Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2021
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
D.A.S Urziceni
Sedinta din 28.12.2021

Hotararea nr 210 din 28.12.2021
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare a Spitalului Municipal Urziceni

Sedinta din 14.12.2021

Hotararea nr 198 din 14.12.2021
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni, la trim. IV(preliminat) anul 2021
Hotararea nr 199 din 14.12.2021
    Hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Urziceni pe anul 2021
Hotararea nr 200 din 14.12.2021
    Hotarare privind aprobarea bugetului si a indic. tehn. ec pt.proiect Pasiuni si aptitudini P2-Educatie nonformala in sistem outdoor pentru elevii din loc.Urziceni, Salcioara si Ograda, jud. Ialomita
Hotararea nr 201 din 14.12.2021
    Hotarare privind vanzarea teren in supraf de 54 mp.  sit in str. panselutelor nr 2A
Hotararea nr 202 din 14.12.2021
    Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere din cadrul Policlinicii Urziceni
Hotararea nr 203 din 14.12.2021
    Hotarare privind APROBAREA DREPTULUI DE TRECERE A CONDUCTEI SI ASIGURAREA ACCESULUI IN FAVOAREA SC EURO APAVOL SA
Hotararea nr 204 din 14.12.2021
    Hotarare privind aprobarea dezmembrarii teren situat in mun. Urziceni, str. Calea Bucuresti, nr.103A
Hotararea nr 205 din 14.12.2021
    Hotarare privind actualizarea Comisiei de locale de ordine publica a municipiului Urziceni
Hotararea nr 206 din 14.12.2021
    Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii-Hala sortare deseuri reciclabile de catre SC Salubritate- Urziceni SRL
Hotararea nr 207 din 14.12.2021
    Hotarare privind aprobarea statului de functii ale Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 208 din 14.12.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii pt achiz serv de consultanta-program reducere emisii gaze cu efect de sera in transporturi
Hotararea nr 209 din 14.12.2021
    Hotarare privind stabilirea normelor  locale de consum de carburanti pt autoturism Dacia Logan IL 11 PMU, din cadrul Politiei Locale Urziceni


Sedinta din 25.11.2021

Hotararea nr 180 din 25.11.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al mun. Urziceni
Hotararea nr 181 din 25.11.2021
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Urziceni pe anul 2021
Hotararea nr 182 din 25.11.2021
    Hotarare privind aprobare contract cadru privind folosirea infrastructurii sist de distrib a energ electrice pt. realizarea sist de iluminat public
Hotararea nr 183 din 25.11.2021
    Hotarare privind transmiterea drept de conces catre SC CONFEX ANDRA teren str Transilvaniei nr 7, Piata Agroalimentara
Hotararea nr 184 din 25.11.2021
    Hotarare privind prelungire contract de inchir din cadrul Policlinicii Urziceni, sit in bd Republicii nr.11
Hotararea nr 185 din 25.11.2021
    Hotarare privind concesionare directa a sp. medical Lot 31 din cadrul Policlinicii catre CMI Botezatu Olga-Iozefina
Hotararea nr 186 din 25.11.2021
    Hotarare privind concesionare directa sp. medical Lot 5, din cadrul Policlinicii Urziceni catre CMI SOCOL DANIEL
Hotararea nr 187 din 25.11.2021
    Hotarare privind darea in administrare si intocmire contract de administrare teren situat in str.1918 nr.62A, catre SC Salubritate Urziceni
Hotararea nr 188 din 25.11.2021
    Hotarare privind modif.art 2 din HCL 12120 08 2021 pentru stabilirea salariului brut lunar al dl. Anca Ionel adm DC Salubritate-Urziceni
Hotararea nr 189 din 25.11.2021
    Hotarare privind modif. HCL NR.8024 06 2021 de stabilire a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Hotararea nr 190 din 25.11.2021
    Hotarare privind indexarea anuala imp. pe mijl de transport pt autoveh de transport de marfa si a unor combinatii de autoveh de tp de  mmarfa  cu msa maxima autoriz  egala sau mai mare de 12t
Hotararea nr 191 din 25.11.2021
    Hotarare privind prorogarea termenului de acordare a unor facilitati fiscale aprobate prin hcl nr 1228 01 2021
Hotararea nr 192 din 25.11.2021
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare a Spitalului Municipal URZICENI
Hotararea nr 193 din 25.11.2021
    Hotarare privind modif. anexei nr II din HCLnr.13430 10 2019 cu modif si compl din HCL nr 79 25 05 2020 priv aprob organigr si statelorde functii
Hotararea nr 194 din 25.11.2021
    Hotarare privind modif art3 al HCL 151 27 10 2021 privind aprob PUZ  din str 1918 nr 69-69A
Hotararea nr 195 din 25.11.2021
    Hotarare privind modif art 3 al hcl 152 27 10 2021 aprob PUZ  Calea Bucuresti nr 93, 95, 97
Hotararea nr 196 din 25.11.2021
    Hotarare privind aprob dezmembrare teren sit in mun Urziceni str.Calea Bucuresti nr.103
Hotararea nr 197 din 25.11.2021
    Hotarare privind completare HCL NR.3 22 01 2021 darea in administrare  si intocmirea Contract de administre s Salii de sport- Baza sportiva  sit. in str. Constructorilor nr.9 catre Spitalul Munic


Sedinta din 04.11.2021

Hotararea nr 171 din 04.11.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al mun. Urziceni
Hotararea nr 172 din 04.11.2021
    Hotarare privind aprobarea Programului de deszapezire al sc Salubritate-Urziceni SRL pentru municipiul Urziceni in perioada de iarna 2021-2022
Hotararea nr 173 din 04.11.2021
    Hotarare privind desemnarea de cetre CLU a unei pers. pt a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concurs pt. ocuparea fct. de director dir adj ale coleg. nat Grigore Moisil
Hotararea nr 174 din 04.11.2021
    Hotarare privind desemnarea de cetre CLU a unei pers. pt a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concurs pt. ocuparea fct. de director dir adj ale Liceului Tehnologic Urziceni
Hotararea nr 175 din 04.11.2021
    Hotarare privind desemnarea de cetre CLU a unei pers. pt a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concurs pt. ocuparea fct. de director dir adj ale SC. Gimnaz Alexamdru Odobescu
Hotararea nr 176 din 04.11.2021
    Hotarare privind desemnarea de cetre CLU a unei pers. pt a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concurs pt. ocuparea fct. de director dir adj ale Sc. Gimnaz. Ion Heliade Radulescu
Hotararea nr 177 din 04.11.2021
    Hotarare privind desemnarea de cetre CLU a unei pers. pt a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concurs pt. ocuparea fct. de director dir adj ale  Gradinita PP Raza de Soare

Sedinta din 01.11.2021

Hotararea nr 170 din 01.11.2021
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta  trimestrului III , pe anul 2021


Sedinta din 27.10.2021

Hotararea nr 151 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobarea PUZ str.1918, nr. 69-69A
Hotararea nr 152 din 27.10.2021
    Hotarare privind PUZ str. Calea Bucuresti nr.93,95,97
Hotararea nr 153 din 27.10.2021
    Hotarare privind  PUZ , str. REGELE fERDINAND, nr.63A, 63B, 63 C
Hotararea nr 154 din 27.10.2021
    Hotarare privind PUZ str. Av. Jipa Ionescu nr.82
Hotararea nr 155 din 27.10.2021
    Hotarare privind transmitere drept de concesiune catre SC Apicola Costache srl
Hotararea nr 156 din 27.10.2021
    Hotarare privind prelungire contract de concesiune nr.1440726.09.2006 a spatiului medical din cadrul Policlinicii Urziceni
Hotararea nr 157 din 27.10.2021
    Hotarare prelingire contract de concesiune nr.2270309.12.2015,spatiu medical Policlinica
Hotararea nr 158 din 27.10.2021
    Hotarare privind incetare contract de concesiune nr.23910.01.2013, dintre Cons. Local Urziceni si SC Enforce Solar Parc SRL
Hotararea nr 159 din 27.10.2021
    Hotarare privind concesionare directa a terenului in suprafata de 3698mp, apartinand  dom.privat al mun. Urziceni, situat in str. 1918, nr.62 A, catre SC Salubritate-Urziceni SA
Hotararea nr 160 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobare plan de achizitii al SC Salubritate- Urziceni SRL pentru anul 2021, revizuit
Hotararea nr 161 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantate din program national Anghel Saligny- Modernizare Strada Regiei pentru trafic greu cu acces la Drumul national DN2
Hotararea nr 162 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligniy pentru obiectivul de investitii -Modernizare strazi in Municipiul Urziceni
Hotararea nr 163 din 27.10.2021
    Hotarare privind reinnoire contract de inchiriere teren , domeniu public al mun. Urziceni, pecare este amplsat panou publicitar proprietatea SC EUROMEDIA GROUP SA
Hotararea nr 164 din 27.10.2021
    Hotarare privind reinnoire contract de inchiriere pt. teren ce apartine dom. public al municip. Urziceni, jud. Ilomita,pe care este amplsat  panou publinitar, proprietatea SC GETICA OOH SRL
Hotararea nr 165 din 27.10.2021
    Hotarare privind transferare in gestiunea operatorului serviciului de salubrizare al mun. -sc Salubritate-Urziceni srl a unei masini de maturat urbana TSM iTALIA 135 BT
Hotararea nr 166 din 27.10.2021
    Hotarare privind completarea hcl nr.19423.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 167 din 27.10.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare la proba interviu in cadrul concursului pentru ocuparea  functiilor de director si director adjunct ale Liceului Tehnologic SF. Ecaterina Urzi
Hotararea nr 168 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobarea asocierii mun. Urziceni cu Jud. Ialomita in vederea finantarii in cimun a dotarii Spitalului  mun. Urziceni cu echipamente medicale
Hotararea nr 169 din 27.10.2021
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al mun. Urziceni pe anul 2021

Sedinta din 14.10.2021

Hotararea nr 148 din 14.10.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta,la sedinta din 14.10.2021
Hotararea nr 149 din 14.10.2021
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al mun. Urziceni pe anul 2021
Hotararea nr 150 din 14.10.2021
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului Municipal Urziceni

Sedinta din 08.10.2021

Hotararea nr 146 din 08.10.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta convocata la data de 08.10.2021
Hotararea nr 147 din 08.10.2021
    Hotarare privind aprobarea tehnico economici si a cheltuielilor aferente proiectului -Reabilitare , modernizare si extindere infrastuctura de fluide medicale, electrice si de detectie la incendiu si oxigen


Sedinta din 01.10.2021

Hotararea nr 144 din 01.10.2021
    Hotarare privind aprobarea Devizului General Centralizator estimat pentru proiectul „DEZVOLTARE DURABILA ?I CRESTEREA CALITA?II VIETII ÎN MUNICIPIUL URZICENI PRIN ABORDAREA INTEGRATA A MASURILOR DE REGENERARE
Hotararea nr 145 din 01.10.2021
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare ?i a statului de func?ii ale Spitalului Municipal Urziceni


Sedinta din 30.09.2021

Hotararea nr 122 din 30.09.2021
    Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli pentru sume alocate din Fonduri Externe Nerambursabile, ale Spitalului Municipal Urziceni, pe anul 2021
Hotararea nr 123 din 30.09.2021
    Hotarare privind necesitatea ?i oportunitatea realizarii lucrarii „Împrejmuire gard (latura nord-vest) Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina
Hotararea nr 124 din 30.09.2021
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Urziceni, pe anul 2021
Hotararea nr 125 din 30.09.2021
    Hotarare privind modificarea ?i completarea HCL nr. 10428.07.2020 privind instituirea ?i administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Urziceni
Hotararea nr 126 din 30.09.2021
    Hotarare privind aprobarea reînnoirii contractului si calculul chiriei pentru apartamentul ANL situat în Municipiul Urziceni, str. Ion Creanga, nr. 4, bloc CD7, scara B, apartament  7, jude?ul Ialomi?a
Hotararea nr 127 din 30.09.2021
    Hotarare privind revocarea H.C.L. nr.4730.03.2021 privind acordarea dreptului de folosin?a gratuita Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munca Ialomi?a asupra imobilului – spa?ii birouri, apar?inând domeniului public
Hotararea nr 128 din 30.09.2021
    Hotarare privind modificarea anexei nr. II din HCL nr. 13430.10.2019 cu modificarile ?i completarile din HCL nr. 7925.05.2020 privind aprobarea organigramei ?i statelor de func?ii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Hotararea nr 129 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al Colegiului Na?ional „Grigore Moisil” Urziceni
Hotararea nr 130 din 30.09.2021
    Hotarare  privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al Liceului Tehnologic “Sfânta Ecaterina” Urziceni
Hotararea nr 131 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al Liceului Tehnologic  Urziceni
Hotararea nr 132 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al ?colii Gimnaziale „Alexandru Odobescu” Urziceni
Hotararea nr 133 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al ?colii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu” Urziceni
Hotararea nr 134 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administra?ie al Gradini?ei cu program prelungit „Raza de soare”
Hotararea nr 135 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul Colegiul Na?ional „Grigore Moisil”
Hotararea nr 136 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul Liceului Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni
Hotararea nr 137 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul Liceului Tehnologic Urziceni 
Hotararea nr 138 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul ?colii Gimnaziale „Alexandru Odobescu”
Hotararea nr 139 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul ?colii Gimnaziale „Ion Heliade Radulescu”
Hotararea nr 140 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul Gradini?ei cu program prelungit „Raza de soare”
Hotararea nr 141 din 30.09.2021
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calita?ii din cadrul ?colii Postliceale „Henri Coanda”
Hotararea nr 142 din 30.09.2021
    Hotarare privind suplimentarea din bugetul local cu suma de 199.396,48 lei pentru obiectivul de investi?ii Gradinita program normal cartier Peste Linie, Urziceni, judet Ialomita cuprins în proiectul „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD -
Hotararea nr 143 din 30.09.2021
    Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aproba?i prin HCL 20622.12.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Municipiul Urziceni, judetul Ialomita


Sedinta din 21.09.2021

Hotararea nr 120 din 21.09.2021
    Hotarare privind arondarea cresei la unitatea de invatamânt cu personalitate juridica Grad. pp raza de soare
Hotararea nr 121 din 22.09.2021
    Hotarare aprobarea structurii organizatorice temporare si a statului de functii ale Spitalului Municipal Urziceni


Sedinta din 25.08.2021

Hotararea nr 111 din 25.08.2021
    Hotarare privind reinoire contract si calcul chirie ap. ANL bl. CD7, sc. B, AP. 4
Hotararea nr 112 din 25.08.2021
    Hotarare privind aprobare transfer, utilaje si autoturism Dcia Logan catre Salubritate-Urziceni SRL
Hotararea nr 113 din 25.08.2021
    Hotarare privind modificare HCL 824.06.2021
Hotararea nr 114 din 25.08.2021
    Hotarare privind suplimentare din bugetul local cu suma de 9758,00 lei pt obiectiv de investitii Grdinita cu pn cartier peste linie
Hotararea nr 115 din 25.08.2021
    Hotarare privind suplimentarea din bugetul local cu suma de 97580,00lei desfiintare cladire Camera de garda
Hotararea nr 116 din 25.08.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii -Reparatii Stadion Municipal
Hotararea nr 117 din 25.08.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea realizarii locrarii -Inlocuire gazon sintetic-terenuri de fotbal
Hotararea nr 118 din 25.08.2021
    Hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2021
Hotararea nr 119 din 25.08.2021
    Hotarare privind suplimentarea din bugetul local cu sum de 53550,0 lei ob. investitii desfiintare cladire camera de garda


Sedinta din 27.07.2021

Hotararea nr 92 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare plan de mobilitate urbana
Hotararea nr 93 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare strategie privind  dezvoltarea durabila
Hotararea nr 94 din 27.07.2021
    Hotarare privind reabilitare energetica cladiri publice-Aplicatia 1
Hotararea nr 95 din 27.07.2021
    Hotarare privind reabilitare energetica cladiri publice-aplicatia2
Hotararea nr 96 din 27.07.2021
    Hotarare privind reabilitare energetica cladiri publice-aplicatia2
Hotararea nr 97 din 27.07.2021
    Hotarare privind reabilitare energetica cladiri publice-aplicatia4
Hotararea nr 98 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare indicatori si doc tehn econ Aplicatia1
Hotararea nr 99 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare indicatori si doc tehn econ Aplicatia2
Hotararea nr 100 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare indicatori si doc tehn econ Aplicatia3
Hotararea nr 101 din 27.07.2021
    Hotarare privind  aprobare indicatori si doc tehn econ Aplicatia4
Hotararea nr 102 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare executie buget trim II
Hotararea nr 103 din 27.07.2021
    Hotarare privind modificare HCL90 2021
Hotararea nr 104 din 27.07.2021
    Hotarare privind completare hcl 83 24 06 2021
Hotararea nr 105 din 27.07.2021
    Hotarare privind inchiriere teren 52,0 mp
Hotararea nr 106 din 27.07.2021
    Hotarare privind incetare contract inchiriere 24110 2311 2017
Hotararea nr 107 din 27.07.2021
    Hotarare privind modificare documentatie de atribuire
Hotararea nr 108 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobare taxe folosinta baza de inot
Hotararea nr 109 din 27.07.2021
    Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice temporare - Spitalul Municipal
Hotararea nr 110 din 27.07.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedintaSedinta din 28.06.2021

Hotararea nr 90 din 28.06.2021
    Hotarare privind  privind aprobarea proiectului  Prevenirea coruptiei prin implementarea de sisteme de management, la nivelul Mun. Urziceni, si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr 91 din 28.06.2021
    Hotarare privind modificarea HCL nr.6322.04.2021 privind inchirierea prin licitatie publica a Lotului 7, camerele 1 si 2, in suprafata de 23,84 mp din cadrul Policlinicii

Sedinta din 24.06.2021

Hotararea nr 80 din 24.06.2021
    Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
Hotararea nr 81 din 24.06.2021
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe an 2021
Hotararea nr 82 din 24.06.2021
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare al serviciului de transport public in regim de taxi in mun. Urziceni in conformitate cu prevederile legii nr. 38 2003
Hotararea nr 83 din 24.06.2021
    Hotarare privind regulamentul serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din mun. Urziceni
Hotararea nr 84 din 24.06.2021
    Hotarare privind aprobarea reinnoirii contractului si calculul chiriei pentru apartamentul ANL situat in Mun. Urziceni, str. Ion Creanga, nr.4, bl.CD 7, sc. A, ap.9
Hotararea nr 85 din 24.06.2021
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a Lotului 32, camerele 20 si 3, in suprafata de 16,04 mp. din cadrul Policliniciimun. Urziceni, situat in b-dul Republicii nr.11
Hotararea nr 86 din 24.06.2021
    Hotarare privind modificarea suprafetei Contractelor de concesiune nr. 3490 si 3490 , dintre Consiliul Local Urziceni si BCR REAL ESTATE MANAGEMENT SRL
Hotararea nr 87 din 24.06.2021
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune catre SC Gist SRL asupra terenului situat in mun. Urziceni, str. Calea Bucuresti, nr. 103D, nr. cad.90 2, jud. Ialomita, in supraf. de 2008,00mp,
Hotararea nr 88 din 24.06.2021
    Hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol intre Mun. Urziceni si CN CF CFR SA
Hotararea nr 89 din 24.06.2021
    Hotarare privind modificarea anexei nr. V din HCL nr.134 30 10 2019 cu modificarile si completarile  ulterioare, privind organigrama si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate


Sedinta din 27.05.2021

Hotararea nr 75 din 27.05.2021
    Hotarare privind punerea la dispozitie a unui teren in suprafata de 50 mp ptr Apele Romane
Hotararea nr 76 din 27.05.2021
    Hotarare privind aprobare Comisie repartizare locuinte ANL
Hotararea nr 77 din 27.05.2021
    Hotarare privind modificare contract inchiriere CMI SULIOTI GEORGETA
Hotararea nr 78 din 27.05.2021
    Hotarare privind modificare HCL 33 din 24.02.2021 aprobare tarife SC Salubritate-Urziceni SRL
Hotararea nr 79 din 27.05.2021
    Hotarare privind modificare HCL 24 din 24.02.2021 asociere ASOCIATIA PADUREA COPIILOR

Sedinta din 24.05.2021

Hotararea nr 74 din 24.05.2021
    Hotarare privind atestare apartenenta Corp Colegiul National Grigore Moisil

Sedinta din 17.05.2021

Hotararea nr 72 din 17.05.2021
    Hotarare privind aprobarea achizitiei de lucrari pentru elaborare Studiu istoric, peisagistic
Hotararea nr 73 din 17.05.2021
    Hotarare privind suplimentare buget obiectiv REABILITARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE

Sedinta din 26.04.2021

Hotararea nr 69 din 26.04.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 70 din 26.04.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 71 din 26.04.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Urziceni

Sedinta din 22.04.2021

Hotararea nr 56 din 22.04.2021
    Hotarare privind alocare suma catre Spitalul Municipal Urziceni
Hotararea nr 58 din 22.04.2021
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim I an 2021
Hotararea nr 59 din 22.04.2021
    Hotarare privind avizare activitate prestari servicii de catre SC FUNERARII URZICENI SRL
Hotararea nr 60 din 22.04.2021
    Hotarare privind inchiriere teren prin licitatie publica str. Teilor
Hotararea nr 61 din 22.04.2021
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica teren str. Mihai Viteazu
Hotararea nr 62 din 22.04.2021
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica teren str. Rasaritului
Hotararea nr 63 din 22.04.2021
    Hotarare privind inchiriere prin licitatie publica spatiu policlinica
Hotararea nr 64 din 22.04.2021
    Hotarare privind vanzare teren catre SC FINSERV CARS AUTO SRL
Hotararea nr 65 din 22.04.2021
    Hotarare privind concesionarea fara licitatie teren SC GIST SRL
Hotararea nr 66 din 22.04.2021
    Hotarare privind modificarea suprafetei contractului de inchiriere CMI SUlioti C Georgeta
Hotararea nr 67 din 22.04.2021
    Hotarare privind aprobarea lucrarilor de desfiintare debarale locuinta ANL str. Ion Creanga
Hotararea nr 68 din 22.04.2021
    Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 ale SC Salubritate-Urziceni SRL


Sedinta din 06.04.2021

Hotararea nr 54 din 06.04.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 55 din 06.04.2021
    Hotarare privind modificare HCL nr.134 din 30.10.2019 - modificare organigrama si stat de functii

Sedinta din 30.03.2021

Hotararea nr 42 din 30.03.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 43 din 30.03.2021
    Hotarare privind modificare HCL nr.134 din 30.10.2019 - modificare organigrama si stat de functii
Hotararea nr 44 din 30.03.2021
    Hotarare privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 45 din 30.03.2021
    Hotarare privind aprobarea staului de functii al Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 46 din 30.03.2021
    Hotarare privind darea in administrare Cresa
Hotararea nr 47 din 30.03.2021
    Hotarare privind acordare drept de folosinta gratuita AJOFM aupra imobilului - spatiu de borouri
Hotararea nr 48 din 30.03.2021
    Hotarare privind incetare contract inchiriere nr.14499 din 12.07.2019
Hotararea nr 49 din 30.03.2021
    Hotarare privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica teren destinatie agricola str. Valea Plopului
Hotararea nr 50 din 30.03.2021
    Hotarare privind modificare contract concesiune S.C. SALUBRITATE-URZICENI S.R.L.
Hotararea nr 51 din 30.03.2021
    Hotarare privind contituire drept de superficeie teren aferent cladirilor proprietatea SC ADRIASIM AUTO SRL
Hotararea nr 52 din 30.03.2021
    Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a masei lemnoase specia plop
Hotararea nr 53 din 30.03.2021
    Hotarare aprobare cont executie a bugetului general si a situatiilor financiare pe anul 2020

Sedinta din 24.02.2021

Hotararea nr 24 din 24.02.2021
    Hotarare privind asociarea Municipiului Urziceni cu Organizatia ASOCIATIA PADUREA COPIILOR
Hotararea nr 25 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobarea alipirii terenurilor str. Mihai Viteazu
Hotararea nr 26 din 24.02.2021
    Hotarare  privind modificare suprafata contract Dr. Pintilie Elena
Hotararea nr 27 din 24.02.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea icluderii in buget a obiectivului  Modernizare si reparatii sistem rutier carosabil
Hotararea nr 28 din 24.02.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui autoturism pentru Politia Locala
Hotararea nr 29 din 24.02.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unei centrale termice
Hotararea nr 30 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobare buget S.C. Salubritate Urziceni SRL
Hotararea nr 31 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de achizitii al SC Salubritate-Urziceni SRL
Hotararea nr 32 din 24.02.2021
    Hotarare privind modificare anexe HCL 106 din 2020
Hotararea nr 33 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobare tarife practicate de catre SC Salubritate- Urziceni SRL
Hotararea nr 34 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobare alocare sumei de 10 mii lei Asociatiei Club Sportiv Columbofil Urziceni
Hotararea nr 35 din 24.02.2021
    Hotarare privind alocarea sumei de 71 mii lei AsociatieiSportive Fotbal Club Urziceni
Hotararea nr 36 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobare Regulament acordare stimulente personalului medical din Spital
Hotararea nr 37 din 24.02.2021
    Hotarare privind stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul Spitalului
Hotararea nr 38 din 24.02.2021
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind acordarea de servicii sociale
Hotararea nr 39 din 24.02.2021
    Hotarare privind completare HCL 190 din 2020 si HCL 194 din 2020
Hotararea nr 40 din 24.02.2021
    Hotarare privind revocare HCL nr.153 din 17.09.2020
Hotararea nr 41 din 24.02.2021
    Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.141 din 2019, HCL 99 din 2020 si HCL 153 din 2020Sedinta din 28.01.2021

Hotararea nr 05  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobarea intocmirii Registrului agricol in format electronic
Hotararea nr 06  din 28.01.2021
    Hotarare privind modificare HCL nr.79 din 25.05.2020
Hotararea nr 07  din 28.01.2021
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021.2022
Hotararea nr 08  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobare Plan de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2021 - Legea 4162001
Hotararea nr 09  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobarea completarea HCL nr.203 din 17.12.2020
Hotararea nr 10  din 28.01.2021
    Hotarare privind transmitere drept de inchiriere catre S.C CRISODO IMOBILIARE SRL
Hotararea nr 11  din 28.01.2021
    Hotarare privind vanzare apartament str.Muncii nr.1
Hotararea nr 12  din 28.01.2021
    Hotarare privind modificare HCL 102 de acordare a unor facilitati fiscale
Hotararea nr 13  din 28.01.2021
    Hotarare privind indexarea superficiilor, redeventelor si a chiriilor pentru 2021
Hotararea nr 14  din 28.01.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui container pentru arhiva
Hotararea nr 15  din 28.01.2021
    Hotarare privind actualizarea devizului general  pentru lucrarea Extindere sediu administrativ Primaria Urziceni
Hotararea nr 16  din 28.01.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii Imprejmuire Liceu Sf. Ecaterina
Hotararea nr 17  din 28.01.2021
    Hotarare privind necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarii Extindere iluminat public str. Lizierei
Hotararea nr 18  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobarea Notei conceptuale Temei de proiectare  lucrare Desfiintare cladire Camera de garda Spital vechi
Hotararea nr 19  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobarea extinderii Cimitirului Nou
Hotararea nr 20  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobare contract cadru  gestionare deseuri ambalaje din deseuri menajere S.C. Eco Rom Ambalaje SA
Hotararea nr 21  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobare contract cadru  gestionare deseuri ambalaje din deseuri menajere S.C. Green Resources Management SA
Hotararea nr 22  din 28.01.2021
    Hotarare privind aprobare contract cadru  gestionare deseuri ambalaje din deseuri menajere S.C. Greenpoint Management SA
Hotararea nr 23  din 28.01.2021
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Sedinta din 22.01.2021

Hotararea nr 03  din 22.01.2021
    Hotarare privind SCHIMBARE TEMPORARA SALA DE SPORT
Hotararea nr 04  din 22.01.2021
    Hotarare privind aprobare stat de functii centru vaccinare COVID 19


Sedinta din 12.01.2021

Hotararea nr 01  din 12.01.2021
    Hotarare privind aprobare proiect dotare unitati scolare cu echipamente IT
Hotararea nr 02  din 12.01.2021
    Hotarare privind modificarea HCL nr.10328.07.2020 de stabilire a taxelor si impozitelor locale ptr anul 2021