---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
             -              2010           -

Hotararea nr 01 din 26.01.2010
       Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
Hotararea nr 02 din 26.01.2010
       Hotarare privind insusirea Raportului de evaluare intocmit de SC GEORDINI PROIECT SRL prin expert tehnic judiciar in constructii civile, industriale si agricole Dinica Gheorghe pentru stabilirea pretului de piata pentru cladirea ce apartine  domeniulu public  al municipiului  Urziceni avand destinatia sala de fitness
Hotararea nr 03 din 26.01.2010
      Hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin in vederea semnarii unui act de dezlipire pentru un teren intravilan situat in municipiul Urziceni
Hotararea nr 04 din 26.01.2010
       Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a  suprafetei de 94 din domeniul privat al municipiului Urziceni
Hotararea nr 05 din 26.01.2010
        Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare
Hotararea nr 06 din 26.01.2010
       Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a 17 constructii cu destinatia de posturi de transformare si distributie
Hotararea nr 07 din 26.01.2010
       Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a unui numar de 8 stalpi din beton 10.002-10.005 catre S.C. ENEL  DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A
Hotararea nr 08 din 26.01.2010
       Hotarare privind absorbtia de fonduri europene pe Axa 3 SISTEM INFORMATIC INTEGRAT LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI URZICENI
Hotararea nr 09 din 26.01.2010
       Hotarare privind modificarea a patru functii publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Urziceni
Hotararea nr 10 din 26.01.2010
      Hotarare privind modificarea statului de functii pentru personalul nedidactic auxiliar la unitatea de invatamant Grupul Scolar " Sf. Ecaterina"
Hotararea nr 11 din 26.01.2010
       Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 63 29.10
Hotararea nr 12 din 26.01.2010
      Hotararea privind revocarea Hotararii Consiliului local Urziceni nr. 70 29.10

Sedinta  din 26.01.2010
Hotarare numarul 13 din 22.02.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta


Sedinta  din 22.02.2010
Hotarare numarul 20 din 15.03.2010
          Hotarare privind realizarii lucrarii Semaforizare in municipiul Urziceni.
Hotarare numarul 21 din 15.03.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de licitatie publica pentru concesionarea suprafatei de 94 ha pasune apartinand domeniului privat al mun Urziceni.
Hotarare numarul 22 din 15.03.2010
          Hotarare privind retragerea Consiliului local la mun Urziceni din Asociatia Parteneriat Public Privat Microregiunea Cursul Superior al Ialomitei Urziceni.
Hotarare numarul 23 din 15.03.2010
          Hotarare privind modificarea a doua posturi din statul de functii de la Biblioteca municipala Urziceni Constantin Toiu.
Hotarare numarul 24 din 15.03.2010
          Hotarare privind  insusirea Raportului de evaluare pentru Policlinica Urziceni.
Hotarare numarul 25 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea activitatii de protectie civila pe anul 2009.
Hotarare numarul 26 din 15.03.2010
          Hotarare privind completarea si actualizarea anexei aprobata prin art 1 din HCL Urziceni nr 15 din 28 02 2007.
Hotarare numarul 27 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei al mun Urziceni pentru anul 2010.
Hotarare numarul 28 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea  organigramei si statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul 2010.
Hotarare numarul 29 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea  statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului local Urziceni pentru anul 2010.
Hotarare numarul 30 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii sens giratoriu intersectie str Calea Bucuresti  str. 1918.
Hotarare numarul 31 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea realizarii lucrarii sens giratoriu intersectie str Calea Bucuresti  str  B dul Republicii.
Hotarare numarul 32 din 15.03.2010
          Hotarare privind aprobarea executarii lucrarii de investitie multianuala Baza sportiva si de agrement cu o valoare de 2.000.000 lei.
Hotarare numarul 33 din 15.03.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT URZICENI.
Hotarare numarul 34 din 15.03.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari SEMAFORIZARE IN MUN.URZICENI.
Hotarare numarul 35 din 15.03.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari  REALIZARE SENS GIRATORIU IN MUN URZICENI.
Hotarare numarul 36 din 15.03.2010
          Hotarare privind adoptarea bugetului propriu pe anul 2010.
Sedinta  din 01.03.2010
Hotarare numarul 14 din 01.03.2010
          Hotarare privind constatarea incetaii de drept a  mandatului de consilier al d nului Stanciu Cosmin Marius
Hotarare numarul 15 din 01.03.2010
          Hotarare privind constatarea incetaii de drept a  mandatului de consilier al d nei Savelciuc Stela
Hotarare numarul 16 din 01.03.2010
          Hotarare privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Urziceni jud Ialomita.
Hotarare numarul 17 din 01.03.2010
          Hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului Stefan Sorin.
Hotarare numarul 18 din 01.03.2010
          Hotarare privind validarea mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului Toma Matei.
Hotarare numarul 19 din 01.03.2010
          Hotarare privind completarea componentei unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Urziceni.Sedinta  din 15.03.2010
Hotarare numarul 37 din 14.04.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotarare numarul 38 din 14.04.2010
          Hotarare privind compl inventarului bunurilor ce apartin dom public  cu supr de 3150 mp teren situat in intravilanul mun Urziceni.
Hotarare numarul 39 din 14.04.2010
          Hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 2010.
Hotarare numarul 40 din 14.04.2010
          Hotarare privind const comisiei de evaluare achizitia publica de lucrari.
Hotarare numarul 41 din 14.04.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii DEZINSECTIE DERATIZARE IN MUN URZICENI.
Hotarare numarul 42 din 14.04.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari MARCAJE RUTIERE IN MUN.URZICENI.
Hotarare numarul 43 din 14.04.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari REABILITARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN MUN URZICENI.
Hotarare numarul 44 din 14.04.2010
          Hotarare privind const comisiei de ev pentru achizitia publica de conces serv delegarea de  gestiune  a serv  public  de   salubrizare.
Hotarare numarul 45 din 14.04.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de produse ACHIZITIE TRACTOR REMORCA SI LAMA PENTRU ZAPADA.
Hotarare numarul 46 din 14.04.2010
          Hotarare privind acordarea avizului consultativ de catre CLU pentru functionarea unitatilor de invatamantl.
Hotarare numarul 47 din 14.04.2010
          Hotarare privind modificarea HCL nr 61 29.10.2009 pentru aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate  STATIE FOTOVOLTAICA DE PUTERE INSTALATA 1.3 MW.


Sedinta  din 14.04.2010
Hotarare numarul 48 din 04.05.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotarare numarul 49 din 04.05.2010
          Hotarare privind aprobarea St de fez Dev gen estimativ si a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii Statie Fotovoltaica..
Hotarare numarul 50 din 04.05.2010
          Hotarare privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului STATIE FOTOVOLTAICA.

Sedinta  din 04.05.2010
Hotarare numarul 73 din 18.10.2010
         Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Sedinta  din 27.05.2010
Hotarare numarul 51 din 27.05.2010
          Hotarare privind aprobarea majorarii bugetului local pe anul 2010.
Hotarare numarul 52 din 27.05.2010
          Hotarare privind stabilirea normativului propriu pentru consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea Primariei mun Urziceni.
Hotarare numarul 53 din 27.05.2010
          Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serv de apa si canalizare furnizate de S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi, sucursala Urziceni.
Hotarare numarul 54 din 27.05.2010
          Hotarare privind apr realizarii unui parteneriat  intre CLU, Prot Urziceni si Org World Vision Rom ptr derularea in comun a progr de dezv comunitarA.

Sedinta  din  16.09.2010
Hotarare numarul 55 din 30.06.2010
          Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2010
Hotarare numarul 56 din 30.06.2010
          Hotarare privind completarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Urziceni
Hotarare numarul 57 din 30.06.2010
          Hotarare privind transferul managementul asisistentei medicale acordate in Spitalul Municipal Urziceni catre Consiliul Local Urziceni.


Sedinta  din  30. 06.2010
Hotarare numarul 58 din 21.07.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotarare numarul 59 din 21.07.2010
          Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului activitatilor autofinantate care functioneaza pe langa institutiile de invatamant pe anul 2010
Hotarare numarul 60 din 21.07.2010
          Hotarare privind constituirea consiliului de administratie al Spitalului Municipal Urziceni.


Sedinta  din  21.07.2010
Hotarare numarul 63 din 30.09.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotarare numarul 64 din 30.09.2010
          Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Nedelcu Marian
Hotarare numarul 65 din 30.09.2010
          Hotarare privind validarea mandatului de consilier Ón Consiliul local al municipiului Urziceni al doamnei Coman Elena
Hotarare numarul 66 din 30.09.2010
          Hotarare privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Urziceni jud Ialomita
Hotarare numarul 67 din 30.09.2010
          Hotarare modificarea componentei comisiei pentru programe de  dezvoltare economica - sociala, buget finante, utilitati  publice  si comert din cadrul CLU
Hotarare numarul 68 din 30.09.2010
          Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al municipiului Urziceni pe anul 2010
Hotarare numarul 70 din 30.09.2010
          Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Hotarare numarul 71 din 30.09.2010
          Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul municipiului
Hotarare numarul 72 din 30.09.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea spatiului nr 4 Platou Flori situat in Piata municipiului Urziceni

Sedinta  din  30.09.2010
Sedinta  din  01.11.2010
Hotarare numarul 61 din 16.09.2010
          Hotarare privind aprobarea statelor de functii pentru anul 2010
Hotarare numarul 62 din 16.09.2010
          Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul2010Sedinta  din  18.10.2010
Hotarare numarul 74 din 01.11.2010
          Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotarare numarul 75 din 01.11.2010
          Hotarare privind constituirea Asociatiei Sportive Municipale UrziceniSedinta  din  23.12.2010
Hotarare numarul 76 din 23.12.2010
          Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dobre Marian
Hotarare numarul 77 din 24.12.2010
          Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL al municipiului Urziceni al domnului Ilie Constantin
Hotarare numarul 78 din 23.12.2010
          Hotarare privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Urziceni jud Ialomita
Hotarare numarul 79 din 23.12.2010
          Hotarare privind modificarea componentei comisiei urbanism din cadrul Consiliului Local Urziceni
Hotarare numarul 80 din 23.12.2010
          Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2010
Hotarare numarul 81 din 23.12.2010
          Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011
Hotarare numarul 82 din 23.12.2010
          Hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum sit sub niv cheltuielilor de executare datorate de contr pers fizice si juridice
Hotarare numarul 83 din 23.12.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Urziceni
Hotarare numarul 84 din 23.12.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor a Spitalului mun Urziceni
Hotarare numarul 85 din 23.12.2010
          Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in supr. de 8,92 mp apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni
Hotarare numarul 86 din 23.12.2010
          Hotarare privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor a Spitalului Municipal Urziceni
Hotarare numarul 87 din 23.12.2010
          Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasere ale personalului didactic
Hotarare numarul 88 din 23.12.2010
          Hotarare privind infiintarea unei autogari in municipiul Urziceni, b-dul Republicii nr. 30 jud Ialomita
Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

SPCLEP
D.A.S Urziceni