Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Hotarari ale Consiliului Local - 2017
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
Sedinta  din  30.01.2017
Hotararea nr 4 din 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
Hotararea nr 5 din 30.01.2017
    Hotarare privind modificarea anexei II si IV din HCL 01/04.01.2017
Hotararea nr 6 in 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Urziceni si ANCCSR
Hotararea nr 7 din 30.01.2017
    Hotarare privind prelungirea valabilitatii planului de Urbanism General
Hotararea nr 8 din 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea chiriilor lunare ale locuintelor ANL

Sedinta  din  04.01.2017
Hotararea nr 1 din 04.01.2017
    Hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Urziceni


Sedinta  din  09.01.2017
Hotararea nr 02 din 09.01.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 03 din 09.01.2017
    Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare - 2016

Sedinta  din  27.03.2017
Hotararea nr 55 din 27.03.2017
    Hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubritate
Hotararea nr 56 din 27.03.2017
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandrescu Dan-Octavian
Hotararea nr 57 din 27.03.2017
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doameni Ianus Daniela
Hotararea nr 58 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea intocmirii SF pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 59 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 60 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: alei betonate cimitir
Hotararea nr 61 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: grup sanitar cimitir vechi
Hotararea nr 62 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: grup sanitar cimitir nou
Hotararea nr 63 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 64 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Intrarea Pacii
Hotararea nr 65 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Prelungirea  Pacii
Hotararea nr 66 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Mihai Eminescu
Hotararea nr 67 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a autoturismului Cielo, Liceului tehnologic
Hotararea nr 68 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017
Hotararea nr 69 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Urziceni
Hotararea nr 70 din 27.03.2017
    Hotarare pentru modificarea HCL nr62/25.07.2016
Hotararea nr 71 din 27.03.2017
    Hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
Hotararea nr 72 din 27.03.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
Hotararea nr 73 din 27.03.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Sf Ecaterina
Hotararea nr 74 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte ANL
Hotararea nr 75 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui teren in suprafata de 2000mp

Sedinta  din  27.02.2017
Hotararea nr 9 din 27.02.2017
    Hotarare privind modificarea art2 din HCL nr 22/24.02.2014
Hotararea nr 10 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achiztionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Scoala Gimnaziala
Hotararea nr 11 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Scoala Gimnaziala I H RADULESCU
Hotararea nr 12 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Colegiul National Grigore Moisil
Hotararea nr 13 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru  Liceul Tehnologic Sf Ecaterina
Hotararea nr 14 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru  Liceul Tehnologic
Hotararea nr 15 din 27.02.2017
    Hotarare privind modificarea anexei nr1 din HCL nr8/30.01.2017
Hotararea nr 16 din 27.02.2017
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni
Hotararea nr 17 din 27.02.2017
    Hotarare privind intocmirea SFului pentru obiectivul de investitii: REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA
Hotararea nr 18 din 27.02.2017
    Hotarare privind intocmirea SFului pentru obiectivul de investitii: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Sedinta  din  08.03.2017
Hotararea nr 19 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE
Hotararea nr 20 din 08.03.2017
    Hotarare privind cofinantarea: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE
Hotararea nr 21 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL
Hotararea nr 22 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU TRACTOR A LICEULUI TEHNOLOGIC
Hotararea nr 23 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A LICEULUI TEHNOLOGIC SF ECATERINA
Hotararea nr 24 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A SCOLII GIMNAZIALE ION HELIADE RADULESCU
Hotararea nr 25 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A SCOLII GIMNAZIALE ALEXANDRU ODOBESCU
Hotararea nr 26 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Urziceni


Sedinta  din  03.04.2017
Sedinta  din  13.03.2017
Hotararea nr 27 din 13.03.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 28 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE RETEA DE ILUMINAT
Hotararea nr 29 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA
Hotararea nr 30 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULUTRAL MULTIFUNCTIONAL
Hotararea nr 31 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: EXTINDERE SI REABILITARE CORP SPITAL A
Hotararea nr 32 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC SF ECATERINA
Hotararea nr 33 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE AL ODOBESCU
Hotararea nr 34 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE IH RADULESCU
Hotararea nr 35 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOSIIL
Hotararea nr 36 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC URZICENI
Hotararea nr 37 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR 3
Hotararea nr 38 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI
Hotararea nr 39 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI-TARGA MULTIFUNCTIONALA
Hotararea nr 40 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI -MONITOR FUNCTII VITALE
Hotararea nr 41 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - DOTARE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA
Hotararea nr 42 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - DEFIBRILATOR
Hotararea nr 43 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI- ANALIZATOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE
Hotararea nr 44 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - COMPUTER TOMOGRAF
Hotararea nr 45 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE SI MODERZINARE CORPURI CLADIRI GRADINITA RAZA DE SOARE
Hotararea nr 46 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: MODERNIZARE DOUA TERENURI DE TENIS
Hotararea nr 47 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REPARATII ACOPERIS SALA DE SPORT
Hotararea nr 48 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru: REABILITARE  SCOALA GIMNAZIALA AL ODOBESCU
Hotararea nr 49 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: IMPREJMUIRE TEAVA METALICA SCOALA GIMNAZIALA AL ODOBESCU
Hotararea nr 50 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIRE GARD - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

Sedinta  din  16.03.2017
Hotararea nr 51 din 16.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULTURAL MULTIFUNCTIONAL

Sedinta  din  23.03.2017
Hotararea nr 52 din 23.03.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 53 din 23.03.2017
    Hotarare privind aprobarea modificarii titlului proiectului de investitii pentru: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE SI PIETONALE
Sedinta  din  24.03.2017
Hotararea nr 54 din 24.03.2017
    Hotarare privind participarea mun Urziceni la proiectul: CALITATE SI PERFORMANTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Sedinta  din  26.04.2017
Hotararea nr 88 din 26.04.2017
    Hotarare privind aprobarea bugetului general pe anul 2017
Hotararea nr 89 din 26.04.2017
    Hotarare privind modificarea anexei nr2 din HCL 74/27.03.2017

Sedinta  din  23.05.2017
Hotararea nr 90 din 23.05.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 91 din 23.05.2017
    Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare personalului medical
Hotararea nr 92 din 23.05.2017
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general pe anul 2017
Hotararea nr 93 din 23.05.2017
    Hotarare privind aprobarea statului de functii al Sptialului Municipal Urziceni
Hotararea nr 94 din 23.05.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr66/2017
Hotararea nr 95 din 23.05.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr67/2017
Hotararea nr 96 din 23.05.2017
    Hotarare privind desemnarea unei persoane pentru a face parte din COmisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Colegiului National Grigore Moisil
Hotararea nr 97 din 23.05.2017
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentara cu apa
Hotararea nr 98 din 23.05.2017
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat
Hotararea nr 99 din 23.05.2017
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un teren situat in Urziceni
Hotararea nr 100 din 23.05.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr54/2014
Hotararea nr 101 din 23.05.2017
    Hotarare privind modificarea anexei II din HCL nr 01/2017
Hotararea nr 76 din 03.04.2017
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL a doamnei Nitu Nicoleta
Hotararea nr 77 din 03.04.2017
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL a domnului Cancerug Mircea Stefan
Hotararea nr 78 din 03.04.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr48/24.06.2016
Hotararea nr 79 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului si a indicatorilor tehnico-economici pentru: RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA STRADA LACULUI
Hotararea nr 80 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului si a indicatorilor tehnico-economici pentru: RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA STRADA INTRAREA LIBERTATII
Hotararea nr 81 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2017
Hotararea nr 82 din 03.04.2017
    Hotarare privind modificarea anexei V din HCL 1/04.01.2017
Hotararea nr 83 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren din incinta Bazei de Inot
Hotararea nr 84 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica a spatiilor din Piata Agroalimentara Uziceni
Hotararea nr 85 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica a spatiilor din Piata Agroalimentara Uziceni - BAZAR
Hotararea nr 86 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica cu strigare a terenului existent in Piata Agroalimentara
Hotararea nr 87 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate egale a apartamentului numarul 4, scA, bloc CD7, str. Ion Creanga
Sedinta  din  31.07.2017
Hotararea nr 112 din 31.07.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 113 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim. II, anul 2017
Hotararea nr 114 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, Temei de proiectare, Devizului si indicatorii tehnico-economici pentru: "Modernizare instalatie termica-policlinica"
Hotararea nr 115 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, Temei de proiectare, Devizului si indicatorii tehnico-economici pentru: "Grup sanitar - Cimitir nou"
Hotararea nr 116 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, Temei de proiectare, Devizului si indicatorii tehnico-economici pentru: "Grup sanitar - Cimitir vechi"
Hotararea nr 117 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, Temei de proiectare, Devizului si indicatorii tehnico-economici pentru: "Grup sanitar - Casa pensionarilor"
Hotararea nr 118 din 31.07.2017
    Hotarare privind modificarea HCL 111/27.06.2017
Hotararea nr 119 din 31.07.2017
    Hotarare privind rectificarea bugetului general al mun Urziceni pe anul 2017
Hotararea nr 120 din 31.07.2017
    Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
Hotararea nr 121 din 31.07.2017
    Hotarare privind modificarea HCL 85/03.04.2017
Hotararea nr 122 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Urziceni
Hotararea nr 123 din 31.07.2017
    Hotarare privind aprobarea modificarii titlului proiectului de investitii pentru obiectivul: Reabilitare si modernizare strazi locale in municipiul Urziceni - proiectare si executie.

Sedinta  din  27.06.2017
Hotararea nr 102 din 27.06.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, Temei de proiectare, Devizului si indicatorii tehnico-economici pentru: "Extinderea retelei de iluminat public pe strazile Zorelelor, Aviator Jipa Ionesci si Arcului"
Hotararea nr 103 din 27.06.2017
    Hotarare privind rectificarea bugetului general
Hotararea nr 104 din 27.06.2017
    Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvltare Durabila a Mun. Urziceni -2016-2020
Hotararea nr 105 din 27.06.2017
    Hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita CNPP- asupra spatiului apartinand domeniului public al Mun Urziceni
Hotararea nr 106 din 27.06.2017
    Hotarare privind reinnoirea contractului de inchiriere a unui apartament apartinand domeniului privat
Hotararea nr 107 din 27.06.2017
    Hotarare privind aprobarea suplimentarii cu un numari de 10 indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav
Hotararea nr 108 din 27.06.2017
    Hotarare privind modificarea anexei I, VII, VIII din HCL 01/04.01.2017
Hotararea nr 109 din 27.06.2017
    Hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie ale administratorului public
Hotararea nr 110 din 27.06.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unei persoane in calitate de observator la toate probele concursului de ocupare a unor functii din cadrul mai multor insititutii de invatamant din Urziceni
Hotararea nr 111 din 27.06.2017
    Hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre Urziceni si ANCCSR
Sedinta  din  29.08.2017
Hotararea nr 124 din 29.08.2017
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Cristea Nicolae
Hotararea nr 125 din 29.08.2017
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Covasa Nicolae Alin
Hotararea nr 126 din 29.08.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr53/24.06.2016
Hotararea nr 127 din 29.08.2017
    Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 45.000 lei Asociatiei Sportive FC Urziceni
Hotararea nr 128 din 29.08.2017
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al mun. Urziceni pe anul 2017
Hotararea nr 129 din 29.08.2017
    Hotarare privind modificarea anexei II din HCL 01/04.01.2017
Hotararea nr 130 din 29.08.2017
    Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui teren din Urziceni
Hotararea nr 131 din 29.08.2017
    Hotarare privind reinnoirea contractului de inchiriere ea aoartamentului apartinand domeniului privat al mun. Urziceni, domnului Petre Constantin
Hotararea nr 132 din 29.08.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr. 105/29.11.2016
Hotararea nr 133 din 29.08.2017
    Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a mijlocului fix cu numarul 10282 "Foraj 35 m"
Hotararea nr 134 din 29.08.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale " Ion Heliade Radulescu"
Hotararea nr 135 din 29.08.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit "Raza de soare"
Hotararea nr 136 din 29.08.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Comosia de evaluare din cadrul Gradinitei cu program prelungit "Raza de soare"

Sedinta  din  26.09.2017
Hotararea nr 137 din 26.09.2017
    Hotarare privind rectificarea bugetului general

Sedinta  din  16.10.2017
Hotararea nr 138 din 16.10.2017
    Hotarare privind alegerea presedinteului de sedinta
Hotararea nr 139 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general si a situatiilor financiare pe 2016
Hotararea nr 140 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general aferenta trim III
Hotararea nr 141 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului
Hotararea nr 142 din 16.10.2017
    Hotarare privind modificarea HCL 120/29.07.2017
Hotararea nr 143 din 16.10.2017
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor care apartin domeniului public si privat
Hotararea nr 144 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini privind constituirea dreptului de superficie prin licitatie a unui teren
Hotararea nr 145 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea organigramei Spitalului Urziceni
Hotararea nr 146 din 16.10.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Scolii" ALexandru Odobescu"
Hotararea nr 147 din 16.10.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului "Sfanta Ecaterina"
Hotararea nr 148 din 16.10.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
Hotararea nr 149 din 16.10.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Colegiului "Grigore Moisil"
Hotararea nr 150 din 16.10.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Comisia de evaluare si Asigurare a Calitatii al Colegiului "Grigore Moisil"
Hotararea nr 151 din 16.10.2017
    Hotarare privind aprobarea modelelor cadru de documente ce vor fi intocmite in temeiul HCL 95/2014

Sedinta  din  19.10.2017
Hotararea nr 152 din 19.10.2017
    Hotarare privind infiintarea Aparatului permanent de lucru al Consiliu Local al mun Urziceni
Hotararea nr 153 din 19.10.2017
    Hotarare privind modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan
Hotararea nr 154 din 19.10.2017
    Hotarare privind achizitia a doua aeroterme pe gaze
Hotararea nr 155 din 19.10.2017
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 156 din 19.10.2017
    Hotarare privind reinnoirea contractului de inchiriere a unu spatiu
Hotararea nr 157 din 19.10.2017
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie a unui teren
Hotararea nr 158 din 19.10.2017
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie pentru un terenSedinta  din  07.11.2017
Hotararea nr 159 din 07.11.2017
    Hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2017Sedinta  din  04.12.2017
Hotararea nr 170 din 04.12.2017
    Hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumului acestora in 2017
Hotararea nr 171 din 04.12.2017
    Hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Urziceni, pe anul 2017
Hotararea nr 172 din 04.12.2017
    Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului apartinand domeniului public al mun. Urziceni

Sedinta  din  28.11.2017
Hotararea nr 161 din 28.11.2017
    Hotarare privind depozitarea resturilor vegetale
Hotararea nr 162 din 28.11.2017
    Hotarare privind depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari
Hotararea nr 163 din 28.11.2017
    Hotarare privind indreptarea erorii materiale intervenite in HCL 156/2017
Hotararea nr 164 din 28.11.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unei persoane pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale "Ion Heliade Radulescu" pentru anul 2017-2018
Hotararea nr 165 din 28.11.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unei persoane pentru a face parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Urziceni pentru anul 2017-2018
Hotararea nr 166 din 28.11.2017
    Hotarare privind reinnoirea contractului de inchiriere avand ca obiect suprafata de 12,97 mp, din apartament apartinand domeniului privat al mun. Urziceni
Hotararea nr 167 din 28.11.2017
    Hotarare privind modificarea contractului de locatiune nr. 18284/06.09.2017
Hotararea nr 168 din 28.11.2017
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren apartinand domeniului public
Hotararea nr 169 din 28.11.2017
    Hotarare privind modificarea anexei I, II si X din HCL 1/2017

Sedinta  din  27.12.2017
Hotararea nr 178 din 27.12.2017
    Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale pe anul 2018
Hotararea nr 179 din 27.12.2017
    Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor
Hotararea nr 180 din 27.12.2017
    Hotarare privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor
Hotararea nr 181 din 27.12.2017
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren
Hotararea nr 182 din 27.12.2017
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren
Hotararea nr 183 din 27.12.2017
    Hotarare privind reinnoirea si schimbarea titularului contractului de inchiriere aferent unei suprafete din apartament
Hotararea nr 184 din 27.12.2017
    Hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un teren in suprafata de 15916mp
Hotararea nr 185 din 27.12.2017
    Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Urziceni in domeniul privat a unor bunuri
Hotararea nr 186 din 27.12.2017
    Hotarare privind modificarea HCL 172/2017
Hotararea nr 187 din 27.12.2017
    Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
Hotararea nr 188 din 27.12.2017
    Hotarare privind organizarea retelei scolare 

Sedinta  din  18.12.2017
Hotararea nr 173 din 18.12.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 174 din 18.12.2017
    Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general
Hotararea nr 175 din 18.12.2017
    Hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Urziceni, trim IV
Hotararea nr 176 din 18.12.2017
    Hotarare privind completari si actualizari la inventarul bunurilor
Hotararea nr 177 din 18.12.2017
    Hotarare privind trecerea din domeniul public al mun. Urziceni in domeniului privat


Sedinta  din  21.11.2017
Hotararea nr 160 din 21.11.2017
    Hotarare privind aprobarea modificarii si completarea pozitiei 57 din HCL 41/24.05.2001