Proiecte ale Consiliului Local
 
Anunt L.52 initiere proiect de hotarare privind aprobare Strategie si PMUD
ANUNT: Proiect de hotarare aprobare Regulament taxi
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului General pe anul 2021
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru organizarea cimitirelor
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte
ANUNT: Proiect de Hotarare privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare
ANUNT: Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului "Cetatean de onoare"
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor
ANUNT: Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2020
PROIECT: de Hotarare privind modificarea HCL 19/31.03.2019
PROIECT: de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a serviciului de Salubritate
PROIECT: de Hotarare privind modificarea HCL 70/2018 - Regulamentul serviciului de iluminat
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Organigramei
ANUNT:Hotarare privind aprobarea Organigramei
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pe raza mun Urziceni
PROIECT: Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a bunurilor proprietate publica si privata
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului de concesionarea bunurilor proprietate publica si privata
PROIECT: Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului pentru administrare, realizare a sistemelor de canalizatii subterane
Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2019
PROIECT: Hotarare privind implementarea unor obligatii de angajamente referitoare la atingerea tintelor de reciclare

Hotarare privind aprobarea Procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
Hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun Urziceni
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Biroului de Asistenta Sociala Urziceni
Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Urziceni pentru perioada 2018-2022
PROIECT de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2019
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor intravilane
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public local
PROIECT: Hotarare privind modificarea anexei si anexei 3 din HCL 05.12.02.2018
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea si functionarea Serviciului de Salubrizare
PROIECT: Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare al Stadionului

PROIECT: Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2018

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor din municipiul Urziceni si a taxelor de adiministrare
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor apartinand Municipiului Urziceni
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Urziceni 2016-2020
Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al mun Urziceni
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de taiere si/sau toaletare a arbustilor
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat al Municipiului Urziceni
Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite, altele decât cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, a Regulamentului si a Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor apartinand Muicipiului Urziceni

PROIECT: Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2016

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore.

HOTARÂRE privind anularea în cota de 73,3% a majorarilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice inregistrati pe raza administrativ- teritoriala a Municipiului Urziceni
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind anularea în cota de 73,3% a majorarilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015
Expunere motive
        Anexa 1
        Anexa 1.1
        Anexa 1.2
        Anexa 1.3
        Anexa 1.4
        Anexa 1.5
        Anexa 1.6

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind dreptul de superficie a trerenurilor proprietate privata apartinand Municipiului Urziceni

Anunt la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
        Anexa 1
        Anexa 2
        Anexa 3
        Anexa 4
        Anexa 5
        Anexa 6 A
        Anexa 6 B
        Anexa 7
        Anexa 8

Proiect de hotarare privind esalonarea la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii de plata la bugetul local al municipiului Urziceni
Proiect de hotarare privind schemei de ajutor de minimis reprezentand  scutiri de la plata majorarilor aferente impozitelor si taxelor locale
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor proprietate privata apartinand municipiului Urziceni
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind prestarea de servicii publice in folosul comunitatii din mun. Urziceni
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2015
Raport - proiect de hotarare Buget 2015
Expunere motive - proiect de hotarare Buget 2015
Anexa 1 - Bugetul general consolidat al mun. Urziceni pe anul 2015
Anexele 2-3 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli
Anexa 4 - Bugetul local detaliat pe titluri de cheltuieli
Anexa 5,6, 7 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015
Anexa 8 -Programul de investitii
Anexa 9 - Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
Anexa 10, 11 - Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Mun Urziceni
Anexa 12 - Numarul de salariati si fondul de salarii

Proiectul de hotarare privind  stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind buna gospodarire a mun Urziceni
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015 pentru repartizarea  orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Urziceni
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor din municipiul Urziceni si a taxelor de administrare a cimitirelor
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

Hotarare privind aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului specialziat pentru gestionarea cainilor fara stapan din urziceni
Hotarare pentru aprobarea regulamentului privind detinerea cainilor si stoparea inmultirii necontrale a cainilor de rasa comuna sau metisi din municipiul Urziceni

Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2014
Expunere motive
Raport proiect
        Anexa 1
        Anexa 2
        Anexa 3
        Anexa 4
        Anexa 5
        Anexa 6
        Anexa 7
        Anexa 8
        Anexa 9
        Anexa 10
        Anexa 11
        Anexa 12

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  administrarea spatiilor verzi din municipiul Urziceni

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.101/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
RAPORT la proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. 101/27.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L.101/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Anexa 1

PROIECT HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.101/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor tarife pentru folosirea unor bunuri apartinand Administratiei Pietei Agroalimentare si Obor
RAPORT la proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. 101/27.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ACTUALIZAREA TAXELOR EXTRABUGETARE IN PIATA AGROALIMENTARA SI OBOR
EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L.101/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
ANEXA Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013

Proiect hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2013
Raport Proiect
Expunere motive
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

PROIECT HOTARIRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis  privind atragerea de investitii si sustinerea dezvoltarii economice in cadrul municipiului Urziceni
Raport al HCL
Anexa
Formular 1  /  Formular 2 Formular 3

Anunt la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2012
Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2012
Expunere motive
Bugetul propriu al municipiului Urziceni
        Anexa 1
        Anexa 2
        Anexa 3
        Anexa 4
        Anexa 5
        Anexa 6
        Anexa 7
        Anexa 8
        Anexa 9
        Anexa 10

Hotarare mijloace de transport mai mari de 12 tone
Raport privind modificarea imp mijl de transport mai mari de 12 tone
EXPUNERE MOTIVE
   Anexa CAPITOLUL IV la modificare taxa auto mai mare de 12 tone 2011final

REGULAMENT local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism Urziceni

.......................................................................................................................

HCL privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite
HCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore conf Legii nr.416 2001

Proiectul de hotarare privind co-parteneriatul Consiliului Local Urziceni in cadrul Programului Biblionet lumea in biblioteca mea

Proiect de hotarare privind inregistrarea municipiului Urziceni in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si plata comisionului aferent platilor electronice ale impozitelor si taxelor locale
Raport Proiect
Expunere motive SNEP

Proiect de hotarare privind   stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012
Raport Proiect
Expunere motive
     Anexa 1
     Anexa 2
     Anexa 3
     Anexa 4
     Anexa 5
     Anexa 6
     Anexa 7
  
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al mun Urziceni aferenta trim III anul 2011
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2011

Proiect de hotarare privind indrumarea si coordonarea asociatiilor de proprietari precum si desfasurarea controlului financiar
Proiect de hotarare privind acreditarea regulamentului si a codului etic beneficiari
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al mun Urziceni aferenta trim II, anul 2011

Anunt  Nr.11988/03.06.2011
H O T A R I R E de organizare si functionare a “BAZEI SPORTIVE URZICENI”
Regulament BAZA SPORTIVA

Proiect de hotarare privind  aprobarea Listei bunurilor considerate necesitate
Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei Sportive Municipale Urziceni

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2011
Raport la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Urziceni pe anul 2011.
Bugetul local pe anul 2011
Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Urziceni.
      Anexa 1
      Anexa 2
      Anexa 3
      Anexa 4
Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate
      Anexa 5 / Anexa 5 detalierea cheltuielilor pe articole si alineate
      Anexa 6
      Anexa 7
      Anexa 8
      Anexa 9
      Anexa 10

Hotarire pentru stabilirea impozitelor si taxelor  locale 2011
EXPUNERE MOTIVE
Raport proiect
           Anexa 1
            Anexa 2
            Anexa 3
            Anexa 4
           Anexa 5
            Anexa 6

HCL anulare creante 2010
Raport de specialitate 2010
Expunere de motive 2010

Hotarire pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale 2010
EXPUNERE MOTIVE
Raport proiect
            Anexa 1
            Anexa 2
            Anexa 3
            Anexa 4
            Anexa 5
            Anexa 6

HOTARARE de modificare a H.C.L.94/11.12.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009.
Referat modificare H.C.L.94 din 11 12 2008
Taxa pentru mijloace de transport mai mari de 12 tone

HOTARARE privind anularea obligatiilor bugetare in cuantum situat sub nivelul cheltuielilor de executare,datorate de contribuabili persoane fizice si juridice
Raport anulare creante 2009
Expunere motive primar anulare creante 2009

PROIECT de hotarare privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradala in Municipiul Urziceni

ANEXA HCL taxe concesiune
Hotarare taxe concesiune
Anunt taxe concesiune
Anunt la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2009
Proiect de hotarare privind zonarea terenurilor din intravilanul municipiului in vederea stabilirii impozitului pe teren
Anunt la proiectul de hotarare privind zonarea terenurilor din intravilanul municipiului Urziceni
Raport privind zonarea strazilor din municipiul Urziceni privind stabilirea impozitului pe teren intravilan
Situatia inventarului strazilor din municipiul Urziceni si a incadrarii acestora tinand cont de categoriile de utilitati realizate pe acestea la data de 01 11 2009
Proiect de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale 2009
Expunere motive Primar
Raport la proiectul de hotarare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

Materiale sedinta extraordinara 21.04.2008
Regulamentul de organizare si functionare al pietei agroalimentare si a targului Urziceni
Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2008
Anexa nr 1(1)    
Anexa nr 1(2)    
Anexa nr 1(3)    
Anexa nr 2
Anexa nr 3    
Anexa nr 4    
Anexa nr 5     

Anunt taxe si impozite 2008
Proiect de hotarare pentru stabilirea impozite si taxe locale 2008
Expunere motive
Raport proiect
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare din data de 06 06 2007
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local pe 2006
- Anunt dezbatere publica a proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local pe 2006
Proiect de hotarare privind aprobarea activitatii de protectie civila pe anul 2006
- Anunt dezbatere publica a proiectului de buget local pentru anul 2207
DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din data de 31.01.2007

ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare din data de 31.01.2007
01 PROIECT - Privind adoptarea bugetului local pe anul 2007
02 PROIECT - Privind aprobarea organigramei si statelor de functii din cadrul Primariei Municipiului Urziceni pentru anul 2007
03 PROIECT - Privind aprobarea statelor de functii din cadrul institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului local Urziceni pentru anul 2007
04 PROIECT - Privind modificarea art. 1 din HCL nr. 14/6.03.2006 si desemnarea reprezentantului Consiliului local Urziceni în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi
05 PROIECT - Privind infiintarea Bibliotecii Municipale „Constantin Toiu”, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului local al municipiului Urziceni
06 PROIECT - Privind aprobarea vinzarii directe a terenului apartinind domeniului privat al municipiului Urziceni, concesionat SC DRAGOTEXT SRL
07 PROIECT - Privind concesionarea directa a terenului aferent spatiilor de productie si spatiilor cu destinatie de birouri proprietatea SC TEHNOLAND SRL Urziceni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECT - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007
PROIECT - Privind trecerea din domeniul public al municipiului Urziceni în domeniul privat al municipiului Urziceni a unor spaţii comerciale situate în Urziceni, str. Transilvaniei nr. 7 – Piaţa Agroalimentară, judeţul Ialomiţa şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestor spaţii
PROIECT - Pentru aprobarea modificarii anexei nr. 2 la hotararea Consiliului local Urziceni nr. 23/30.03.2006, reprezentand functiile publice din cadrul aparatului propriu al Municipiului Urziceni
PROIECT - Privind aprobarea a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a unor activitati de salubrizare al municipiului Urziceni
PROIECT - Privind aprobarea modificarii anexei nr.7 din H.C.L. nr. 23/30.03.2006 reprezentand statul de functii din cadrul Bibliotecii Municipale „Constantin Toiu” Urziceni
PROIECT - Privind modificarea statului de functii personal nedidactic la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Urziceni
PROIECT - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2006
PROIECT - Privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de 100 mp. situate in mun. Urziceni str. Alexandru Ioan Cuza nr.5A, apartinand domeniului public al mun. Urziceni
Proiect - Privind aprobarea structurii organizatorice a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de trusouri nou nascuti
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de apa si canalizare furnizate de SC ECOAQUA SA Calarasi filiala Urziceni
Proiect de hotarare privind participarea CLU la constituirea Asociatiei Parteneriat Public Privat Microregiunea Cursul Superior al Ialomitei Urziceni
Proiect de hotare privind constituirea comisiei de evaluare pentru achizitia publica de lucrari
Proiect de hotare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al mun Urziceni
Copyright © 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
SPCLEP
D.A.S Urziceni