Hotarari ale Consiliului Local - 2012
 
Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotararea nr 1 din 02.02.2012
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 2 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii amen hala piata agroalimentara
Hotararea nr 3 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii strand mun Urziceni
Hotararea nr 4 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii extindere sediu adm prim Urziceni
Hotararea nr 5 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2012
Hotararea nr 6 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea Prog de achizitii pe anul 2012
Hotararea nr 7 din 02.02.2012
       Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare ptr.amenajare hala agroalimentara
Hotararea nr 8 din 02.02.2012
       Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare ptr.amenajare strand in mun Urziceni
Hotararea nr 9 din 02.02.2012
       Hotarare privind constituirea comisiei comisiei de evaluare ptr.extindere sediu primarie mun Urziceni
Hotararea nr 10 din 02.02.2012
       Hotarare privind constituirea comisiei comisiei de evaluare ptr. actualizare lucrare cadastru in mun Urziceni
Hotararea nr 11 din 02.02.2012
       Hotarare privind modificarea HCL 87 21.12.2011
Hotararea nr 12 din 02.02.2012
        Hotarare privind modificarea HCL 88 21.12.2011
Hotararea nr 13 din 02.02.2012
       Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 14 din 02.02.2012
       Hotarare privind prelungirea pe o per de 3 ani a contractelor de inchiriere terenuri
Hotararea nr 15 din 02.02.2012
       Hotarare privind trecerea unui imobil apart. dom public al mun Urziceni din admin SJAI in admin CLU
Hotararea nr 16 din 02.02.2012
       Hotarare privind trecerea a 2 spatii apartinand SMU din adm SMU in admin CLU
Hotararea nr 18 din 02.02.2012
       Hotarare privin planul de ocupare a functiilor publice
Hotararea nr 19 din 02.02.2012
       Hotarare privind ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure
Hotararea nr 20 din 02.02.2012
       Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012
Hotararea nr 21 din 02.02.2012
       Hotarare privind org retelei scolare pe raza loc. Urziceni pentru anul scolar 2012 2013
Hotararea nr 22 din 02.02.2012
       Hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor a SMU
Sedinta  din  02.02.2012
Sedinta  din  26.03.2012
Hotararea nr 23 din 26.03.2012
       Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al municipiului Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2011
Hotararea nr 24 din 26.03.2012
       Hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul ap de specialitate al Primariei mun Urziceni
Hotararea nr 25 din 26.03.2012
       Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe apartinan dom privat al mun Urziceni
Hotararea nr 26 din 26.03.2012
       Hotarare privind inchirierea directa a suprafetei de 171 mp apartinand domeniului privat al mun Urziceni
Hotararea nr 27 din 26.03.2012
       Hotarare privind nr si cuantumul burselor care se vor acorda de catre colegiul National Grigore Moisil
Hotararea nr 28 din 26.03.2012
       Hotarare privin de contarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 29 din 26.03.2012
       Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta arabil si trecerea in categoria de folosinta curti constructii
Hotararea nr 30 din 26.03.2012
       Hotarare privind modificarea anexei nr 1 la HCL nr 19 02 02 2012
Hotararea nr 31 din 26.03.2012
       Hotarare privind revocarea art 6 din HCL nr 12 26 02 2004Sedinta  din  07.05.2012
Hotararea nr 32 din 07.05.2012
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 33 din 07.05.2012
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2012
Hotararea nr 34 din 07.05.2012
    Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului didactic
Hotararea nr 35 din 07.05.2012
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea si circultia pe drumurile publice a masinilor autopropulsate
Hotararea nr 36 din 07.05.2012
    Hotarare privind modificarea HCL 95 11 12 2008
Hotararea nr 37 din 07.05.2012
    Hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Urziceni
Hotararea nr 38 din 07.05.2012
    Hotarare privind modificarea art 1 din HCL 102 11 12 2011
Hotararea nr 39 din 07.05.2012
    Hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant
Hotararea nr 40 din 07.05.2012
    Hotarare privind revocarea art 1 din HCL 29 26 03 2012
Hotararea nr 41 din 07.05.2012
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta trim I anul 2012
Hotararea nr 42 din 07.05.2012
    Hotarare privind aprobarea planului de urbanism zonal parc fotovoltaic T91 parcela 4
Hotararea nr 43 din 07.05.2012
    Hotarare privind aprobarea planului de urbanism zonal parc fotovoltaic T17 1 parcela 2
Sedinta  din  23.07.2012
Hotararea nr 50 din 23.07.2012
    Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului didactic
Hotararea nr 51 din 23.07.2012
    Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe
Hotararea nr 52 din 23.07.2012
    Hotarare privind modificarea a sase functii din stat de functii al aparatului de specialitate al primarului
Hotararea nr 53 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea reprezentantului  in  reprezentantul CLU in C al consiliul de administratie  ADI
Hotararea nr 54 din 23.07.2012
    Hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant Ion Heliade Radulescu
Hotararea nr 55 din 23.07.2012
    Hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant Alexandru Odobescu
Hotararea nr 56 din 23.07.2012
    Hotarare privind atribuirea de denumire unei unitati de invatamant Liceul Tehnologic
Hotararea nr 57 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al  C N Grigore Moisil
Hotararea nr 58 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al  L Tehnologic SF Ecaterina
Hotararea nr 59 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al  Liceului Tehnologic Urziceni
Hotararea nr 60 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al Scolii Alexandru Odobescu
Hotararea nr 61 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al  Scolii Ion Heliade Radulescu
Hotararea nr 62 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din CA al  gradinitei Raza de Soare
Hotararea nr 63 din 23.07.2012
    Hotarare privind desemnarea unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare a Liceului Tehnologic UrziceniSedinta  din  10.09.2012
Hotararea nr 64 din 10.09.2012
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Urziceni
Hotararea nr 65 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a ap proprietate privata a mun Urziceni
Hotararea nr 66 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CLU
Hotararea nr 67 din 10.09.2012
    Hotarare privind modificarea hotararii 24 26.03.2012
Hotararea nr 68 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii postului de administrator public
Hotararea nr 69 din 10.09.2012
    Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 70 din 10.09.2012
    Hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG al mun Urziceni
Hotararea nr 71 din 10.09.2012
    Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane pentru a face parte din Cons Adm al S M Urziceni
Hotararea nr 72 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea regulamentului privind inreg si circulatia pe drumurile publice
Hotararea nr 73 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea achizitiei Introducerea lucrarilor de cadastru imobiliar si edilitar
Hotararea nr 74 din 10.09.2012
    Hotarare privind participarea mun Urziceni la Prog de stimulare a innoirii Parcului auto national
Hotararea nr 75 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al mun Urziceni sem I anul 2012
Hotararea nr 76 din 10.09.2012
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni pe anul 2012Sedinta  din  01.10.2012
Hotararea nr 77 din 01.10.2012
    Hotarare aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni pe anul 2012Sedinta  din  27.06.2012
Hotararea nr 44 din 27.06.2012
       Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 45 din 27.06.2012
       Hotarare pentru validarea mandatelor de consilieri locali
Hotararea nr 46 din 27.06.2012
       Hotarare privind declararea Consiliului Local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomita, ca legal constituit
Hotararea nr 47 din 27.06.2012
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 48 din 27.06.2012
       Hotarare privind alegerea viceprimarului Municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 49 din 27.06.2012
       Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Sedinta  din  25.10.2012
Hotararea nr 78 din 25.10.2012
    Hotarare privind trecerea din domeniuil public al Municipiului Urziceni, in domeniul privat al Municipiului Urziceni,judetul Ialomita
Hotararea nr 79 din 25.10.2012
    Hotarare privind aprobarea concesionarii directe catre SC ECOTERM SRL a terenului in suprafata de 1307,00 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 80 din 25.10.2012
    Hotarare privind aprobarea schemei de ajutor minimis privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul Municipiului Urziceni
Hotararea nr 81 din 25.10.2012
    Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 82 din 25.10.2012
    Hotarare privind desemnarea de catre Consiliul local Urziceni a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurarea Calitatii al Gradinitei cu program prelungit raza de Soare


Sedinta  din  28.11.2012
Hotararea nr 83 din 28.11.2012
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 84 din 28.11.2012
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ionescu Aurelian
Hotararea nr 85 din 28.11.2012
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Urziceni al domnului Spataru George Iulian
Hotararea nr 86 din 28.11.2012
    Hotarare privind modificarea hotararii Consiliului local Urziceni nr 44 din 27-06 -2012 si a hotararii Consiliului local Urziceni nr 49 din 27-06-2012
Hotararea nr 87 din 28.11.2012
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2012
Hotararea nr 88 din 28.11.2012
    Hotarare privind completarea HCL nr 2 din 02-02-2012
Hotararea nr 89 din 28.11.2012
    Hotarare privind completarea HCL nr 3 din 02-02-2012
Hotararea nr 90 din 28.11.2012
    Hotarare privind completarea HCL nr 4 din 02-02-2012
Hotararea nr 91 din 28.11.2012
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului Urziceni - etapa I
Hotararea nr 92 din 28.11.2012
    Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Urziceni a unor terenuri in vederea
Hotararea nr 93 din 28.11.2012
    Hotarare privind punerea la dispozitie proiectului Punerea in siguranta a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor pe raul Ialomita si afluenti,  in zona municipiului Urziceni - etapa II
Hotararea nr 94 din 28.11.2012
    Hotarare desemnarea reprezentantului Consiliului local Urziceni in Adunarea Generala a Actionarilor SC ECOAQUA SA Calarasi
Hotararea nr 95 din 28.11.2012
    Hotarare privind acordarea mandatului pentru exercitarea atributiilor prevazute de art 16 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOAQUA
Hotararea nr 96 din 28.11.2012
    Hotarare privind modificarea HCL nr 71 din 10-09-2012 privind desemnarea de catre Consil;iul local al municipiului Urziceni a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Spitalului Municipal Urziceni
Hotararea nr 97 din 28.11.2012
    Hotarare privind modificarea hotararii Consiliului local al municipiului Urziceni nr 66 din 10-09-2012
Hotararea nr 98 din 28.11.2012
    Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 2093 mp apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat de SC OYL COMPANY LOGISTIC SRL
Hotararea nr 99 din 28.11.2012
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni, in suprafata de 131 mp fiecare, situate in Urziceni Tarlaua 48, Parcela 2

Sedinta  din  27.12.2012
Hotararea nr 100 din 27.12.2012
    Hotarare aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2012
Hotararea nr 101 din 27.12.2012
    Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
Hotararea nr 102 din 27.12.2012
    Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 103 din 27.12.2012
    Hotarare privind constituirea Comisiei de licitatie avand scop concesionarea prin licitatie publica a doua loturi de teren
Hotararea nr 104 din 27.12.2012
    Hotarare privind modificarea unor functii publice

Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
D.A.S Urziceni