Copyright 2008 - PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI , TOATE DREPTURILE REZERVATE
Imaginile si articolele video din prezentul site sunt supuse legilor dreptului de autor. Orice reproducere este interzisa fara acordul proprietarului acestora.

---Pentru o vizualizare optima aveti nevoie de Mozilla Firefox 3 sau Internet Explorer 8  ---

Info primarie
Activitati in derulare

Documente publice
Consiliul Local
Urziceni
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
DOCUMENTE PUBLICE
ADRESE UTILE
Designed by  SFETEA MARIUS MADALIN I.I.
Hotarari ale Consiliului Local - 2017
 
Hotararile din anii anteriori: ARHIVA
SPCLEP
Sedinta  din  30.01.2017
Hotararea nr 4 din 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
Hotararea nr 5 din 30.01.2017
    Hotarare privind modificarea anexei II si IV din HCL 01/04.01.2017
Hotararea nr 6 in 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Urziceni si ANCCSR
Hotararea nr 7 din 30.01.2017
    Hotarare privind prelungirea valabilitatii planului de Urbanism General
Hotararea nr 8 din 30.01.2017
    Hotarare privind aprobarea chiriilor lunare ale locuintelor ANL

Sedinta  din  04.01.2017
Hotararea nr 1 din 04.01.2017
    Hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Urziceni


Sedinta  din  09.01.2017
Hotararea nr 02 din 09.01.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 03 din 09.01.2017
    Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare - 2016

Sedinta  din  27.03.2017
Hotararea nr 55 din 27.03.2017
    Hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubritate
Hotararea nr 56 din 27.03.2017
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandrescu Dan-Octavian
Hotararea nr 57 din 27.03.2017
    Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doameni Ianus Daniela
Hotararea nr 58 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea intocmirii SF pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 59 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 60 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: alei betonate cimitir
Hotararea nr 61 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: grup sanitar cimitir vechi
Hotararea nr 62 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea deviziului si indicatorii tehno economici pentru realizarea lucrarii: grup sanitar cimitir nou
Hotararea nr 63 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de alimentare cu apa
Hotararea nr 64 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Intrarea Pacii
Hotararea nr 65 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Prelungirea  Pacii
Hotararea nr 66 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  notei conceptuale, temei de proiectare, a devizului si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea lucrarii de canalizare str Mihai Eminescu
Hotararea nr 67 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a autoturismului Cielo, Liceului tehnologic
Hotararea nr 68 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017
Hotararea nr 69 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Urziceni
Hotararea nr 70 din 27.03.2017
    Hotarare pentru modificarea HCL nr62/25.07.2016
Hotararea nr 71 din 27.03.2017
    Hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
Hotararea nr 72 din 27.03.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
Hotararea nr 73 din 27.03.2017
    Hotarare privind desemnarea de catre CL a unor persoane pentru a face parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Sf Ecaterina
Hotararea nr 74 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a unor locuinte ANL
Hotararea nr 75 din 27.03.2017
    Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui teren in suprafata de 2000mp

Sedinta  din  27.02.2017
Hotararea nr 9 din 27.02.2017
    Hotarare privind modificarea art2 din HCL nr 22/24.02.2014
Hotararea nr 10 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achiztionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Scoala Gimnaziala
Hotararea nr 11 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Scoala Gimnaziala I H RADULESCU
Hotararea nr 12 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru Colegiul National Grigore Moisil
Hotararea nr 13 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru  Liceul Tehnologic Sf Ecaterina
Hotararea nr 14 din 27.02.2017
    Hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic pentru  Liceul Tehnologic
Hotararea nr 15 din 27.02.2017
    Hotarare privind modificarea anexei nr1 din HCL nr8/30.01.2017
Hotararea nr 16 din 27.02.2017
    Hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza localitatii Urziceni
Hotararea nr 17 din 27.02.2017
    Hotarare privind intocmirea SFului pentru obiectivul de investitii: REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA
Hotararea nr 18 din 27.02.2017
    Hotarare privind intocmirea SFului pentru obiectivul de investitii: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Sedinta  din  08.03.2017
Hotararea nr 19 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE
Hotararea nr 20 din 08.03.2017
    Hotarare privind cofinantarea: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE
Hotararea nr 21 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL
Hotararea nr 22 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU TRACTOR A LICEULUI TEHNOLOGIC
Hotararea nr 23 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A LICEULUI TEHNOLOGIC SF ECATERINA
Hotararea nr 24 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A SCOLII GIMNAZIALE ION HELIADE RADULESCU
Hotararea nr 25 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea  depunerii proiectului: DOTAREA CU MOBILIER, ECHIPAMENT SPECIFIC DE LABORATOR A SCOLII GIMNAZIALE ALEXANDRU ODOBESCU
Hotararea nr 26 din 08.03.2017
    Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Urziceni


Sedinta  din  03.04.2017
Hotararea nr 76 din 03.04.2017
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL a doamnei Nitu Nicoleta
Hotararea nr 77 din 03.04.2017
    Hotarare privind validarea mandatului de consilier in CL a domnului Cancerug Mircea Stefan
Hotararea nr 78 din 03.04.2017
    Hotarare privind modificarea HCL nr48/24.06.2016
Hotararea nr 79 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului si a indicatorilor tehnico-economici pentru: RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA STRADA LACULUI
Hotararea nr 80 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea devizului si a indicatorilor tehnico-economici pentru: RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA STRADA INTRAREA LIBERTATII
Hotararea nr 81 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Urziceni pe anul 2017
Hotararea nr 82 din 03.04.2017
    Hotarare privind modificarea anexei V din HCL 1/04.01.2017
Hotararea nr 83 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren din incinta Bazei de Inot
Hotararea nr 84 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica a spatiilor din Piata Agroalimentara Uziceni
Hotararea nr 85 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica a spatiilor din Piata Agroalimentara Uziceni - BAZAR
Hotararea nr 86 din 03.04.2017
    Hotarare privind inchirerea prin licitatie publica cu strigare a terenului existent in Piata Agroalimentara
Hotararea nr 87 din 03.04.2017
    Hotarare privind aprobarea vanzarii cu plata in rate egale a apartamentului numarul 4, scA, bloc CD7, str. Ion Creanga
Sedinta  din  13.03.2017
Hotararea nr 27 din 13.03.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 28 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE RETEA DE ILUMINAT
Hotararea nr 29 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE SI MODERNIZARE CRESA
Hotararea nr 30 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULUTRAL MULTIFUNCTIONAL
Hotararea nr 31 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: EXTINDERE SI REABILITARE CORP SPITAL A
Hotararea nr 32 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC SF ECATERINA
Hotararea nr 33 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE AL ODOBESCU
Hotararea nr 34 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE IH RADULESCU
Hotararea nr 35 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOSIIL
Hotararea nr 36 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC URZICENI
Hotararea nr 37 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: AMENAJAREA SPATIILOR SPORTIVE DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR 3
Hotararea nr 38 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI
Hotararea nr 39 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI-TARGA MULTIFUNCTIONALA
Hotararea nr 40 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI -MONITOR FUNCTII VITALE
Hotararea nr 41 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - DOTARE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA
Hotararea nr 42 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - DEFIBRILATOR
Hotararea nr 43 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI- ANALIZATOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE
Hotararea nr 44 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE MEDICALE A SPITALULUI - COMPUTER TOMOGRAF
Hotararea nr 45 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REABILITARE SI MODERZINARE CORPURI CLADIRI GRADINITA RAZA DE SOARE
Hotararea nr 46 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: MODERNIZARE DOUA TERENURI DE TENIS
Hotararea nr 47 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: REPARATII ACOPERIS SALA DE SPORT
Hotararea nr 48 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru: REABILITARE  SCOALA GIMNAZIALA AL ODOBESCU
Hotararea nr 49 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: IMPREJMUIRE TEAVA METALICA SCOALA GIMNAZIALA AL ODOBESCU
Hotararea nr 50 din 13.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIRE GARD - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

Sedinta  din  16.03.2017
Hotararea nr 51 din 16.03.2017
    Hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru: CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULTURAL MULTIFUNCTIONAL

Sedinta  din  23.03.2017
Hotararea nr 52 din 23.03.2017
    Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr 53 din 23.03.2017
    Hotarare privind aprobarea modificarii titlului proiectului de investitii pentru: REPARATII SI INTRETINERE SISTEME RUTIERE SI PIETONALE
Sedinta  din  24.03.2017
Hotararea nr 54 din 24.03.2017
    Hotarare privind participarea mun Urziceni la proiectul: CALITATE SI PERFORMANTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA