Consiliul Local - Proiecte Consiliul Local

PROIECTE ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Proiecte Consiliul Local
09 December 2022
Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1,2,5 si 6 ale HCL nr. 106/28.07.2022 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Urziceni, prin gestiune directa, catre SC Salubritate Urziceni
11 November 2022
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2023
18 October 2022
Proiect de hotarare prvind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoane majore,apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
05 October 2022
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Municipiului Urziceni pentru perioada 2023-2027
26 July 2021
Expunere motive Primar
26 July 2021
Hotarare taxe concesiune