Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
             -              2011           -

Sedinta  din 10.02.2011
Hotararea nr 1 din 10.02.2011
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 2 din 10.02.2011
        Hotarare privind infiintarea Politiei Locale
Hotararea nr 3 din 10.02.2011
        Hotarare privind Statutul municipiului Urziceni
Hotararea nr 4 din 10.02.2011
        Hotarare privind anularea obligatiilor bugetare
Hotararea nr 5 din 10.02.2011
        Hotarare privind modificarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Hotararea nr 6 din 10.02.2011
        Hotarare privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Urziceni
Hotararea nr 7 din 10.02.2011
        Hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor nete
Hotararea nr 8 din 10.02.2011
        Hotarare privind stabilirea preturilor de inchiriere a spatiilor comerciale
Hotararea nr 9 din 10.02.2011
        Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 10 din 10.02.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane  pentru a face parte din Consiliul de administratie al Colegiului national Grigore Moisil
Hotararea nr 11 din 10.02.2011
        Hotarare privind modificarea statului de functii la unitatile de invatamant
Hotararea nr 12 din 10.02.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de condominium
Hotararea nr 13 din 10.02.2011
        Hotarare privind aprobarea lucrarii multianuale Reparatii strazi
Hotararea nr 14 din 10.02.2011
        Hotarare privind aprobarea lucrarii Amenajare piata agroalimentara in municipiul Urziceni
Hotararea nr 15 din 10.02.2011
        Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2011
Hotararea nr 16 din 10.02.2011
        Hotarare privind infiintarea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Urziceni

Sedinta  din  31.03.2011
Hotararea nr 41 din 18.04.2011
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 42 din 18.04.2011
        Hotarare privind aprobarea planului local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole

Sedinta  din  18.04.2011
Hotararea nr 17 din 31.03.2011
       Hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al municipiului Urziceni si situatiilor financiare pe anul 2010
Hotararea nr 18 din 31.03.2011
        Hotarare privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Urziceni pe anul 2011
Hotararea nr 19 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea ROF al Politiei Locale a mun Urziceni
Hotararea nr 20 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea Programului de achizitii pe anul 2011
Hotararea nr 21 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea st de fezabilitate devizul general si indicatorii tehnico economici  Amen Piata Agroalimentara in mun Urziceni
Hotararea nr 22 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea documentatiei pentru reaz lucrarii intretinere si reparatii strazi
Hotararea nr 23 din 31.03.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica lucrari intretinere si reparatii strazi
Hotararea nr 24 din 31.03.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de ev pentru achizitia publica Amenajare Piata agroalimentara
Hotararea nr 25 din 31.03.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de ev pentru achizitia publica de lucrari Modernizare cladire Policlinica
Hotararea nr 26 din 31.03.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de ev pentru achizitia publica de servicii reactualizare PUG
Hotararea nr 27 din 31.03.2011
        Hotarare privind actualizarea inventarului terenurilor ce apartin domeniului privat al mun Urziceni
Hotararea nr 28 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a supr 23.22 Ha pasune ce apartine domeniului privat al mun Urziceni
Hotararea nr 29 din 31.03.2011
        Hotarare privind mod art. 1 alin 1 din HCL 64 30.08.2007
Hotararea nr 30 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea Listei bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii
Hotararea nr 31 din 31.03.2011
        Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2011
Hotararea nr 32 din 31.03.2011
        Hotarare de modificare a HCL 81 23.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
Hotararea nr 33 din 31.03.2011
        Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 34 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm a Gr Scolar Sf Ecaterina
Hotararea nr 35 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm a Gr Scolar Agricol
Hotararea nr 36 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm a Scolii generale nr.1
Hotararea nr 37 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm a Scolii generale nr.2
Hotararea nr 38 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm a Scolii generale nr.3
Hotararea nr 39 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm al Gradinitei  cu progr prelungit nr 1
Hotararea nr 40 din 31.03.2011
        Hotarare privind desemnarea de catre CLU a unor persoane ptr a face parte din Consiliul de Adm al Gradinitei  cu progr prelungit  Raza de Soare

Hotararea nr 43 din 16.05.2011
       Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta trim I anul 2011
Hotararea nr 44 din 16.05.2011
        Hotareare privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al mun Urziceni pe anul 2011
Hotararea nr 45 din 16.05.2011
        Hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarilor  de ziua Sf Imparati Constantin si Elena
Hotararea nr 46 din 16.05.2011
        Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 47 din 16.05.2011
        Hotarare privind constituirea Asociatiei Sportive Municipale Urziceni
Hotararea nr 48 din 16.05.2011
        Hotarare privind aprobarea Regulamentului Salii de sport din municipiul Urziceni
Hotararea nr 49 din 16.05.2011
        Hotarare cu privire la modificarea art 5 alin 2 din HCL nr.16 10 02 2011
Hotararea nr 50 din 16.05.2011
        Hotarare privind modificarea a doua functii publice din Statul de functii ale aparatului de specialitate al Primarului mun Urziceni
Hotararea nr 51 din 16.05.2011
        Hotarare privind acordarea avizului consultativ pentru functionarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica finantate din bugetul local
Hotararea nr 52 din 16.05.2011
        Hotarare privind reactualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al mun Urziceni
Hotararea nr 53 din 16.05.2011
        Hotarare aprobarea devizului general a obiectivului de investitii Spital 150 paturi Urziceni
Hotararea nr 54 din 16.05.2011
        Hotarare privind darea in administrare si predarea catre MDRT a unui teren in vederea construirii unei crese


Sedinta  din  16.05.2011
Hotararea nr 55 din 06.07.2011
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 56 din 06.07.2011
        Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni pe anul 2011
Hotararea nr 57 din 06.07.2011
        Hotarare prvind trecerea in domeniul public a obiectivului Baza Sportiva Urziceni
Hotararea nr 58 din 06.07.2011
        Hotarare de organizare si functionare a  Bazei  Sportive Urziceni
Hotararea nr 59 din 06.07.2011
        Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 60 din 06.07.2011
        Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al mun Urziceni
Hotararea nr 61 din 06.07.2011
        Hotarare privind trecerea unor imobile apartinand domeniului public al mun Urziceni din administrarea SMU in administrarea CLU
Hotararea nr 62 din 06.07.2011
        Hotarare privind trecerea in domeniul public al mun Urziceni a obiectivului Spitalul municipiului Urziceni 150 paturi
Hotararea nr 63 din 06.07.2011
        Hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre mun Urziceni si ANCCSR
Hotararea nr 64 din 06.07.2011
        Hotarare privind aprobarea indreptarii erorii materiale cuprinse la art 1 din HCL 80 23 12 2010Sedinta  din  06.07.2011
Hotararea nr 65 din 26.09.2011
       Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 66 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta trim II anul 2011
Hotararea nr 67 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea includerii in bugetul local a lucrarii reparatii si intretinere sistem rutier pe raza municipiului Urziceni
Hotararea nr 68 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii curente la acoperisul Casei de Cultura
Hotararea nr 69 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni pe anul 2011
Hotararea nr 70 din 26.09.2011
        Hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari
Hotararea nr 71 din 26.09.2011
        privind decontarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic
Hotararea nr 72 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea aprobarea Planului strategic de dezv a serv sociale furnizate de catre Comp de  Asist Sociala 2011 -2016
Hotararea nr 73 din 26.09.2011
        Hotarare privind indrumarea si coordonarea asociatiilor de proprietari precum si desfasurarea controlului financiar contabil la asoc de prop
Hotararea nr 74 din 26.09.2011
        Hotarare privind concesionarea directa a suprafetei de 2 mp SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA
Hotararea nr 75 din 26.09.2011
        Hotarare privind acordul pentru constituirea ipotecii asupra Statiei de distributie carburanti situata in Urziceni
Hotararea nr 76 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale si a modelului fisei ptr personalul din cadrul spitalului mun Urziceni
Sedinta  din  26.09.2011

Sedinta  din  21.11.2011
Hotararea nr 78 din 26.09.2011
       Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni aferenta trim III, anul 2011
Hotararea nr 79 din 26.09.2011
        Hotarāre privind rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2011
Hotararea nr 80 din 26.09.2011
        Hotarare privind decontarea cheltuielilor de deplasare aferente personalului didactic
Hotararea nr 81 din 26.09.2011
        Hotarare privind stabilirea unor garantii pentru persoanele fizice si juridice care afecteaza carosabilul, trotuarele, parcarile si spatiile vezi
Hotararea nr 82 din 26.09.2011
        Hotarare privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism
Hotararea nr 83 din 26.09.2011
        Hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al mun Urziceni cu supr 310.68 mp
Hotararea nr 84 din 26.09.2011
        Hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta arabil si trecerea in categorie de curti constructii a unui teren T18 2

SPCLEP
D.A.S Urziceni