Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2018
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
Sedinta  din  19.02.2018
Hotararea nr 8 din 19.02.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 9 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru : "DESFIINTARE CLADIRE CHIRURGIE  - PARC SPITAL VECHI"
Hotararea nr 10 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru : "Reabilitare grup sanitar - Piata Agroalimentare"
Hotararea nr 11 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Iluminat hala Piata Agroalimentara"
Hotararea nr 12 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Modernizare doua terenuri tenis"
Hotararea nr 13 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Reabilitare acoperis corpuri cladire Colegiu National Grigore Moisil"
Hotararea nr 14 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilo economici pentru: " Reabilitare acoperis spatii interioare sala de sport"
Hotararea nr 15 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Reabilitare gard din prefabricate Gradinita nr 1"
Hotararea nr 16 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Reabilitare instalatie termica  etc - Gradinita Raza de Soare"
Hotararea nr 17 din 19.02.2018
    Hotarare privind  aprobarea notei conceptuale pentru : "Montat si racordat geigere"
Hotararea nr 18 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea reactualizarii devizului general pentru: "Extindere sediu administrativ Primaria Urziceni"
Hotararea nr 19 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru realizarea lucrarii "Reabilitare Piata Obor"
Hotararea nr 20 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea intocmirii SF - Reabilitare cladire cinematograf
Hotararea nr 21 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea intocmirii SF - Reabilitare cladire Camera de Garda
Hotararea nr 22 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 60 000 lei Asociatiei Sportive Fotbal Club
Hotararea nr 23 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 6 500 lei Asociatei Club Sportiv Viitorul
Hotararea nr 24 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea achizitiei Monument dedicat Prof Anatol Pavloschi
Hotararea nr 25 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2018
Hotararea nr 26 din 19.02.2018
    Hotarare privind modificarii HCL 178/27.12.2017
Hotararea nr 27 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului Urziceni
Hotararea nr 28 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
Hotararea nr 29 din 19.02.2018
    Hotarare privind modificara HCL 187/27.12.2017
Hotararea nr 30 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea HCL 179/27.12.2017
Hotararea nr 31 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea proiectului de hotarare privind achizitia Conceptului de proiect aferent extinderii si dotarii Ambulatiriului integrat corp C
Hotararea nr 32 din 19.02.2018
    Hotarare privind aprobarea si modificarii HCL 91/28.11.2017 si 143/16.10.2017

Sedinta  din  31.01.2018
Hotararea nr 1 din 31.01.2018
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare personalului medical de specialitate
Hotararea nr 2 din 31.01.2018
    Hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare produse
Hotararea nr 3 din 31.01.2018
    Hotarare privind modificarea anexei II si III din HCL 01/04.01.2017
Hotararea nr 4 din 31.01.2018
    Hotarare privind modificarea HCL nr 54/24.03.2017

Hotararea nr 5 din 12.02.2018
    Hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public
Hotararea nr 6 din 12.02.2018
    Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune al Serviciului de iluminat public
Hotararea nr 7 din 12.02.2018
    Hotarare pentru aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare aferente proiectului : Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat corp C
Hotararea nr 33 din 27.03.2018
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general sia situatilor financiare pe anul 2017
Hotararea nr 34 din 27.03.2018
    Hotarare privind modificarea art 1 si art 3 a unor contracte de concesiune
Hotararea nr 35 din 27.03.2018
    Hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru chiriasii care au implinit varsta de 35 ani
Hotararea nr 36 din 27.03.2018
    Hotarare privind modificarea unor hotarari ale CL
Hotararea nr 37 din 27.03.2018
    Hotarare privind constatarea incetarii mandatului de membru in consiliul de administratie al Bibliotecii Municipale
Hotararea nr 40 din 01.03.2018
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general sia situatilor financiare pe anul 2017
Sedinta  din  04.04.2018
Hotararea nr 38 din 04.04.2018
    Hotarare privind angajarea unui avocat sa reprezinte CL
Sedinta din  27.03.2018
Hotararea nr 46 din 26.04.2018
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general, trim I
Hotararea nr 47 din 26.04.2018
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare - Stadionul municipal
Hotararea nr 48 din 26.04.2018
    Hotarare privind aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea Serviciului de Salubritate
Hotararea nr 49 din 26.04.2018
    Hotarare privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
Hotararea nr 50 din 26.04.2018
    Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire a licitatiilor pentru terenurile proprietate publica
Hotararea nr 51 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 33.00 mp
Hotararea nr 52 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 18.9 mp
Hotararea nr 53 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 31.1 mp
Hotararea nr 54 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 40 mp
Hotararea nr 55 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 9 mp
Hotararea nr 56 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 58 mp
Hotararea nr 57 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 24 mp
Hotararea nr 58 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 5.1 mp
Hotararea nr 59 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 30.1 mp
Hotararea nr 60 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 40.7 mp
Hotararea nr 61 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 24 mp
Hotararea nr 62 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 10.4 mp
Hotararea nr 63 din 26.04.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - suprafata 16 mp
Hotararea nr 64 din 26.04.2018
    Hotarare privind acordarea unui mandat general al primarului si viceprimarului in vederea reprezentarii CL in fata instantelor judecatoresti
Hotararea nr 65 din 26.04.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 12/2018
Hotararea nr 66 din 26.04.2018
    Hotarare privind rectificarea bugetului generalSedinta din  26.04.2018
Hotararea nr 39 din 24.04.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 40 din 24.04.2018
    Hotarare pentru realizare mai multor obiective de investitii
Hotararea nr 41 din 24.04.2018
    Hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare privind realizarea obiectivelor de investitii - "Infiintare Corp B, Scoala Gimnaziala Ion Heliade Radulescu"
Hotararea nr 42 din 24.04.2018
    Hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare privind realizarea obiectivelor de investitii - "Infiintare Centru Multifunctional Cultural"
Hotararea nr 43 din 24.04.2018
    Hotarare privind Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare privind realizarea obiectivelor de investitii - "Imbunatatirea spatiilor publice"
Hotararea nr 44 din 24.04.2018
    Hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare privind realizarea obiectivelor de investitii - "Infiintare facilitate recreationala de mici dimensiuni"
Hotararea nr 45 din 24.04.2018
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii Aparatului Radiodiagnostic Digital

Sedinta din  24.04.2018
Hotararea nr 67 din 24.05.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni, pe anul 2018
Hotararea nr 68 din 24.05.2018
    Hotarare privind transmiterea de concesiune asupra unor terenuri
Hotararea nr 69 din 24.05.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren
Hotararea nr 70 din 24.05.2018
    Hotarare privind modificarea anexei 1 si 3 din HCL nr5/2018
Hotararea nr 71 din 24.05.2018
    Hotarare privind modificarea anexei 2 si 4 din HCL 1/2017

Sedinta din  24.05.2018
Hotararea nr 72 din 26.06.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 73 din 26.06.2018
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local si de viceprimar al domnului Cazan Liviu
Hotararea nr 74 din 26.06.2018
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL al domnului Fanaru Gigel
Hotararea nr 75 din 26.06.2018
    Hotarare privind alegerea viceprimarului mun Urziceni
Hotararea nr 76 din 26.06.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 53/2016
Hotararea nr 77 din 26.06.2018
    Hotarare privind realizarea de lucrari de reparatii si intretinere sistem rutier
Hotararea nr 78 din 26.06.2018
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale , devizului si indicatorii economici - REABILITARE GRUPURI SANITARE GRADINITA
Hotararea nr 79 din 26.06.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun Urziceni, pe anul 2018
Hotararea nr 80 din 26.06.2018
    Hotarare privind inlocuirea caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitate a terenurilor
Hotararea nr 81 din 26.06.2018
    Hotarare privind constituirea dreputului de superficie cu titlu oneros pentru un teren
Hotararea nr 82 din 26.06.2018
    Hotarare privind inchirerea terenurilor in suprafata de 3.8844 ha
Hotararea nr 83 din 26.06.2018
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita AJOFM asupra unui imobil
Hotararea nr 84 din 26.06.2018
    Hotarare privind aprobarea satului de functii al Spitalului Urziceni
Hotararea nr 85 din 26.06.2018
    Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 31/2018
Hotararea nr 86 din 26.06.2018
    Hotarare privind realizarii lucrarii "Modernizare instalatie electrica terenuri tenis"
Hotararea nr 87 din 26.06.2018
    Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 45/2018

Sedinta din  26.06.2018
Hotararea nr 88 din 25.07.2018
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim II, 2018
Hotararea nr 89 din 25.07.2018
    Hotarare privind completarea HCL nr23/2018
Hotararea nr 90 din 25.07.2018
    Hotarare privind modificarea anexei II din HCL 01/2017
Hotararea nr 91 din 25.07.2018
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public local
Hotararea nr 92 din 25.07.2018
    Hotarare privind trecerea din domeniul public al mun. Urziceni in domeniul privat a unor mijloace fixe
Hotararea nr 93 din 25.07.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat
Hotararea nr 94 din 25.07.2018
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inchiriere a terenurilor intravilane cu destinatie agricola
Hotararea nr 95 din 25.07.2018
    Hotarare privind inchirierea terenurilor agricole extravilane
Hotararea nr 96 din 25.07.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 81/2018
Hotararea nr 97 din 25.07.2018
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren apartinand domeniului privat

Sedinta din 25.07.2018
Hotararea nr 98 din 20.08.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 99 din 20.08.2018
    Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Constructii gradinite"
Hotararea nr 100 din 20.08.2018
    Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Constructii scoli"
Hotararea nr 101 din 20.08.2018
    Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "Constructii scoli"

Sedinta din 20.08.2018
Hotararea nr 103 din 26.09.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 104 din 26.09.2018
    Hotarare privind organizarea unor manifestari culturale
Hotararea nr 105 din 26.09.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare
Hotararea nr 106 din 26.09.2018
    Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice
Hotararea nr 107 din 26.09.2018
    Hotarare privind modificarea HCL01/2017
Hotararea nr 108 din 26.09.2018
    Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Hotararea nr 109 din 26.09.2018
    Hotarare privind transmiterea fara plata a unui teren
Hotararea nr 110 din 26.09.2018
    Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 3157 mp
Hotararea nr 111 din 26.09.2018
    Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 1447 mp
Hotararea nr 112 din 26.09.2018
    Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 3000 mp
Hotararea nr 113 din 26.09.2018
    Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 311 mp
Hotararea nr 114 din 26.09.2018
    Hotarare privind inchirierea terenurilor intravilane agricole
Hotararea nr 115 din 26.09.2018
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 116 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Gradinitei
Hotararea nr 117 din 26.09.2018
    Hotarare privinddesemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Colegiului National
Hotararea nr 118 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Liceului Tehnologic
Hotararea nr 119 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Liceului Tehnologic "Sfanta Ecaterina"
Hotararea nr 120 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Scolii Gimnaziale " Ion Heliade Radulescu"
Hotararea nr 121 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de administratiei al Scolii Gimnaziale "Alexandru Odobescu"
Hotararea nr 122 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de evaluare din cadrul Gradinitei
Hotararea nr 123 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de evaluare din cadrul Colegiului National
Hotararea nr 124 din 26.09.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din Consiliul de evaluare din cadrul Liceului Tehnologic
Hotararea nr 125 din 26.09.2018
    Hotarare privind aprobarea acordului de colaborare pentru organizarea unui eveniment
Hotararea nr 126 din 26.09.2018
    Hotarare privind stabilirea normelor locale de consum carburanti


Sedinta din 26.09.2018
Hotararea nr 130 din 30.10.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 131 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general, trim III
Hotararea nr 132 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare si devizului estimativ pentru realizarea lucrarii ALEI BETONATE CIMITIR NOU
Hotararea nr 133 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea devizului estimativ pentru realizarea lucrarii reabilitare si modernizare gradinita raza de soare
Hotararea nr 134 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare si devizului estimativ pentru realizarea lucrarii REABILITARE ACOPERIS COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL
Hotararea nr 135 din 30.10.2018
    Hotarare privind propunerea de acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul activitatii cabinete medicale
Hotararea nr 136 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 137 din 30.10.2018
    Hotarare privind concesionarea directa a terenului cota indiviza apartinand domeniului privat
Hotararea nr 138 din 30.10.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public al mun Urziceni
Hotararea nr 139 din 30.10.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - S-25mp
Hotararea nr 140 din 30.10.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - S-8.1mp
Hotararea nr 141 din 30.10.2018
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in S de 37.54 mp
Hotararea nr 142 din 30.10.2018
    Hotarare privind vanzarea terenului apartinand domeniului privat in S de 887mp
Hotararea nr 143 din 30.10.2018
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public - S-1387mp
Hotararea nr 144 din 30.10.2018
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un teren in S de 3773 mp
Hotararea nr 145 din 30.10.2018
    Hotarare privind reinnoirea contractului de inchiriere a apartamentului apartinand domeniului privat
Hotararea nr 146 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Urziceni
Hotararea nr 147 din 30.10.2018
    Hotarare privind numirea membrilor in Consiliul de administratie al Spitalului
Hotararea nr 148 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului
Hotararea nr 149 din 30.10.2018
    Hotarare privind desemnarea unei persoane de a face parte din Comisia de evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii Henri Coanda
Hotararea nr 150 din 30.10.2018
    Hotarare privind mandatarea reprezentantului Mun Urziceni in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara
Hotararea nr 151 din 30.10.2018
    Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare - Modernizare terenuri tenis
Hotararea nr 152 din 30.10.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 99/2018

Sedinta din 30.10.2018
Hotararea nr 153 din 13.11.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Sedinta din 13.11.2018
Hotararea nr 154 din 20.11.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Sedinta din 20.11.2018
Hotararea nr 155 din 27.11.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun. Urziceni
Hotararea nr 156 din 27.11.2018
    Hotarare privind organizarea activitatii "Centenarul Urzicenean"
Hotararea nr 157 din 27.11.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 1/04.01.2017
Hotararea nr 158 din 27.11.2018
    Hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren
Hotararea nr 159 din 27.11.2018
    Hotarare privind aprobarea concesionarii unor bunuri
Hotararea nr 160 din 27.11.2018
    Hotarare privind aprobarea statului de functii

Sedinta din 27.11.2018
Hotararea nr 167 din 19.12.2018
    Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2019
Hotararea nr 168 din 19.12.2018
    Hotarare privind aprobarea concesionarii unor bunuri
Hotararea nr 169 din 19.12.2018
    Hotarare privind darea in administrare si intocmirea unui contract de administrare a unor imobile si terenuri apartinand Scolii gimnaziale "IH Radulescu"
Hotararea nr 170 din 19.12.2018
    Hotarare privind darea in administrare si intocmirea unui contract de administrare a unor imobile si terenuri apartinand Scolii gimnaziale "Al Odobescu"
Hotararea nr 171 din 19.12.2018
    Hotarare privind darea in administrare si intocmirea unui contract de administrare a unor imobile si terenuri apartinand Liceului Tehnologic
Hotararea nr 172 din 19.12.2018
    Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
Hotararea nr 173 din 19.12.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2018
Sedinta din 19.12.2018
Hotararea nr 161 din 10.12.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 162 din 10.12.2018
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al mun Urziceni, trim IV
Hotararea nr 163 din 10.12.2018
    Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora
Hotararea nr 164 din 10.12.2018
    Hotarare privind aprobarea valorii finale a proiectelor de dotari la institutiile de invatamant
Hotararea nr 165 din 10.12.2018
    Hotarare privind aprobarea investitiei "Asfaltare si Modernizare drumuri"
Hotararea nr 166 din 10.12.2018
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general

Sedinta din 10.12.2018
Hotararea nr 102 din 29.08.2018
    Hotarare privind aprobarea idicatorilor tehno-economici pentru un proiect

Sedinta din 29.08.2018
Hotararea nr 127 din 08.10.2018
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 128 din 08.10.2018
    Hotarare privind modificarea HCL 01/2017

Sedinta din 08.10.2018
Hotararea nr 129 din 18.10.2018
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un proiect

Sedinta din 18.10.2018