-              2009           -

Hotararea nr 21 din 06.04.2009
        Privind  aprobarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei al municipiului Urziceni pentru anul 2009
Hotararea nr 22 din 06.04.2009
         Hotarare privind aprobarea  statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului local Urziceni pentru anul 2009
Hotararea nr 23 din 06.04.2009
         Hotarare privind aprobarea  organigramei si statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul 2009
Hotararea nr 24 din 06,04.2009
         Hotarare privind preluarea activitatii de asistenta medicala comunitara din cadrul Ministerului sanatatii Publice in cadrul activitatii Asistenta Medicala Comunitara
Hotararea nr 25 din 06,04,2009
         Hotarare privind modificarea statului de functii pentru personalul nedidactic auxiliar la unitatea de invatamant  Gradinita cu program prelungit  RAZA DE SOARE
Hotararea nr 26 din 06,04,2009
         Hotarare privind adoptarea bugetului propriu pe anul 2009
Hotararea nr 27 din 06,04,2009
         Hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 2009
Hotararea nr 28 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Modernizarea retelelor de canalizare din mun.Urziceni Phare 2006
Hotararea nr 29 din 06,04,2009
         Hotarare privind privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Reabilitare sistem pietonal cu pavele in mun.Urziceni
Hotararea nr 30 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Asfaltare strazi trotuare si zone in mun.Urziceni
Hotararea nr 31 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari sparta  Amenajare sistem pietonal si parcari cu piatra sparta in mun.Urziceni
Hotararea nr 32 din 06,04,2009
         Hotarare privind const comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Infrastructura tehnica edilitara si de drumuri ptr.dezv.zonelor industr in mun.Urziceni-POR
Hotararea nr 33 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Modernizare iluminat public
Hotararea nr 34 din 06,04,2009
         Hotarare rivind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari Extindere si reabilitare sistem apa si canal jud.Calarasi si mun.Urziceni
Hotararea nr 35 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii Monitorizarea sistemelor de alimentare apa si canalizare SCADA
Hotararea nr 36 din 06,04,2009
         Hotarare privind const comisiei de evaluare pentru achizitia publica de serv. Servicii de instruire personal  Modernizarea retelelor de canalizare Phare 2006
Hotararea nr 37 din 06,04,2009
         Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii Servicii de publicitate Modernizarea retelelor de canalizare Phare 2006
Hotararea nr 38 din 06,04,2009
        Hotarare privind const comisiei de evaluare pentru achizitia publica de serv. Infr. tehnica edilitara si de drumuri ptr.dezv.zonelor industr. in mun.Urziceni-POR
Hotararea nr 39 din 06,04,2009
        Hotarare privind aprobarea taxelor de pasunat pentru anul 2009
Sedinta  din 26.03.2009
Hotararea nr  4 din 26.03.2009
        Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr  5 din 26.03.2009
         Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier al domnului Mitrica Ion
Hotararea nr  6 din 26.03.2009
         Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier al doamnnei Biti Aurica
Hotararea nr  7 din 26.03.2009
         07 Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier al domnului Babagianu Gheorghe
Hotararea nr 8 din 26.03.2009
         Hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  Gont Marian
Hotararea nr 9 din 26.03.2009
         Hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  Marica Ioan
Hotararea nr 10 din 26.03.2009
         Hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  Grigore Felix Cosmin
Hotararea nr 11 din 26.03.2009
         Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului Urziceni  si situatiilor financiare
Hotararea nr 12 din 26.03.2009
         Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Urziceni nr 96 11 12 2008
Hotararea nr 13 din 26.03.2009
         Hotarare de  modificare a  H.C.L.94 11.12.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009.
Hotararea nr 14 din 26.03.2009
         Hotarare privind aprobarea activitatii de protectie civila pe anul  2008
Hotararea nr 15 din 26.03.2009
         Hotarare privind modificarea continutului contractului de voluntariat pentru membrii s.v.s.u.
Hotararea nr 16 din 26.03.2009
         Hotarare privind modificarea statului de functii pentru personalul nedidactic auxiliara unitatea de invatamant Gradinita cu program prelungit nr. 1
Hotararea nr 17 din 26.03.2009
         Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizul general si indicatorii tehnico-economici ai investitiei  „ Amenajare Piata Agroalimentara in Mun. Urziceni, Jud Ialomita „
Hotararea nr 18 din 26.03.2009
         Hotarare privind modificarea HCL 1 26.01.2009
Hotararea nr 19 din 26.03.2009
          Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apa si canalizare furnizate de  S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi, sucursala Urziceni
Hotararea nr 20 din 26.03.2009
          Hotarare privind aprobarea executarii lucrarii „Reabilitarea si modernizarea retelelor electrice de iluminat public

Sedinta  din 03.02.2009
Hotararea nr 1 din 26.01.2009
      Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate Infrastructura tehnico edilitara si de drumuri pentru dezvoltarea zonelor industriale in mun Urziceni
Sedinta  din 26.01.2009
Hotararea nr 2 din 03.02.2009
        Hotarare privind aprobarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008
Hotararea nr 3 din 03.02.2009
        Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica lucrari Modernizarea retelelor de canalizare din municipiului Urziceni
Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Sedinta  din 06.04.2009
Sedinta  din 25.06.2009
Hotararea nr 45 din 25.06.2009
        Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 46 din 25.06.2009
        Hotarare privind cumpărarea unui teren în suprafaţă de 610,00 mp, teren situat în intravilanul mun.Urziceni, str.Revoluţiei, nr.20, jud.Ialomiţa
Hotararea nr 47 din 25.06.2009
        Hotarare privind schimbul unui teren agricol extravilan apartinand domeniului privat al mun. Urziceni,in suprafata de 2500,00 mp
Hotararea nr 48 din 25.06.2009
        Hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Urziceni cu suprafata indiviza de 33,83 mp
Hotararea nr 49 din 25.06.2009
        Hotarare privind aprobarea rectificarii supr aferente strazilor Sos. Buzaului, 1 Mai, Industriei si Regiei ce apartin dom public al mun Urziceni
Hotararea nr 50 din 25.06.2009
        Hotarare privind schimbarea categoriei de fol agricol si trecerea in categoria de fol curti constr a terenului situat in extravilanul mun Urziceni
Hotararea nr 51 din 25.06.2009
        Hotarare privind concesionarea directa catre SC NIMBUS SRL, a terenului apartinind dom privat al mun Urziceni, in supr de 374,00 m.p.
Hotararea nr 52 din 25.06.2009
        Hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru achizitia a 3.000 mp teren,  in vederea continuarii lucrarii de investitii „ DRUM DC 240 – TRAFIC GREU „
Hotararea nr 53 din 25.06.2009
        Hotarare privind asumarea Protocolului pentru transmiterea cinematografului “Pacea” din dom privat al statului si din admin RADEF “Romania Film”
Sedinta  din 14.05.2009
Hotararea nr 40 din 14.05.2009
        Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
Hotararea nr 41 din 14.05.2009
        Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari ,,Biserica ortodoxa SF.Treime’’
Hotararea nr 42 din 14.05.2009
        Hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare, datorate de contribuabili persoane fizice si juridice
Hotararea nr 43 din 14.05.2009
        Hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr. 8820.12.2002
Hotararea nr 44 din 14.05.2009
       Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier al d rei Cismasu Elena.pdf
Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
Hotararile din anii anteriori le gasiti la sectiunea ARHIVA
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Sedinta  din 30.07.2009
Hotararea nr 56 din 30.07.2009
        Hotarare privind desemnarea unui numar de patru consilieri locali in comisiile pentru aplicarea OUG nr. 682008
Hotararea nr 55 din 30.07.2009
       Hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea
Hotararea nr 54 din 30.07.2009
       Hotarare privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Urziceni al domnului  Dumitrache Costel
Sedinta  din 01.09.2009
Hotararea nr 60 din 29.10.2009
      Hotarare privind modificarea si completarea HCL 8225.10
Hotararea nr 61 din 29.10.2009
      Hotarare privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate  STATIE FOTOVOLTAICA DE PUTERE INSTALATA
Hotararea nr 62 din 29.10.2009
      Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
Hotararea nr 63 din 29.10.2009
      Hotarare privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul Urziceni
Hotararea nr 64 din 29.10.2009
      Hotarare privind privind stabilirea unor garantii pentru persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul
Hotararea nr 65 din 29.10.2009
      Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 25 06 2009
Hotararea nr 66 din 29.10.2009
      Hotarare privind modificarea  statelor de functii din cadrul Primariei mun urziceni
Hotararea nr 67 din 29.10.2009
      Hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei al municipiului Urziceni
Hotararea nr 68 din 29.10.2009
      Hotarare privind numirea temporara pâna la ocuparea functiei prin concurs a domnului Bestelei Nicu  inspector de politie in functia de sef de serviciu in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta al Persoanelor din Municpiul Urziceni
Hotararea nr 69 din 29.10.2009
      Hotarare privind modificarea continutului contractului de voluntariat pentru membrii SVSU
Hotararea nr 70 din 29.10.2009
      Hotarare privind aprobarea componentei nominale a comitetului municipal pentru situatii de urgenta
Hotararea nr 71 din 29.10.2009
      Hotarare privind darea in administrarea Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita a cladirilor si a terenului aferent in care isi desfasoara activitatea in Municipiul Urziceni

Sedinta  din 29.10.2009
Hotararea nr 59 din 01.09.2009
      Hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2009
Hotararea nr 58 din 01.09.2009
       Hotarare privind aprobarea dev gen estimativ pentru obiectivul
Hotararea nr 57 din 01.09.2009
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 72 din 26.11.2009
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 73 din 26.11.2009
      Hotarare privind modificarea  H.C.L 94 11.12.2008
Hotararea nr 74 din 26.11.2009
       Hotarare privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor
Hotararea nr 75 din 26.11.2009
       Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010
Hotararea nr 76 din 26.11.2009
       Hotarare privind hotarare privind stabilirea redeventei perceputa cabinetelor medicale individuale din Policlinica Urziceni
Hotararea nr 77 din 26.11.2009
       Hotarare privind concesionarea directa catre SERVIPREST SOCIETATE COOPERATISTA -URZICENI, 
Hotararea nr 78 din 26.11.2009
       Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr
Hotararea nr 79 din 26.11.2009
       Hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin in vederea semnarii unui act de schimb pentru terenul intravilan ce apartine domeniul privat al municipiului Urziceni
Hotararea nr 80 din 26.11.2009
      Hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Urziceni d-nul Sava Constantin pentru semnarea unui act de dezlipire pentru un imobil situat in intravilanul municipiului Urziceni
Hotararea nr 81 din 26.11.2009
      Hotarare privind hotarare privind modificarea statului de functii de la Gradinita cu program prelungit nr.1
Hotararea nr 82 din 26.11.2009
     Hotarare privind modificarea statului de functii de la Gradinita cu program prelungit „RAZA DE SOARE”
Hotararea nr 83 din 26.11.2009
      Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009


Sedinta  din 26.11.2009
SPCLEP
D.A.S Urziceni