Hotararile Consiliului Local
             -              2008            -

Sedinta  din 11.12.2008
Hotararea nr 93 din 11.12.2008
        Privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 94 din 11.12.2008
         Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009
Hotararea nr 95 din 11.12.2008
         Privind zonarea terenurilor din intravilanul municipiului in vederea stabilirii impozitului pe teren
Hotararea nr 96 din 11.12.2008
         Privind stabilirea preturilor minime de concesionare a terenurilor din municipiul Urziceni
Hotararea nr 97 din 11.12.2008
         Privind  schimbul unui teren intravilan apartinand domeniului privat al municipiului Urziceni
Hotararea nr 98 din 11.12.2008
         Privind aprobarea vanzarii directe a terenului apartinand dom privat al municipiului  Urziceni concesionat de SC UNIMAR SRL
Hotararea nr 99 din 11.12.2008
         Privind aprobarea vanzarii directe a terenului apartinand dom privat al municipiului  Urziceni cocesionat de Enescu Conatantin
Hotararea nr 100 din 11.12.2008
         Privind constituirea unui fond de premiere in limita de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008
Hotararea nr 101 din 11.12.2008
         Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul de specialitate al primarului municipiului Urziceni
Hotararea nr 102 din 11.12.2008
         Privind atribuirea de denumire unei strazi nou create in mun Urziceni jud Ialomita
Hotararea nr 103 din 11.12.2008
         Privind stabilirea unor garantii ptr persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul in vederea executarii unor lucrari tehnico edilitare.
Hotararea nr 104 din 11.12.2008
         Privind stabilirea cuantumului de 5% din indemnizatia primarului pentru participarea consilierilor la sedinte
Hotararea nr 105 din 11.12.2008
         Privind imputernicirea primarului mun Urziceni sa reprezinte Consiliul Local.
Hotararea nr 106 din 11.12.2008
         Privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
Hotararea nr 107 din 11.12.2008
         Privind modificarea anexei 2 din HCL nr 89 din 30 10 2008
Hotararea nr 108 din 11.12.2008
         Privind modificarea si completarea HCL nr 82 25 10 2008.

Sedinta  din 06.11.2008
Hotararea nr 92 din 06.11.2008
        Privind  rectificarea bugetului local pe anul 2008

Sedinta  din 30.10.2008
Hotararea nr 81 din 30.10.2008
        Privind  modificarea statului de functii de la unitatile de invatamant
Hotararea nr 82 din 30.10.2008
        Privind  aprobarea tichetelor cadou pentru salariatii din aparatul de specialitate al primarului
Hotararea nr 83 din 30.10.2008
        Privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
Hotararea nr 84 din 30.10.2008
        Privind reglementarea lucrului cu foc deschis
Hotararea nr 85 din 30.10.2008
        Privind  aprobarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor municipiului
Hotararea nr 86 din 30.10.2008
        Privind  numirea temporara pana la ocuparea functiei prin concurs a domnului Nicu Bestelei
Hotararea nr 87 din 30.10.2008
        Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apa si canalizare furnizate de SC Ecoaqua SA Calarasi filiala Urziceni
Hotararea nr 88 din 30.10.2008
        Privind  modificarea art 2 din HCL nr 75 din 23 09 2008
Hotararea nr 89 din 30.10.2008
        Privind  aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubritate
Hotararea nr 90 din 30.10.2008
        Privind  constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica servicii Serviciul salubritate
Hotararea nr 91 din 30.10.2008
        Privind  aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecoaqua

Sedinta  din 29.09.2008

Hotararea nr 60 din 23.09.2008
        Privind  modificarea statului de functii la unitatile de invatamant
Hotararea nr 61 din 23.09.2008
        Privind  modificarea Planului de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor
Hotararea nr 62 din 23.09.2008
        Privind  
Hotararea nr 63 din 23.09.2008
        Privind  
Hotararea nr 64 din 23.09.2008
        Privind  rectificarea bugetului local pe anul 2008
Hotararea nr 65 din 23.09.2008
        Privind  modificarea anexei nr. 1 la HCL 50 10 07 2008
Hotararea nr 66 din 23.09.2008
        Privind  modificarea art 9 din HCL nr. 21din 28 07 1994 in sensul diminuarii supr de teren inchiriata Vasile Valentin ptr amenajare drum acces
Hotararea nr 67 din 23.09.2008
        Privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al mun Urziceni a terenului in suprafata de 8000 mp
Hotararea nr 68 din 23.09.2008
        Privind  aprobarea activitatii de protectie civila pe semestrul I al anului 2008
Hotararea nr 69 din 23.09.2008
        Privind  trecerea din domeniul public al mun Urziceni in domeniul public al statului (Blocul ANL)
Hotararea nr 70 din 23.09.2008
        Privind  aprobarea listei spatiilor cu destinatie de cabinete medicale din Policlinica Urziceni
Hotararea nr 71 din 23.09.2008
        Privind  inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului privat al Mun Urziceni in supr de 224 str Mihai Viteazu zona plopi
Hotararea nr 72 din 23.09.2008
        Privind  inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului privat al mun Urziceni in suprafata de 100 mp situat in str Mihai Viteazu zona Plopi
Hotararea nr 73 din 23.09.2008
        Privind  concesionarea directa catre SC AUTO DAN SRL a terenului in supr de 327 mp situat in str Calea Bucuresti nr 8 12
Hotararea nr 74 din 23.09.2008
        Privind  concesionarea SC IULIA SEL GROSS SRL a terenului in suprafata de 360,77 mp situat in str Mihai Viteazu nr 44
Hotararea nr 75 din 23.09.2008
        Privind  desemnarea reprez prim in AGA si a repr CLU in Consiliul de Administratie al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Ecoaqua Calarasi
Hotararea nr 76 din 23.09.2008
        Privind  modificarea art 1 din hot Consiliului Local Urziceni nr 25 din 2008
Hotararea nr 77 din 23.09.2008
        Privind  numirea responsabilului cu efectuarea urmaririi in timp a constructiilor proprietatea mun Urziceni aflate in administrarea CL Urziceni
Hotararea nr 78 din 23.09.2008
        Privind  desemnarea reprezentantului CL Urziceni in comisia socioeconomica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul cu supr mare
Sedinta  din 23.09.2008
Hotararea nr 79 din 29.09.2008
        Privind  aprobarea studiului de fezabilitate ptr Programului Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 2
Hotararea nr 80 din 29.09.2008
        Privind  aprobarea studiului de fezabilitate schimbare invelitoare la 4 corpuri de cladire din cartier Catanga str Calea Bucuresti nr 120
Hotararea nr 47 din 10.07.2008
        Privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Urziceni
Hotararea nr 48 din 10.07.2008
        Privind  rectificarea bugetului local pe anul 2008
Hotararea nr 49 din 10.07.2008
        Privind  asocierea Consiliului Local al Municipiului Urziceni cu Universitatea Valahia
Hotararea nr 50 din 10.07.2008
        Privind  revocarea punctului 9 Capitolul X Alte taxe locale din HCL 96 20 12 2007
Hotararea nr 51 din 10.07.2008
        Privind   modificarea art. 1 alin. 1 din HCL nr. 3 14 02 2008
Hotararea nr 52 din 10.07.2008
        Privind   concesionarea directa a terenului reprezentand zone de siguranta si protectie la sondele 179 196 133 327
Hotararea nr 53 din 10.07.2008
        Privind  concesionarea directa catre d-l Enescu Constantin a terenului situat in Municipiul Urziceni Calea Bucuresti OH4
Hotararea nr 54 din 10.07.2008
        Privind  reducerea suprafetei concesionate catre S C Petrom SA
Hotararea nr 55 din 10.07.2008
        Privind  revocarea contractului de inchiriere nr. 12675 22 10 2003
Hotararea nr 56 din 10.07.2008
        Privind  aprobarea Planului de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor
Hotararea nr 57 din 10.07.2008
        Privind  modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Sedinta  din 10.07.2008
Hotararea nr 41 din 20.06.2008
        Privind  alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 42 din 20.06.2008
        Privind  validarea / invalidarea mandatelor de consilieri locali
Hotararea nr 43 din 20.06.2008
        Privind  declararea Consiliului Local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita ca legal constitui
Hotararea nr 44 din 20.06.2008
        Privind  alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local al municipiului Urziceni, judeul Ialomita
Hotararea nr 45 din 20.06.2008
        Privind  alegerea viceprimarului municipiului Urziceni, judetul Ialomita
Hotararea nr 46 din 20.06.2008
        Privind  constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Urziceni, judetul Ialomita

Sedinta  din 20.06.2008
Hotararea nr 36 din 26.05.2008
        Privind  aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru terenul din Calea Bucuresti 106
Hotararea nr 37 din 26.05.2008
        Privind  aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru terenul din Calea Bucuresti 25
Hotararea nr 38 din 26.05.2008
        Privind  aprobarea pretului minim de inchiriere a pasunii apartinand domeniului privat al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 39 din 26.05.2008
        Privind  avizarea Regulamentului de organizare si functionare al peietei agroalimentare si a targului Urziceni
Hotararea nr 40 din 26.05.2008
        Privind  avizarea ocuparii functiei de director adjunct al Grupul Scolar Agricol de catre domnul Mitu Radu
Sedinta  din 26.05.2008
Hotararea nr 35 din 12.05.2008
        Privind  modificarea bugetului local pe anul 2008

Sedinta  din 12.05.2008
Hotararea nr 32 din 06.05.2008
        Privind  alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 33 din 06.05.2008
        Privind  aprobarea acordarii tichetelor cadou
Hotararea nr 34 din 06.05.2008
        Privind  rectificarea bugetului local pe anul 2008


Sedinta  din 06.05.2008
Sedinta  din 24.04.2008
Hotararea nr 24 din 21.04.2008
        Privind  alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 25 din 21.04.2008
        Privind  acordarea tichetelor cadou
Hotararea nr 26 din 21.04.2008
        Privind  rectificarea bugetului pe anul 2008
Hotararea nr 27 din 21.04.2008
        Privind  acordul de principiu al CL al municipiului Urziceni pentru infiintarea Univ Valahia


Sedinta  din 21.04.2008
Hotararea nr 14 din 03.03.2008
        Privind  alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 15 din  03.03.2008
        Privind  aprobarea caietului de sarcini pentru lucrarea Asfaltare strazi si trotuare
Hotararea nr 16 din 03.03.2008
        Privind  aprobarea caietelor de sarcini pentru lucrarile Pietruire si bordurare zona capat Teilor Irimescu
Hotararea nr 17 din 03.03.2008
        Privind  aprobarea devizului estimativ al investitiei Cladire sala de mese Gradinita PP1
Hotararea nr 18 din 03.03.2008
        Privind  aprobarea devizului estimativ al investitiei Cladire sala de mese gradinita PP2
Hotararea nr 19 din 03.03.2008
        Privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici si esalonarea investitiei drum DC trafic greu
Hotararea nr 20 din 03.03.2008
        Privind  constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de produse
Hotararea nr 21 din 03.03.2008
        Privind  constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de servicii
Hotararea nr 22 din 03.03.2008
        Privind  aprobarea Programului de achizitii pe 2008

Sedinta  din 03.03.2008
Hotararea nr 02 din 14.02.2008
        Privind  modificarea statului de functii pentru personalul nedidactic auxiliar la unitatile de invatamant din mun Urziceni
Hotararea nr 03 din  14.02.2008
        Privind  numirea temporara pana la ocuparea functiei prin concurs a domnului Bestelei Nicu
Hotararea nr 04 din 14.02.2008
        Privind  modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei al Municipiului Urziceni
Hotararea nr 05 din 14.02.2008
        Privind  modificare anexei nr 3 al HCL nr 5 31 01 2007 cuprinzand statul de functii de la Biblioteca municipala Urziceni Constantin Toiu
Hotararea nr 06 din 14.02.2008
        Privind  aprobarea statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subodonate CLUrziceni pentru anul 2008
Hotararea nr 07 din 14.02.2008
        Privind  aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul 2008
Hotararea nr 08 din 14.02.2008
        Privind  concesionarea directa catre Nitu Cristina Emilia notar public a terenului din Str Eroilor nr 27 Birou notariat
Hotararea nr 09 din 14.02.2008
        Privind  probarea unor tarife pentru folosirea unor bunuri apartinand Administratiei Pietei Agroalimentare
Hotararea nr 10 din 14.02.2008
        Privind  avizarea Regulamentului de organizare si functionare al pietei agroalimentare si a targului Urziceni
Hotararea nr 11 din 14.02.2008
        Privind   constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Urziceni jud Ialomita
Hotararea nr 12 din 14.02.2008
        Privind  aprobarea activitatii de protectie civila pe anul 2007
Hotararea nr 13 din 14.02.2008
        Privind  adoptarea bugetului local pe anul 2008

         Anexa nr 1
         Anexa nr 2 
         Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate 1
         Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate 2
         Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate 3
         Anexa nr 3
         Anexa nr 4
         Anexa nr 5
Sedinta  din 14.02.2008
Sedinta  din 14.01.2008
---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Hotararea nr 01 din 14.01.2008
          Privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 28 din 24.04.2008
        Privind  alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 29 din 24.04.2008
        Privind  aprobarea realizarii si finantarii aplicatiei Modernizarea retelelor de canalizare din municipiul Urziceni
Hotararea nr 30 din 24.04.2008
        Privind  aprobarea studiului de fezabilitate Modernizarea retelelor de canalizare din Municipiul Urziceni
Hotararea nr 31 din 24.04.2008
        Privind  aprobarea implementarii si co-finantarii proiectului Modernizarea retelelor de canalizare din Municipiul Urziceni
Hotararea nr 58 din 23.09.2008
        Privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 59 din 23.09.2008
         Privind modificarea statelor de functii si a organigramei personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Urziceni
Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

SPCLEP
D.A.S Urziceni