Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2019
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
Hotararea nr 01 din 15.01.2019
    Hotarare privind aprobarea derularii prin bugetul mun. Urziceni, a proiectului "Vino la scoala!"

Sedinta din 15.01.2019
Hotararea nr 02 din 30.01.2019
    Hotarare privind inchirierea prin licitatiepublica cu strigare a unui spatiu cu destinatie medicala
Hotararea nr 03 din 30.01.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 04 din 30.01.2019
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie pentru un teren
Hotararea nr 05 din 30.01.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 06 din 30.01.2019
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni
Hotararea nr 07 din 30.01.2019
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii "Henri Coanda"
Hotararea nr 08 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Biroului de Asistenta
Hotararea nr 09 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Hotararea nr 10 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local
Hotararea nr 11 din 30.01.2019
    Hotarare privind actualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor

Sedinta din 30.01.2019
Hotararea nr 12 din 05.02.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 13 din 05.02.2019
    Hotarare privind modificarea inventarului de bunuri
Hotararea nr 14 din 05.02.2019
    Hotarare privind alocarea sumei de 13 500 lei pentru cheltuielir 24.01-29.01.2019
Sedinta din 05.02.2019
Hotararea nr 35 din 04.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 94/2016
Hotararea nr 36 din 04.03.2019
    Hotarare privind vanzarea unui teren
Hotararea nr 37 din 04.03.2019
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor
Sedinta din 04.03.2019
Hotararea nr 16 din 27.02.2019
    Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local - Nita Nicusor
Hotararea nr 17 din 27.02.2019
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier local- Comanici Marcel
Hotararea nr 18 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare
Hotararea nr 19 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei
Hotararea nr 20 din 27.02.2019
    Hotarare privind stabilirea componentei mobile pentru interventia de urgenta
Hotararea nr 21 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune a unui teren
Hotararea nr 22 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune a unui teren in suprafata de 37mp
Hotararea nr 23 din 27.02.2019
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un teren in suprafata de 313mp
Hotararea nr 24 din 27.02.2019
    Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie privind terenul in suprafata de 2428mp
Hotararea nr 25 din 27.02.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 26 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "MODERNIZARE DOUA TERENURI DE TENIS"
Hotararea nr 27 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "ALEI BETONATE- CIMITIR NOU"
Hotararea nr 28 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "REABILITAREA GRUPURILOR SANITARE DIN CADRUL POLICLINICII"
Hotararea nr 29 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 154/2018
Hotararea nr 30 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 133/2018
Hotararea nr 31 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea Deviziului General actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea "REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA"
Hotararea nr 32 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri
Hotararea nr 33 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri
Hotararea nr 34 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 48/2016


Sedinta din 27.02.2019
Hotararea nr 15 din 14.02.2019
    Hotarare privind aprobarea proiectului "Solutii informatice integrate ... "

Sedinta din 14.02.2019
Hotararea nr 38 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2018
Hotararea nr 39 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 18/2018
Hotararea nr 40 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 154/2018
Hotararea nr 41 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei Asociatiei Club Sportiv Aiko Ardsim
Hotararea nr 42 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 29.050 lei ACS Viitorul
Hotararea nr 43 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei ACS Columbofil
Hotararea nr 44 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 67.400 AS Fotbal Club
Hotararea nr 45 din 27.03.2019
    Hotarare privind preluarea contractului de inchiriere nr 7844/05.05.2015
Hotararea nr 46 din 27.03.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune catre SC COMPAN SRL asupra terenului in S de 28mp
Hotararea nr 47 din 27.03.2019
    Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere a unui spatiu
Hotararea nr 48 din 27.03.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita  Oficiului de Cadastru a unui Birou
Hotararea nr 49 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 5 000 lei pentru aniversarea a doi cetateni
Hotararea nr 50 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 120/2018

Sedinta din 27.03.2019
Hotararea nr 51 din 16.04.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 52 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim I
Hotararea nr 53 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare- autoturism
Hotararea nr 54 din 16.04.2019
    Hotarare privind oportunitatea realizarii unei investitii
Hotararea nr 55 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 56 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 57 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 58 din 16.04.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 59 din 16.04.2019
    Hotarare privind inchirierea unei cladiri
Hotararea nr 60 din 16.04.2019
    Hotarare privind inchirierea unor terenuri intravilane
Hotararea nr 61 din 16.04.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta DSP asupra unui lot
Hotararea nr 62 din 16.04.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 63 din 16.04.2019
    Hotarare privind darea in adminsitrare in intocmirea unui nou contract de administrare a unor imobile
Hotararea nr 64 din 16.04.2019
    Hotarare privind prelungirea contractelor ANL
Hotararea nr 65 din 16.04.2019
    Hotarare privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea tintelor de reciclare
Hotararea nr 66 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea vanzarii a unui apartament
Hotararea nr 67 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere


Sedinta din 16.04.2019
Hotararea nr 68 din 18.04.2019
    Hotarare privind aprobarea bugetului general - 2019

Sedinta din 18.04.2019
Hotararea nr 69 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea asocierii Mun Urziceni cu Judetul Ialomita in vederea finantarii Spitalului Municipal
Hotararea nr 70 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea reinnoirii unui contract de inchiriere
Hotararea nr 71 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea reinnoirii unui contract de inchiriere
Hotararea nr 72 din 29.05.2019
    Hotarare privind incheierea acordului de parteneriat  pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la reciclare
Hotararea nr 73 din 29.05.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 65/2019
Hotararea nr 74 din 29.05.2019
    Hotarare privind completarea Comisiilor de evaluare cu membri supleanti privind concesionarea terenurilor
Hotararea nr 75 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei
Hotararea nr 76 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal
Hotararea nr 77 din 29.05.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 18/2018


Sedinta din 29.05.2019
Hotararea nr 78 din 19.06.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 79 din 19.06.2019
    Hotarare privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de Sef Sectie Obstetrica

Sedinta din 19.06.2019
Hotararea nr 80 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii echipamente medicale
Hotararea nr 81 din 26.06.2019
    Hotarare privind dotare laboratoare informatica
Hotararea nr 82 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 83 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a unui apartament
Hotararea nr 84 din 26.06.2019
    Hotarare privind completarea inventarului bunurilor
Hotararea nr 85 din 26.06.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 75/2019
Hotararea nr 86 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala
Hotararea nr 87 din 26.06.2019
    Hotarare privind infiintarea Grupului de lucru Local

Sedinta din 26.06.2019
Hotararea nr 88 din 23.07.2019
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehno economici pentru proiectul: " Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii"


Sedinta din 23.07.2019
Hotararea nr 89 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general - trim II
Hotararea nr 90 din 30.07.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 69/2019
Hotararea nr 91 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 92 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 53/2019
Hotararea nr 93 din 30.07.2019
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie a serviciului canalizatii subterane
Hotararea nr 94 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestionarea serviciului de salubrizare
Hotararea nr 95 din 30.07.2019
    Hotarare privind vanzarea unui teren
Hotararea nr 96 din 30.07.2019
    Hotarare privind concesionarea directa a unui teren
Hotararea nr 97 din 30.07.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 98 din 30.07.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 75 / 2019

Sedinta din 30.07.2019
Hotararea nr 102 din 16.09.2019
    Hotarare privind darea in folosinta gratuita pe durata functionarii SC SALUBRITATE URZICENI, a unui spatiu

Sedinta din 16.09.2019
Hotararea nr 99 din 05.09.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 100 din 05.09.2019
    Hotarare privind infiintarea Societatii SALUBRITATE URZICENI
Hotararea nr 101 din 05.09.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general


Sedinta din 05.09.2019
Hotararea nr 103 din 30.09.2019
    Hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de servicii privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare
Hotararea nr 104 din 30.09.2019
    Hotarare privind prelungirea unor contracte de cesiune
Hotararea nr 105 din 30.09.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 106 din 30.09.2019
    Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament
Hotararea nr 107 din 30.09.2019
    Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren
Hotararea nr 108 din 30.09.2019
    Hotarare privind aprobarea modificarii suprafetei unui teren concesionat
Hotararea nr 109 din 30.09.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 172/2018
Hotararea nr 110 din 30.09.2019
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un proiect
Hotararea nr 111 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unui administrator al Gradinitei Raza de soare
Hotararea nr 112 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din comisia de evaluare si asigurare a calitatii - Grainita Raza de Soare
Hotararea nr 113 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din consiliul de administratie - Colegiul National
Hotararea nr 114 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din comisia de evaluare si asigurare a calitatii - Colegiul National
Hotararea nr 115 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din consiliul de administratie - Liceul Tehnologic
Hotararea nr 116 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din comisia de evaluare si asigurare a calitatii - Liceul Tehnologic
Hotararea nr 117 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din consiliul de administratie - Scoala Gimnaziala Al Odobescu
Hotararea nr 118 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din consiliul de administratie - Scoala Gimnaziala IH Radulescu
Hotararea nr 119 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din consiliul de administratie - Liceul Tehnologic
Hotararea nr 120 din 30.09.2019
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din comisia de evaluare si asigurare a calitatii - Scoala Postliceala

Sedinta din 30.09.2019
Hotararea nr 121 din 03.10.2019
    Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru cheltuieli
Hotararea nr 122 din 03.10.2019
    Hotarare privind aprobarea aplicarii procedurii de negociere pentru atribuirea unui contract de achizitie
Hotararea nr 123 din 03.10.2019
    Hotarare privind aprobarea tarifelor de salubrizare
Sedinta din 03.10.2019
Hotararea nr 124 din 17.10.2019
    Hotarare privind aprobarea proiectului Extindere si dotare Ambulatoriu ..
Hotararea nr 125 din 17.10.2019
    Hotarare privind revocarea unor hotarari in domeniul serviciilor de salubritate

Sedinta din 17.10.2019
Hotararea nr 143 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea numarului de burse
Hotararea nr 144 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea modificarii HCL134/2019
Hotararea nr 145 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor
Hotararea nr 146 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere.
Hotararea nr 147 din 26.11.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren in cota indiviza
Hotararea nr 148 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren
Hotararea nr 149 din 26.11.2019
    Hotarare privind prelungirea contractelor de concesiune a spatiilor medicale din cadrul Policlinicii
Hotararea nr 150 din 26.11.2019
    Hotarare privind vanzarea unui apartament
Hotararea nr 151 din 26.11.2019
    Hotarare privind vanzarea unui apartament ANL
Hotararea nr 152 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de ilumnat public
Hotararea nr 153 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a serviciului de salubritate
Hotararea nr 154 din 26.11.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 155 din 26.11.2019
    Hotarare privind mandatarea reprezentantului de drept Sava Constantin


Sedinta din 26.11.2019
Hotararea nr 140 din 11.11.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 141 din 11.11.2019
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente
Hotararea nr 142 din 11.11.2019
    Hotarare privind numirea unei persoane pentru operatiuni in contul SC salubritate


Sedinta din 11.11.2019
Hotararea nr 126 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetlui general, trim III
Hotararea nr 127 din 30.10.2019
    Hotarare privind alocarea unei sume pentru achizitia unor echipamente
Hotararea nr 128 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 129 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea  utilizarii unei sume pentru proiect POIM 2014-2020
Hotararea nr 130 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea valorii finale a obiectivelor de investitii
Hotararea nr 131 din 30.10.2019
    Hotarare privind vanzarea unui teren
Hotararea nr 132 din 30.10.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta asupra unui imobil
Hotararea nr 133 din 30.10.2019
    Hotarare privind trecerea din domeniul public in privat a unor bunuri
Hotararea nr 134 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei
Hotararea nr 135 din 30.10.2019
    Hotarare privind modificarea actului constitutiv - Salubritate
Hotararea nr 136 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare
Hotararea nr 137 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al spitalului
Hotararea nr 138 din 30.10.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 147/2019
Hotararea nr 139 din 30.10.2019
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de lucrari pentru PUG


Sedinta din 30.10.2019
Hotararea nr 161 din 18.12.2019
    Hotarare privind modificarea anexei III - HCL 134/30.10.2019
Hotararea nr 162 din 18.12.2019
    Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2020
Hotararea nr 163 din 18.12.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public
Hotararea nr 164 din 18.12.2019
    Hotarare privind aprobarea Caietului de sercini al serviciului de iluminat public
Hotararea nr 165 din 18.12.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor
Hotararea nr 166 din 18.12.2019
    Hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr 24696/2017
Hotararea nr 167 din 18.12.2019
    Hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr 12492/2017
Hotararea nr 168 din 18.12.2019
    Hotarare privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
Hotararea nr 169 din 18.12.2019
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 170 din 18.12.2019
    Hotarare privind stabilirea salariilor de baza
Hotararea nr 171 din 18.12.2019
    Hotarare privind organizarea retelei scolare
Sedinta din 18.12.2019
Hotararea nr 156 din 09.12.2019
    Hotarare privind aprobara executiei bugetului general trim IV
Hotararea nr 157 din 09.12.2019
    Hotarare privind completarea HCL 69/2019
Hotararea nr 158 din 09.12.2019
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici - EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU
Hotararea nr 159 din 09.12.2019
    Hotarare de aprobare a proiectului si a cheltuielilor de proiect - EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU
Hotararea nr 160 din 09.12.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general

Sedinta din 09.12.2019
D.A.S Urziceni