Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
10 August 2023
Proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Urziceni ,prin gestiune directa, catre SC Salubritate- Urziceni SRL ,nr. 15543 din 04.08.2020
22 March 2023
Proiect de hotarare pentru modificarea HCL /28.07.2020 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiul Urziceni
02 March 2023
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul local al Municipiului Urziceni pentru pentru activitati sportive organizate in baza art 18 lit.a) si b) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu
15 February 2023
Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Urziceni, pentru activitatea de preluare si eliminare finala prin depozitare si/sau incinerare a deseurilor municipale
14 February 2023
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2024 - partea I
14 February 2023
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2024- partea a II a