIPOCA  83/SMIS 2014+ 122108

         1. Lansare proiect  -02.07.2018

         2. Cererea de finantare+ contract de finantare

         3.Ghid privind procesul de autoevaluare si de elaborare/implementare/monitorizare/evaluare/revizuire a planului de actiuni de imbunatatire CAF 2019-2021

         4. Rezultate SIPOCA 83


 

Lista Projecte de Dezvoltare