Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
29 December 2022
HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2023
29 December 2022
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Urziceni,judetul Ialomita
21 December 2022
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,devizului general,precum si a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea,modernizarea, si extinderea insfrastructurii de fluide medicale,electrice si de detectie la incendiu si oxigen cu acoperir
21 December 2022
HCL privind modificarea HCL nr.151/25.10.2022 privind transferul de proprietate si aterenului aferent apartamentului situat in bloc ANL,situat in Municipiul Urziceni,str.Ion Creanga,nr.6(fost nr. 4),bl. CD7,sc. B,et.1,apartament 5,judetul Ialomita
21 December 2022
HCL privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni,judetul Ialomita, pentru anul scolar 2023-2024
21 December 2022
HCL privind necesitatea si oportunitatea ajustarii sumelor aferente lucarilor de investitii si reparatii din Contractul subsecvent nr.6430/03.03.2022 la Acordul cadru nr.22623/12.07.2021 cu obiect: ''Lucrari de modernizare si reparatii curente sistem ruti