Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
21 March 2024
55
HCL privind necesitatea si oportunitatea achizitiei serviciilor de proiectare SF/DALI/PT pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere locuri de joaca pentru copii in Municipiul Urziceni"
21 March 2024
54
HCL privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici(faza SF/DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in municipiul Urziceni, judetul Ialomita"
21 March 2024
53
HCL privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii "Alei betonate - Cimitir Nou, Municipiul Urziceni"
21 March 2024
52
HCL privind aprobarea statului de functii al Spitalului Municipal Urziceni
21 March 2024
51
HCL privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 83mp apartinand domeniului public al Municipiului Urziceni, situat in Municipiul Urziceni, str. Viitorului, nr.21A,judetul Ialomita,in vederea amplasarii unei constructii pr
21 March 2024
50
HCL privind nominalizarea de catre Consiliul Local Urziceni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Urziceni