Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
22 July 2021
Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Urziceni a unor terenuri in vederea
23 July 2021
Hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Urziceni
23 July 2021
Hotarare privind aprobarea Deviziului General actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea "REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA"
22 July 2021
Hotarare privind aprobarea sumelor necesare realizarii proiectului "Asfaltarea si modernizarea drumurilor"
28 June 2021
Hotarare privind modificarea HCL nr 63/22.04.2021 privind inchirierea prin licitatie publica a lotului 7, camerele 1 si 2
28 June 2021
Hotarare privind aprobarea proiectului "Prevenirea coruptiei prin implementarea de sisteme de management, la nivelul mun. Urziceni"