Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2019
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
Hotararea nr 01 din 15.01.2019
    Hotarare privind aprobarea derularii prin bugetul mun. Urziceni, a proiectului "Vino la scoala!"

Sedinta din 15.01.2019
Hotararea nr 02 din 30.01.2019
    Hotarare privind inchirierea prin licitatiepublica cu strigare a unui spatiu cu destinatie medicala
Hotararea nr 03 din 30.01.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 04 din 30.01.2019
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie pentru un teren
Hotararea nr 05 din 30.01.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 06 din 30.01.2019
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni
Hotararea nr 07 din 30.01.2019
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unei persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii "Henri Coanda"
Hotararea nr 08 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Biroului de Asistenta
Hotararea nr 09 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Hotararea nr 10 din 30.01.2019
    Hotarare privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local
Hotararea nr 11 din 30.01.2019
    Hotarare privind actualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor

Sedinta din 30.01.2019
Hotararea nr 12 din 05.02.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 13 din 05.02.2019
    Hotarare privind modificarea inventarului de bunuri
Hotararea nr 14 din 05.02.2019
    Hotarare privind alocarea sumei de 13 500 lei pentru cheltuielir 24.01-29.01.2019
Sedinta din 05.02.2019
Hotararea nr 35 din 04.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 94/2016
Hotararea nr 36 din 04.03.2019
    Hotarare privind vanzarea unui teren
Hotararea nr 37 din 04.03.2019
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor
Sedinta din 04.03.2019
Hotararea nr 16 din 27.02.2019
    Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local - Nita Nicusor
Hotararea nr 17 din 27.02.2019
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier local- Comanici Marcel
Hotararea nr 18 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare
Hotararea nr 19 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei
Hotararea nr 20 din 27.02.2019
    Hotarare privind stabilirea componentei mobile pentru interventia de urgenta
Hotararea nr 21 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune a unui teren
Hotararea nr 22 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune a unui teren in suprafata de 37mp
Hotararea nr 23 din 27.02.2019
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un teren in suprafata de 313mp
Hotararea nr 24 din 27.02.2019
    Hotarare privind acceptarea ofertei de donatie privind terenul in suprafata de 2428mp
Hotararea nr 25 din 27.02.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 26 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "MODERNIZARE DOUA TERENURI DE TENIS"
Hotararea nr 27 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "ALEI BETONATE- CIMITIR NOU"
Hotararea nr 28 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale "REABILITAREA GRUPURILOR SANITARE DIN CADRUL POLICLINICII"
Hotararea nr 29 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 154/2018
Hotararea nr 30 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 133/2018
Hotararea nr 31 din 27.02.2019
    Hotarare privind aprobarea Deviziului General actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea "REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA"
Hotararea nr 32 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri
Hotararea nr 33 din 27.02.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri
Hotararea nr 34 din 27.02.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 48/2016


Sedinta din 27.02.2019
Hotararea nr 15 din 14.02.2019
    Hotarare privind aprobarea proiectului "Solutii informatice integrate ... "

Sedinta din 14.02.2019
Hotararea nr 38 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2018
Hotararea nr 39 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 18/2018
Hotararea nr 40 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 154/2018
Hotararea nr 41 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei Asociatiei Club Sportiv Aiko Ardsim
Hotararea nr 42 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 29.050 lei ACS Viitorul
Hotararea nr 43 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei ACS Columbofil
Hotararea nr 44 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 67.400 AS Fotbal Club
Hotararea nr 45 din 27.03.2019
    Hotarare privind preluarea contractului de inchiriere nr 7844/05.05.2015
Hotararea nr 46 din 27.03.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune catre SC COMPAN SRL asupra terenului in S de 28mp
Hotararea nr 47 din 27.03.2019
    Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere a unui spatiu
Hotararea nr 48 din 27.03.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita  Oficiului de Cadastru a unui Birou
Hotararea nr 49 din 27.03.2019
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 5 000 lei pentru aniversarea a doi cetateni
Hotararea nr 50 din 27.03.2019
    Hotarare privind modificarea HCL nr 120/2018

Sedinta din 27.03.2019
Hotararea nr 51 din 16.04.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 52 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim I
Hotararea nr 53 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare- autoturism
Hotararea nr 54 din 16.04.2019
    Hotarare privind oportunitatea realizarii unei investitii
Hotararea nr 55 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 56 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 57 din 16.04.2019
    Hotarare privind concesionarea unui teren
Hotararea nr 58 din 16.04.2019
    Hotarare privind transmiterea dreptului de de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 59 din 16.04.2019
    Hotarare privind inchirierea unei cladiri
Hotararea nr 60 din 16.04.2019
    Hotarare privind inchirierea unor terenuri intravilane
Hotararea nr 61 din 16.04.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta DSP asupra unui lot
Hotararea nr 62 din 16.04.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 63 din 16.04.2019
    Hotarare privind darea in adminsitrare in intocmirea unui nou contract de administrare a unor imobile
Hotararea nr 64 din 16.04.2019
    Hotarare privind prelungirea contractelor ANL
Hotararea nr 65 din 16.04.2019
    Hotarare privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea tintelor de reciclare
Hotararea nr 66 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea vanzarii a unui apartament
Hotararea nr 67 din 16.04.2019
    Hotarare privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere


Sedinta din 16.04.2019
Hotararea nr 68 din 18.04.2019
    Hotarare privind aprobarea bugetului general - 2019

Sedinta din 18.04.2019
Hotararea nr 69 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea asocierii Mun Urziceni cu Judetul Ialomita in vederea finantarii Spitalului Municipal
Hotararea nr 70 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea reinnoirii unui contract de inchiriere
Hotararea nr 71 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea reinnoirii unui contract de inchiriere
Hotararea nr 72 din 29.05.2019
    Hotarare privind incheierea acordului de parteneriat  pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la reciclare
Hotararea nr 73 din 29.05.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 65/2019
Hotararea nr 74 din 29.05.2019
    Hotarare privind completarea Comisiilor de evaluare cu membri supleanti privind concesionarea terenurilor
Hotararea nr 75 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei
Hotararea nr 76 din 29.05.2019
    Hotarare privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal
Hotararea nr 77 din 29.05.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 18/2018


Sedinta din 29.05.2019
Hotararea nr 78 din 19.06.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 79 din 19.06.2019
    Hotarare privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de Sef Sectie Obstetrica

Sedinta din 19.06.2019
Hotararea nr 80 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii echipamente medicale
Hotararea nr 81 din 26.06.2019
    Hotarare privind dotare laboratoare informatica
Hotararea nr 82 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 83 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a unui apartament
Hotararea nr 84 din 26.06.2019
    Hotarare privind completarea inventarului bunurilor
Hotararea nr 85 din 26.06.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 75/2019
Hotararea nr 86 din 26.06.2019
    Hotarare privind aprobarea infiintarii Directiei de Asistenta Sociala
Hotararea nr 87 din 26.06.2019
    Hotarare privind infiintarea Grupului de lucru Local

Sedinta din 26.06.2019
Hotararea nr 88 din 23.07.2019
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehno economici pentru proiectul: " Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii"


Sedinta din 23.07.2019
Hotararea nr 89 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general - trim II
Hotararea nr 90 din 30.07.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 69/2019
Hotararea nr 91 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 92 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 53/2019
Hotararea nr 93 din 30.07.2019
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie a serviciului canalizatii subterane
Hotararea nr 94 din 30.07.2019
    Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestionarea serviciului de salubrizare
Hotararea nr 95 din 30.07.2019
    Hotarare privind vanzarea unui teren
Hotararea nr 96 din 30.07.2019
    Hotarare privind concesionarea directa a unui teren
Hotararea nr 97 din 30.07.2019
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 98 din 30.07.2019
    Hotarare privind modificarea HCL 75 / 2019

Sedinta din 30.07.2019
Hotararea nr 102 din 16.09.2019
    Hotarare privind darea in folosinta gratuita pe durata functionarii SC SALUBRITATE URZICENI, a unui spatiu

Sedinta din 16.09.2019
Hotararea nr 99 din 05.09.2019
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 100 din 05.09.2019
    Hotarare privind infiintarea Societatii SALUBRITATE URZICENI
Hotararea nr 101 din 05.09.2019
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general


Sedinta din 05.09.2019