Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
30 October 2023
HCL privind aprobarea devizului general actualizat, pt proiectul "Devoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Municipiul Urziceni prin abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana" -LOT1 - Infiintare Centru Multifunctional Cultural prin co
30 October 2023
HCL privind abrogarea art.2 din HCL nr. 57/13.04.2023 privind asocierea UAT Mun. Urziceni cu Judetul Ialomita in vederea realizarii in comun a proiectului de interes judetean "Transformarea bibliotecilor din judetul Ialomita in hub-uri de dezvoltare a co
30 October 2023
HCL privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al SC Salubritate-Urziceni SRL
30 October 2023
HCL privind aprobarea Programului de deszapezire al SC Salubritate-Urziceni pentru mun. Urziceni, in perioada de iarna 2023-2024
30 October 2023
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 306mp, situat in mun. Urziceni,str. Narciselor,nr. 24, nr. cadastral 23628 , jud. Ialomita
30 October 2023
HCL privind vanzarea terenului in suprafata de 78mp ,situat in mun. Urziceni, str. Regiei ,nr. 21, nr. cad.24009,jud. Ialomita