Posturi publice vacante

Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de paznic
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat - administrare cimitir
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de Inspector - compartiment ADPP
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de consilier - compartiment cadastru
Primaria Urziceni organizeaza examen de promovare in grad profesional
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de asistent medical
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea a doua posturi muncitori spatii verzi
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post Inspector - Biroul Secretariat
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post Inspector - Compartiment Impozite si taxe locale
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post Inspector - Compartiment administrarea domeniului public si privat
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de paznic si a unui post de ingrijitor
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de politist local
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de Consilier - Compartiment Investitii
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de consilier stare civila
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de CASIER
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de MECANIC
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante - SPATII VERZI
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de adminsitrator public
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea a doua posturi de Inspector - Directia Economica
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de consilier juridic
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea unui post de Inspector - SITLAV
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante - SPATII VERZI
Primaria Urziceni organizeaza examen promovare in treapta profesionala imediat superior celui detinut al functionarului public  din cadrul Directiei economice, compartiment buget, prognoze, executie bugetara
Primaria Urziceni organizeaza examen promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual - referent debutant studii (M)
Extras din procesul verbal - 410/2020 - privind rezultatul final la examenul in vederea promovarii in grad superior
Primaria Urziceni organizeaza examen promovare a personalului din cadrul Directiei de asistenta sociala
Anunt Recrutare in functii publice de executie - administrator
Anunt Recrutare in functii publice de executie - consilier juridic
Anunt Recrutare in functii publice de executie - inspector
Anunt Recrutare in functii publice de executie - politist local
Extras din procesul verbal - 24236/20.11.2019 - privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la examenul in vederea promovarii in grad
Primaria Urziceni organizeaza examen promovare a personalului din cadrul SPCLEP
Primaria Urziceni organizeaza examen promovare a personalului din cadrul aparatului de specialitate
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru: 1 post de politist local
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru: 1 post de Consiler principal-Compartiment cadastru imobiliar, 3 posturi Politist local asistent si 1 post Politist local principal - Serviciul ordine si liniste publica
Primaria Urziceni organizeaza examen pentru referent debutant studii (M)
Primaria Urziceni organizeaza examen de promovare in grad profesional
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de ingrijitor
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de gropar
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager - biblioteca municipala "Constantin Toiu"
Regulament de organizare si  desfasurare a concursului de proiecte de managemenr pentru ocuparea  postului de manager la Biblioteca Municipala Constantin Toiu Urziceni

Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Inspector - Inspector Serviciul Tehnic
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Inspector - Achizitii si Investitii
Primaria Urziceni organizeaza examen de promovare in grad profesional - Inspector compartiment administrarea domeniului public si privat
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Ingrijitor
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Referent SPCLEP
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de consilier juridic
Primaria Urziceni organizeaza anunt de promovare a functionarilor publici - Consilier clasa I- Compartiment evidenta persoanei
Extras din PV 19748/2018 - rezultate proba scrisa
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru - Inspector clasa I - Serviciul tehnic
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru - Inspector tehnic - Urbanism
Primaria Urziceni organizeaza anunt de promovare in grad imediat superior- Biroul administrativ
Primaria Urziceni organizeaza anunt de promovare in treapta profesionala -arhivar
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea a doua functii din cadrul activitatii ZONE VERZI
Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager Spital Municipal
Primaria Urziceni organizeaza examen de promovare in grad profesional
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice: Inspector clasa I
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post- Inspector clasa I, Directia economica
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post- Inspector clasa I, Biroul achizitii
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post- Consilier juridic
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post- Inspector clasa I, Serviciul tehnic
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post- consilier clasa I, Serviciul impozite si taxe
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post casier
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant-curier
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant-sef formatie muncitori Spatii Verzi
Primaria Urziceni organizeaza examen de promovare in grad profesional
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant-Inspector clasa I grad debutant-serviciul impozite si taxe
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant-consilier grad II studii (S)
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- asistent medical
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- magaziner baza sportiva
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- ZONE VERZI
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- Inspector - compartiment administrarea domeniului public si privat
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- Administrator
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant- ZONE VERZI
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi de ingrijitor, un administrator, un casier
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Administrator public
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Inspector -Serviciul Impozite si Taxe
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - administrare cimitir
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a sase functii publice- Politia Locala Urziceni
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante- ZONE VERZI
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - politist local
Formulare inscriere

Primaria Urziceni organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante: Arhivar debutant si Inspector de specialitate gradul debutant
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - inspector - Serviciul impozite, taxe locale si alte venituri
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Asistent medical grad principal
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii:administrator, ingrijitor si tractorist
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a sase functii publice din cadrul Politiei Locale Urziceni
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Activitate Sportiva
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Ingrijitor (femeie de servici)
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - Gropar
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a patru posturi vacante - Ingrijitor si Portar
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 13 posturi publice vacante - Zone Verzi

Primaria Urziceni anunta organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut functionarilor publici
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice Director Politia Locala
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice gropar.
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice: Inspector clasa I (Compartiment urbanism) si Inspector clasa I (Directia tehnica)
Primaria Urziceni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice: consilier clasaI (Compartimen Resurse Umane) si consilier Juridic
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea a doua functii publice: Inspector clasa I (Serviciul Taxe si Impozite);
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea unui post de referent debutant
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea unui post de administrator -Baza Sportiva si unui post muncitor necalificat - Zona Verde
Anunt privind concursul pentru ocuparea unui post vacant temporar - curier
Extras din procesul verbal nr.18.428 / 07.09.2016 privind rezultatul probei scrise la examenul de recrutare - functie publica Inspector -Compartiment Investii
Extras din procesul verbal nr.18.192 / 05.09.2016 privind rezultatul probei scrise la examenul de recrutare - functie publica Director Executiv - Politie Locala
Extras din procesul verbal nr.18.184 / 05.09.2016 privind rezultatul probei scrise la examenul de recrutare - functie publica Inspector -Compartiment Investii
Extras din procesul verbal nr. 17.809 / 30.08.2016. privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere in statul de functii de Director Executiv, Politia Locala.
Extras din procesul verbal nr. 17.816 / 30.08.2016. privind rezultatul selecţiei dosarelor de  înscriere la concursul de recrutare  - Inspector clasa grad I, directia tehnica - investitii.

Primaria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice vacante dupa cum urmeaza : Inspector clasa I grad profesional asistent functie publica (Urbanism) si Inspector clasa I grad profesional (Monitorizare servicii comunitare)
Primaria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice vacante dupa cum urmeaza : Inspector clasa I grad profesional , director executiv grad II

Extras din procesul verbal nr. 14.919 /20.07.2016  pirivind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la examenul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier juridic.
Primaria Municipiului Urziceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional principal , -functie publica de executie din cadrul Compartiment resurse umane.
Primaria Municipiului Urziceni anunta organizarea examenului/concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Model adeverinta angajare

Primaria Municipiului Urziceni organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de natura contractuala, temporar vacante in statul de functii din cadrul activitatii <BAZA DE INOT SI AGREMENT >dupa cum urmeaza: doua posturi de îngrijitor - cor 931201 -studii (G)
Anunt privind concursul pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante in statul de functii din cadrul activitatii <ZONE VERZI >dupa cum urmeaza:  2 posturi de muncitor necalificat tr.I studii (G)
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I grad profesional superior; referent clasa III grad profesional superior; inspector clasa I grad profesional principal
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu - Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor a municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de natura contractuala, perioada nedeterminata (un post casier si un post muncitor necalificat tr.I)
Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut functionarilor publici de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie: inspector si referent
Anunt privind concursul organizat pentru posturile de inspector clasa I grad profesional debutant si asistent, compartiment asistenta si ajutor social
Anunt privind concursul organizat pentru postul de casier
Anunt privind concursul organizat pentru posturile de ingrijitor si magaziner, baza de Inot si Agrement (mai - 2015)
Anunt privind concursul organizat pentru posturile de ingrijitor si magaziner, baza de Inot si Agrement
Anunt privind concursul organizat pentru postul de masinist la masini pentru terasamente-ifronist
Anunt organizare examen de promovare in grad a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Compartiment administrativ gospodaresc
Anunt post referent IA compartiment Urbanism si disciplina in constructii
Centralizator rezultate concurs conisilier juridic
Rezultatul selectarii dosarului de inscrierea in vederea recrutarii in functia publica de consilier juridic
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea postului de portar
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea postului de portar
Blibliografie - pentru Compartiment evidenta contabila patrimoniu din cadrul Directiei Economice
Anunt privind concursul de promovare  in grad profesional imediat superior celui detinut  de functionarii publici
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator cimitir
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat tr.I studii (G), norma intreaga
Anunt privind concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante: asistent medical si asistent medical debutant
Anunt privind concursul organizat pentru postul de paznic
Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut functionarilor publici in executie
Anunt privind concursul organizat pentru postul de magaziner
Anunt privind concursul organizat pentru postul de ingrijitor baza de inot (2 posturi)
Anunt privind concursul organizat pentru postul de tractorist
Anunt privind concursul organizat pentru postul de inspector  clasa I grad profesional principal, Registratura
Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Urziceni: Organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de manager - persoana fizica
Anunt privind concursul organizat de Primaria municipiului Urziceni in luna noiembrie 2013 (Asistent medical - Grad principal)
Anunt privind concursul organizat de Primaria municipiului Urziceni in luna decembrie
Anunt privind concursul organizat de Primaria municipiului Urziceni in luna iunie
Anunt concurs Spital minicipal Urziceni
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna septembrie 2011
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna septembrie
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna august
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna iunie
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna mai
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna septembrie 1    
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna octombrie
Anunt privind concursul organizat de Primaria Municipiului Urziceni in luna octombrie 1  
Posturi publice vacante-Primaria Urziceni- 01 iunie 2007
Anunt privind concursurile organizate de Primaria Municipiului Urziceni luna iunie
Post public vacant - Serviciul Public Local de Evidenta a persoanelor Mun. Urziceni - 26 februarie 2007
Post public vacant - Biblioteca Municipală Urziceni
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 6 noiembrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 3 noiembrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 23 octombrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 6 octombrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 6 octombrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 27 septembrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 18 septembrie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 28 august 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 28 iulie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 28 iulie 2006
Posturi publice vacante - Primaria Urziceni - 13 iunie 2006
Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.


Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
SPCLEP
D.A.S Urziceni